Да се биде претприемач значи да се живее неколку години на начин на кој никој не сака, за да може да се помине остатокот од животот на начин на кој повеќето не можат.