За инвеститорите многу е важно дали вие претходно сте направиле истражување на пазарот и дали сте запознаени со вашите потенцијални клиенти.