Луѓето добиваат одлични идеи секој ден, но честопати не размислуваат за тоа какви ресурси им се потребни, кој ќе ја заврши работата и колку чини.