Најиновативна светска економија, според Bloomberg Innovation Index, и оваа година е Јужна Кореја.