Некој умее веднаш да биде харизматичен, но на останатите им е потребна малку помош.