На крајот на краиштата, човечките особини се најважни од сè, човек без интегритет не може да стигне далеку и уште помалку да освои симпатии од инвеститори.