М-р Христина Лозаноска Претседател на МАЧР, раководител на одделот за развој на човечките ресурси во НБРМ

М-р Христина Лозаноска

Претседател на МАЧР, раководител на одделот за развој на човечките ресурси во НБРМ

М-р Христина Лозаноска, магистер по менаџмент и организација, претседател на Македонската асоцијација за човечки ресурси, раководител на одделот за развој на човечките ресурси во НБРМ Христина Лозаноска е претседател на Македонската асоцијација за човечки ресурси од 2012 година. Моментално работи како раководител на отсекот за развој на човечки ресурси во Народна Банка на Република Македонија, а зад себе има повеќе од 16 годишно работно искуство во НБРМ на повеќе работни позиции, од кои 10 години во областа на управувањето со човечките ресурси. Професионалните ангажмани ги надополнува со активни учества во процесите за стандардизација во професијата HRM, како претседател на Техничкиот комитет ТК 42 за HR стандарди под Институтот за стандардизација на РМ. Исто така има активно учество во проекти за развој на професијата и развој на човечкиот капитал во земјата, како консултант. Како гостин - предавач има одржано обуки на катедрите за менаџмент на човечки ресурси на државниот Економскиот Факултет во Скопје, како и на Универзитетот Американ колеџ. Христина е магистер на Економскиот факултет во Љубљана (КМБА), по Менаџмент и организација, со специјализација во менаџметнот со човечките ресурси, на тема HRM Модели. www.mhra.mk

Напишано од

М-р Христина Лозаноска:

Како да постигнеме високо ниво на работна ангажираност кај вработените?

Како да постигнеме високо ниво на работна ангажираност кај вработените?

Работната ангажираност на вработените на работното место е продукт на емоционалната посветеност на вработениот кон компанијата и нејзините цели.

Прочитај повеќе

WIN-WIN во менаџирањето со човечките ресурси

WIN-WIN во менаџирањето со човечките ресурси

Интенцијата е да го привлечаме вниманието кон една тема која е многу лесно прифатлива доколку се почитуваме како луѓе и нашето постоење и добродет ги ставиме пред сите останати фактори.

Прочитај повеќе