gd-tikves

Собранието на акционери на ГД Тиквеш од Кавадарци донесе одлука за распределба на остварената добивка на компанијата за 2016 година.

Нето добивката во износ од 34.331.205 денари, како што се наведува, се распоредува на: 5% од добивката во износ од 1.716.560 денари ќе биде внесена во законски резерви на компанијата, додека 95% од добивката во износ од 32.614.645 денари ќе се пренесе за следната година и ќе се користи за инвестирање.