Не сакам да ја слушам фразата ‘Имам проблем’, кога не е понудено решение. Сакам членови на тимот и лидери кои нудат решение за настанатиот проблем.