Весна Кузмановиќ Докторант по менаџмент на иновации

Весна Кузмановиќ

Докторант по менаџмент на иновации

Пред отворањето на сопствен бизнис во 2000 година, има повеќе од пет години искуство во маркетинг, за да продолжи со истражување на пазар. Во 2007 ја продава својата компанија на интернационалната GfK, една од четирите најдобри светски истражувачки агенции. Во 20 годишното искуство во областа на маркетингот, работи за скоро сите индустрии и сите познати светски марки. Докторира на Менџмент на Иновации на Универзитетот UN ECPD. STRATUM R&D Скопје ул. Славејко Арсов 39-18 Тел.: +389 02 3220613 +389 70 344 770

Напишано од

Весна Кузмановиќ:

Каде лежат потенцијалите на Македонија за иновативност?

Каде лежат потенцијалите на Македонија за иновативност?

На македонските компании и институции им стојат на располагање средства кои значајно би помогнале во поттикнувањето на иновативноста, но исто така и изградба на систем кој долгорочно ќе поддржува развој.

Прочитај повеќе

Дали иновативноста е редок дар или способност што се развива?

Дали иновативноста е редок дар или способност што се развива?

За да ја стимулираме и развиваме способноста на секој поединец за пронаѓање нови идеи, нови решенија на постоечките проблеми, мора да има системска поддршка.

Прочитај повеќе

Зошто толку се зборува за иновации во бизнисот?

Зошто толку се зборува за иновации во бизнисот?

За да остане во игра, компанијата мора да биде иновативна.

Прочитај повеќе