Технологијата всушност не е вистинската основа на иновирањето. Таа може само да ја овозможи, забрза или потпомогне иновацијата. Најважен е човечкиот фактор.