Секогаш кога продуктивноста на работното место е зголемена потенцирајте дека тоа во голема мера се должи на отворената комуникација и соработка на целиот тим.