Ако не сакате сето ова да дојде до работодавачот, може да замолите и поранешни претпоставени или колеги кои веќе не работат во компанијата.