Многу е важно да ги забележувате сите знаци, да не се потпирате само на вербалната комуникација, туку и на гестовите, положбата на телото, движењето на очите и слично.