Доаѓа време кога секој сопственик на бизнис се прашува дали е сега вистинскиот момент да вработи уште еден во компанијата. Дали тоа ќе помогне или ќе биде само непотребен трошок?