м-р Ана Дангова Хуг адвокат во Адвокатско друштво Интер Партес Скопје

м-р Ана Дангова Хуг

Адвокат во Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје

М-р Ана Дангова Хуг работи како Адвокат во Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје, во различни правни области, меѓу кои и заштита на интелектуална сопственост, човекови права и кривично право.

Напишано од

м-р Ана Дангова Хуг:

Препорака во закон

Препорака во закон

Зборот “препорака“ не звучи силно во споредба со зборот “закон“.

Прочитај повеќе

Вонсудски механизми за разрешување на спорови поради повреда на човековите права

Вонсудски механизми за разрешување на спорови поради повреда на човековите права

Што треба една компанија да направи ако открие, преку процесот на due diligence или преку поплака, дека причинила или придонела за негативно влијание врз човековите права?

Прочитај повеќе

Мерење на достигнувања и известувања – компаниите и човековите права

Мерење на достигнувања и известувања – компаниите и човековите права

Последните два чекора од процесот на due diligence по човекови права се мерењето на достигнувања и известувања за тоа како компанијата ги почитува човековите права.

Прочитај повеќе

Интеграција на човековите права во деловните активности на компаниите

Интеграција на човековите права во деловните активности на компаниите

Интеграција или делување во согласност со наодите од проценката на влијание врз човековите права, е втор од четирите чекори на due diligence по човекови права.

Прочитај повеќе

Идентификување и проценување на ризиците и влијанијата по човековите права

Идентификување и проценување на ризиците и влијанијата по човековите права

Човековите права се единственото меѓународно признато овластување што секој од нас го има едноставно бидејќи сме човечки суштества. Поради тоа, почитувањето на човековите права треба да биде главна цел… и во приватниот сектор.

Прочитај повеќе

Due Diligence на човекови права во компаниите

Due Diligence на човекови права во компаниите

Процесот на due diligence на човекови права треба да вклучи: утврдување на постоечки и потенцијални влијанија по човекови права; интегрирање и делување согласно анализите; следење, и информирање како компанијата ги почитува човековите права.

Прочитај повеќе

Политика за човекови права

Политика за човекови права

Развивање на Политика за човекови права е динамичен и постојан процес, којшто подразбира вклучување на голем број на вработени и надворешни соработници.

Прочитај повеќе

Стратегии при парничење за заштита на интелектуална сопственост

Стратегии при парничење за заштита на интелектуална сопственост

Можеби се прашувате кои стратегии ги користат компаниите кога водат парнична постапка поради повреда на нивните права од индустриска сопственост?

Прочитај повеќе

Шифрирање и анонимност – водечки алатки за онлајн безбедност?

Шифрирање и анонимност – водечки алатки за онлајн безбедност?

Шифрирањето и анонимноста им овозможуваат на луѓето да ја заштитат нивната приватност, да пребаруваат, читаат, развиваат и споделуваат мислења и информации без пречки.

Прочитај повеќе

Delfi AS v. Estonia – Удар за дигиталната слобода на изразување?

Delfi AS v. Estonia – Удар за дигиталната слобода на изразување?

Со пресудата се создаваат обврски за многубројните онлајн платформи во Р. Македонија што работат на комерцијална основа да ги филтрираат или надгледуваат коментарите на корисниците за да спречат можна одговорност за забранети објавувања.

Прочитај повеќе

Филантропија и Интернетот: Нешто ново?

Филантропија и Интернетот: Нешто ново?

Платформата изгледа моќно, идеите се инспиративни и сигурно ќе водат до промена таму каде што дејствуваат.

Прочитај повеќе

Стани, застани. За музика

Стани, застани. За музика

Каква ќе биде иднината на нашата врска со музиката? Како ќе биде создавана и споделувана? И како ќе се осигураме дека оние што ја создаваат ќе имаат заработувачка од нивната уметност?

Прочитај повеќе

Пасија по чоколадо – Пачи (Patchi)

Пасија по чоколадо – Пачи (Patchi)

Оваа кратка и слатка приказна отвора многу прашања за нашите актуелни и идни претприемачи. Во земја богата со овошје и зеленчук, која е вашата пасија кон храната? Имате ли омилен рецепт што го адаптирате на начин што му додавате тајна состојка?

Прочитај повеќе

Вонсудско решавање на спорови во областа на интелектуалната сопственост

Вонсудско решавање на спорови во областа на интелектуалната сопственост

Судско или вонсудско решавање на спорови? Одговорот е во ваши раце.

Прочитај повеќе

Татково и родителско отсуство – која е улогата на работодавците?

Татково и родителско отсуство – која е улогата на работодавците?

Татковците што земаат отсуство од две или повеќе недели веднаш по раѓањето на нивното дете, позитивно влијаат на развивањето на односот дете – татко, но и придонесуваат за еднаквост на полот дома и на работа.

Прочитај повеќе

Правата на децата и Бизнис принципите

Правата на децата и Бизнис принципите

Правата на децата се круцијална инвестиција за одржлива иднина. Да се негуваат овие права помага да се изградат силни и едуцирани заедници што се неопходни за создавање на инклузивен и продуктивен бизнис сектор.

Прочитај повеќе

Водечките принципи за бизнис и човекови права: кое е вашето место?

Водечките принципи за бизнис и човекови права: кое е вашето место?

Кое е вашето место на агендата наречена бизнис и човекови права? Дали имате политика за човекови права, кои се вашите предизвици и задолженија?

Прочитај повеќе

Зелената платформа на Светската организација за интелектуална сопственост

Зелената платформа на Светската организација за интелектуална сопственост

Платформата овозможува спојување на оние кои имаат специфични потреби и оние што нудат решенија за зелени технологии.

Прочитај повеќе

Светот на носечката технологија: правни импликации?

Светот на носечката технологија: правни импликации?

Постои разлика помеѓу лице што држи паметен телефон и отворено снима трето лице и кога тоа исто лице снима трето лице преку Google Glass, каде снимањето не е видливо за никој друг освен за корисникот на очилата.

Прочитај повеќе

Право да се биде заборавен

Право да се биде заборавен

Имајќи во предвид дека Google Inc. е присутен на македонска територија преку Google Macedonia, се поставува прашањето дали поединечни индивидуи ќе испратат барања до Google за отстранување на таквите линкови? Иднината тоа ќе го покаже.

Прочитај повеќе

Мадридски систем за меѓународна регистрација на трговски марки

Мадридски систем за меѓународна регистрација на трговски марки

Споредено со другите земји од регионот се забележува дека во Република Македонија помалку се користи Мадридскиот систем. Во 2013 год. од Република Македонија направени се 22 регистрации на трговски марки.

Прочитај повеќе

Деловни тајни

Деловни тајни

Секоја деловна тајна е доверлива информација, но не и одбратно. Нашата домашна легислатива не содржи дефиниција за тоа што преставува деловна тајна, оставајќи на секое правно лице да одлучи кои информации ќе ги третира како деловна тајна.

Прочитај повеќе