М-р Билјана Киселички Директор на друштвото за консалтинг и услуги Кавета

М-р Билјана Киселички

Директор на друштвото за консалтинг и услуги Кавета

Напишано од

М-р Билјана Киселички:

Дали микро и малите фирми се подготвени за законот за финансиска дисциплина?

Дали микро и малите фирми се подготвени за законот за финансиска дисциплина?

Законот за финансиска дисциплина кој стопанството долго време го бараше, предвидено е да стапи на сила на 01.01.2014 година. Но, дали од организационен аспект фирмите се спремни за реализација на истиот?

Прочитај повеќе

Солидно сметководство како алатка за намалување на измамите!

Солидно сметководство како алатка за намалување на измамите!

Сметководствените аномалии се резултат на невообичаени процеси или процедури во сметководствениот систем, како на пример немање на документи, промена на документи, дуплирани плаќања, фотокопирани документи, евидентирање на лажни трошоци и слично.

Прочитај повеќе