Деспина Стојановска психолог

Деспина Стојановска

Психолог, психотерапевт

Работи во ХОПС - Опции за здрав живот, чија специјалност е третман на маргинализирани групи и во Прв семеен центар на Град Скопје, како психотерапевт со жртви на семејно насилство. Работи според психолошката теорија на трансакциона анализа, интегративен пристап во психотерапија и според моделот на деловно функционирање, изучуван преку организациска структура низ призма на трансакциона анализа.

Напишано од

Деспина Стојановска:

Награда наспроти казна

Награда наспроти казна

Предноста на наградувањето е во тоа што точно знаеме како треба да се однесуваме, за разлика од казната со која добиваме информација како не треба, а не и како треба.

Прочитај повеќе

Толеранција

Толеранција

Да бидеме толерантни не значи постојано да се согласуваме со останатите, туку да умееме да ги разбереме нивните гледишта и да бидеме неагресивни.

Прочитај повеќе

Сите за еден, еден за сите

Сите за еден, еден за сите

Лојалноста компанијата треба да ја заслужи и да ја одржува.

Прочитај повеќе

“Виновници” за неуспех

“Виновници” за неуспех

Секој страв што го формира нашата потсвест е со функција да нѐ заштити од некаква опасност, но од што би нѐ заштитил пак, стравот од неуспех? Од успех?

Прочитај повеќе

Афирмативна амбициозност

Афирмативна амбициозност

Амбициозноста е одлика на секој од нас, најчесто е афирмативна и нѐ води кон достигнување успех, но лесно може да ја премине границата и да има деструктивно влијание кон самата личност.

Прочитај повеќе

Самодоверба – пријател на работното место

Самодоверба – пријател на работното место

На работното место самодовербата се разликува кај мажите и жените. Тоа што ја зголемува вербата во себе кај мажите е постигнувањето резултати, додека кај жените градењето добри меѓусебни односи со колегите.

Прочитај повеќе

Критикувај, само ако знаеш како се прави тоа!

Критикувај, само ако знаеш како се прави тоа!

Критиката се упатува директно и “на само”. Единствен начин да се постигне конструктивна критика е да се укаже директно на причинителот без присуство на останатите соработници.

Прочитај повеќе

Незавршена работа

Незавршена работа

Секоја незавршена работа предизвикува опаѓање на нашата енергија, преоптовареност на мислите и апатичност кон останатите животни сфери.

Прочитај повеќе

Правила на игра

Правила на игра

Секоја компанија има свој вредносен систем според кој ги формира културните особености, но постојат и генерализирани принципи кои добро е да се прочитаат во секој етички кодекс.

Прочитај повеќе

Да “живнеме” на работа, па да ја “живнеме” работата

Да “живнеме” на работа, па да ја “живнеме” работата

Тешко се одржува во константно ниво, наивно се познава кога ќе ја снема и еуфорично е видлива кога ќе го обземе човекот.

Прочитај повеќе

Кариера на маж, наспроти кариера на жена

Кариера на маж, наспроти кариера на жена

Во поново време скоро и да не постои професија која е само машка или само женска. Можеби поретко, но има жени кои добро се снаоѓаат во типично машките работи и обратно. Сепак, традиционалниот став се уште важи во некои области.

Прочитај повеќе

Мобинг – лошата страна на новото време

Мобинг – лошата страна на новото време

Голем број директори и менаџери на одговорна позиција се нереализирани во нивниот приватен живот. И тие се жртви, но на самите себе и неможноста да ја контролираат својата нагонска потреба да “бидат главни”.

Прочитај повеќе

Успешни сме кога емоциите се на наша страна

Успешни сме кога емоциите се на наша страна

Во многу истражувања се покажало дека работниците кои на тестовите за интелектуална интелигенција покажале висок резултат, понатаму во животот не достигнале значителен успех.

Прочитај повеќе

Деловно сценарио, нека биде победничко!

Деловно сценарио, нека биде победничко!

Уживањето во работата е основен показател дека сме победници.

Прочитај повеќе

Во потрага по решение на конфликтот

Во потрага по решение на конфликтот

За да може успешно да се надминат конфликтите, потребно е првенствено да ги разбереме. Под разбирање не мислам само на нивната динамика, ескалација и последици, туку и на однесувањето на двете страни, нивните интереси и потреби кои се кријат зад тоа.

Прочитај повеќе

Имам право да кажам НЕ

Имам право да кажам НЕ

Со пасивност ги вреднуваме другите луѓе повеќе од себе, со агресивност се вреднуваме себе повеќе од другите, а со асертивност го одржуваме балансот помеѓу потребите на двете страни.

Прочитај повеќе

Може ли да се “изгори” од работа?

Може ли да се “изгори” од работа?

Кога работата ќе ве преплави и имате впечаток дека сé треба да завршите до утре, слабо спиете, притисокот е огромен, а телефонот не престанува да ѕвони, тоа што можам со сигурност да ви кажам е дека не сте единствени.

Прочитај повеќе