halkbank-580x325

Халк Банк ја менува каматната стапка на постојните и нови изложености по основ на дозволено пречекорување (дозволен минус) на трансакциска сметка.

Новата камата ќе изнесува 11,75 процентни поени, а се применува од први овој месец.