Ако се однесувате како да сте подобри од другите ќе си направите само проблеми.