Александра Робев Студио за графички дизајн Карма ДС

Александра Робев

Студио за графички дизајн Карма ДС

Магистер за графички дизајн, сопственик и главен графички дизајнер во Студио за графички дизајн КАРМА ДС www.karmads.mk

Напишано од

Александра Робев:

Влијанието на емоционалната вредност на логото врз корисниците

Влијанието на емоционалната вредност на логото врз корисниците

Дизајнот на логото делува како идентификатор за потрошувачите и ја зацврстува нивната позиционираност во одбрана група, зборувајќи за нивниот животен стил.

Прочитај повеќе

Логото како емотивен знак

Логото како емотивен знак

Едноставните идеи, како и едноставните добри дизајни тешко се остваруваат, но сепак внесуваат емотивна вредност, предизвикуваат чисто задоволство, ја почитуваат чувствителноста на гледачите и го наградуваат својот претприемач.

Прочитај повеќе

Важноста на дизајнот на логото за брендирањето и маркетингот

Важноста на дизајнот на логото за брендирањето и маркетингот

Логото е влезната врата за брендот. Сликата е одраз на стратегијата на брендот. Да се нема лого е исто како да се биде како личност без лице.

Прочитај повеќе

Логото како визуелен корпоративен идентитет

Логото како визуелен корпоративен идентитет

Логоата се еден од основните елементи на корпоративниот идентитет или идентитетот на брендот. Тие се визуелната претстава за она што е компанијата.

Прочитај повеќе

Предностите на емотивноста на брендот во дизајнот

Предностите на емотивноста на брендот во дизајнот

Емотивните брендови ги менуваат животите на луѓето. Врската не е рационална. Таа е длабоко емотивна. Apple е омилен пример за емотивно брендирање.

Прочитај повеќе

Звукот како емотивна алатка

Звукот како емотивна алатка

Звукот создава расположенија, создава емоции и им помага на потрошувачите да создадат емотивна врска со брендот.

Прочитај повеќе

Допирот како емотивна алатка

Допирот како емотивна алатка

Личниот контакт со производот на купувачот му дава чувство на сопственост и на блискост. Тие создаваат поцврста врска со производот и како резултат на тоа може да се зацврсти лојалноста кон брендот.

Прочитај повеќе

Дефиниција за бренд емоција

Дефиниција за бренд емоција

Емоцијата е новата граница на маркетингот.

Прочитај повеќе

Брендирање со моќта на емоцијата и важноста на дизајнот на логото (втор дел)

Брендирање со моќта на емоцијата и важноста на дизајнот на логото (втор дел)

Производите се создаваат во фабриката. Брендовите се создаваат во мислите.

Прочитај повеќе

Улогата на графичкиот дизајн во креирањето на емоционален бренд (прв дел)

Улогата на графичкиот дизајн во креирањето на емоционален бренд (прв дел)

Логото, кое е најважната визуелна компонента на брендот, ја формира првата и најдолготрајна врска помеѓу компанијата и клиентот. Оттука, креирањето на логоа во емоционален бренд игра многу значајна улога.

Прочитај повеќе