Ако постојано треба да им дадете насока, одговарате на прашања, или набљудувате, тоа значи дека сте направиле лоша селекција при изборот на кадри.