Директор:
Јован Маџовски, генерален директор на Центарот за развој на претприемачи и менаџери (CEED) во Македонија, Србија, Албанија, БиХ и Молдавија

 

Редакција:

Главен уредник: Александра Петровска (apetrovska@bi.mk)

076 344 274

 

Христина Иванова (hivanova@bi.mk)

Весна Ѓорѓевска (vgjorgjevska@bi.mk)

e-mail: contact@bi.mk

 

ЦЕЕД Македонија
Адреса: Загребска 28Б-2/1, 1000 Скопје
Тел. 389 2 3079191, 3079611, 3061333
Факс: 389 2 3079612

 

 

* Во рубриката ставови се објавуваат текстови коишто не мора да се во согласност со уредувачката политика на Бизнис Инфо.