Во истражувањето беа анализирани 309 The study analysed 309 градови, (од 91 со популација од над милиони жители) во осум земји- Австралија, Канада, Хонг Конг, Ирска, Нов Зеланд, Сингапур, Велика Британија и САД.