Обидете се да користите различни лозинки за различни услуги.