Неуспехот често е и најдобра лекција за да се постигне следен успех.