Макпетрол за девет месеци евидентираше добивка од 622,2 милиони денари

Макпетрол за девет месеци евидентираше добивка од 622,2 милиони денари

Во текот на деветте месеци од минатата година, компанијата прикажа вкупна сеопфатна добивка во висина од 201.848.000 денари.

Прочитај повеќе

Витаминка од Прилеп за девет месеци оствари 46,4 милиони денари

Витаминка од Прилеп за девет месеци оствари 46,4 милиони денари

Во текот на деветте месеци од минатата година, компанијата работеше со добивка од 15.406.000 денари.

Прочитај повеќе

Тетекс од Тетово за девет месеци евидентираше добивка од 50,7 милиони денари

Тетекс од Тетово за девет месеци евидентираше добивка од 50,7 милиони денари

Тетекс од Тетово во текот на деветте месеци од оваа година оствари вкупна сеопфатна добивка во висина од 50.749.000 денари.

Прочитај повеќе

Македонски Телеком оствари добивка од 1,3 милијарди денари за девет месеци

Македонски Телеком оствари добивка од 1,3 милијарди денари за девет месеци

Нето добивката за првите девет месеци од 2018 година е зголемена за 16,8% (без ефектот од МСФИ 15) во споредба со истиот период од претходната година.

Прочитај повеќе

За девет месеци добивка од 210.000 денари за Димко Митрев од Велес

За девет месеци добивка од 210.000 денари за Димко Митрев од Велес

Во периодот од 01.01. до 30.09.2018 година Димко Митрев од Велес оствари нето добивка од 210.000 денари и во однос на истиот период од претходната година е помала за 38%.

Прочитај повеќе

Добивка од 61,5 милиони денари за Стопанска банка Битола за девет месеци

Добивка од 61,5 милиони денари за Стопанска банка Битола за девет месеци

Нето приходите од камати, заклучно со 30-ти септември оваа година, достигнаа вредност од 257.003.000 денари, додека нето приходите од провизии и надоместоци беа на ниво од 86.471.000 денари.

Прочитај повеќе

Акциите на Комерцијална банка, Алкалоид и НЛБ Банка најтргувани во октомври

Акциите на Комерцијална банка, Алкалоид и НЛБ Банка најтргувани во октомври

Со 30,71% учество во вкупниот промет со 545 трансакции, најтргувани се акциите на Комерцијална банка. Зад нив се акциите на Алкалоид со 277 трансакции (12,68% учество во вкупниот промет) и НЛБ Банка со 130 трансакции се трети најтргувани на официјалниот пазар.

Прочитај повеќе

Интернешнел хотелс за девет месеци прокнижи загуба од 6,3 милиони денари

Интернешнел хотелс за девет месеци прокнижи загуба од 6,3 милиони денари

Во периодот јануари – септември лани, компанијата оствари вкупна сеопфатна добивка од 3.841.000 денари.

Прочитај повеќе

Агроплод за девет месеци оствари добивка од 5,1 милиони денари

Агроплод за девет месеци оствари добивка од 5,1 милиони денари

Агроплод од Ресен во текот на деветте месеци од оваа година оствари вкупна сеопфатна добивка во висина од 5.172.000 денари.

Прочитај повеќе

Фустеларко Борец со добивка од 6,1 милиони денари ги заокружи деветте месеци од 2018 година

Фустеларко Борец со добивка од 6,1 милиони денари ги заокружи деветте месеци од 2018 година

Во текот на деветте месеци од 2017 година, компанијата евидентираше загуба во висина од 1.977.000 денари.

Прочитај повеќе

Грозд од Струмица за девет месеци оствари добивка од 45,9 милиони денари

Грозд од Струмица за девет месеци оствари добивка од 45,9 милиони денари

Во периодот јануари – септември лани, добивката на компанијата беше на ниво од 43.045.000 денари.

Прочитај повеќе

Државните хартии од вредност ќе котираат на Македонска берза

Државните хартии од вредност ќе котираат на Македонска берза

Тие ќе станат достапни и за странските институционални инвеститори, а зголемената побарувачка ќе придонесе да се намалат каматите за државата.

Прочитај повеќе

Европа за девет месеци прокнижи добивка од 96 милиони денари

Европа за девет месеци прокнижи добивка од 96 милиони денари

Зголемување на приходите за 7,8% и намалувањето на расходите за 4,3% овозможи добивката за првите девет месеци од 2018 година да се зголеми за 137% во однос на истата од претходната година.

Прочитај повеќе

НЛБ Банка со добивка од 1,8 милијарди денари за девет месеци

НЛБ Банка со добивка од 1,8 милијарди денари за девет месеци

НЛБ Банка во период од први јануари до 30-ти септември оваа година евидентираше добивка во вредност од 1.857.410.000 денари.

Прочитај повеќе

Добивка од над 103 милиони денари за Пекабеско

Добивка од над 103 милиони денари за Пекабеско

Според податоците на деветмесечниот биланс на успех, компанијата Пекабеско во пресметковниот период евидентираше добивка во висина од 103.110.000 денари.

Прочитај повеќе

Пелистерка за девет месеци прокнижи 1,9 милиони денари добивка

Пелистерка за девет месеци прокнижи 1,9 милиони денари добивка

Според податоците од консолидираниот биланс на успех, компанијата Пелистерка во период од први јануари до 30-ти септември оствари вкупна сеопфатна добивка во висина од 1.989.000 денари.

Прочитај повеќе

Алкалоид со добивка од 587,3 милиони денари ги заокружи деветте месеци од оваа година

Алкалоид со добивка од 587,3 милиони денари ги заокружи деветте месеци од оваа година

Фармацевтската компанија Алкалоид во период од први јануари до 30-ти септември оваа година оствари вкупна сеопфатна добивка во висина од 587.393.000 денари.

Прочитај повеќе

Загуба од 6,9 милиони денари за Жито Полог од Тетово

Загуба од 6,9 милиони денари за Жито Полог од Тетово

Жито Полог од Тетово, во период од први јануари до 30-ти септември оваа година, оствари вкупна сеопфатна загуба во висина од 6.936.000 денари.

Прочитај повеќе

ГТЦ со добивка од 19,8 милиони денари за девет месеци

ГТЦ со добивка од 19,8 милиони денари за девет месеци

Вкупните приходи од продажба, заклучно со крајот на септември, достигнаа 149.682.000 денари, додека истиот период лани беа на ниво од 146.963.000 денари.

Прочитај повеќе

Добивка од 34,1 милиони денари за Факом заклучно со 30-ти септември

Добивка од 34,1 милиони денари за Факом заклучно со 30-ти септември

Во периодот од први јануари до 30-ти септември лани, компанијата прикажа добивка од 3,2 милиони денари.

Прочитај повеќе

Комерцијална банка за девет месеци прокнижи добивка од 1,7 милијарди денари

Комерцијална банка за девет месеци прокнижи добивка од 1,7 милијарди денари

Во текот на деветте месеци од 2017 година, банката прикажа добивка од 105.970.000 денари. 

Прочитај повеќе

Времен прекин на тргувањето на Берзата

Времен прекин на тргувањето на Берзата

По отстранување на настанатите проблеми тргувањето продолжи во 10:45 часот, со официјализација на денот на  тргување во 14:30 часот.

Прочитај повеќе

Измени и дополнувања на Тарифникот на Берзата

Измени и дополнувања на Тарифникот на Берзата

Македонска берза направи измени и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на берзата коишто ќе започнат со примена од денес.

Прочитај повеќе

Централна Кооперативна Банка со пораст на каматните приходи за 6,56%

Централна Кооперативна Банка со пораст на каматните приходи за 6,56%

Во делот на останатите приходи од дејноста, Банката го задржа речиси истото ниво во однос на минатата година, додека кај нето-приходите од курсни разлики, оствари незначително намалување.

Прочитај повеќе

Горе