ДС Смитх минатата година ја заврши со 16,6 милиони денари добивка

ДС Смитх минатата година ја заврши со 16,6 милиони денари добивка

ДС Смитх од Скопје, во текот на 2016 година, прикажа вкупна сеопфатна добивка од 16.604.000 денари.

Прочитај повеќе

Скопски пазар со загуба од 10,4 милиони денари во 2016

Скопски пазар со загуба од 10,4 милиони денари во 2016

Од први јануари до 31-ви декември 2016 година, вкупните приходи од продажба на компанијата изнесуваа 682.917.000 денари, додека истиот период претходната година беа на ниво од 927.345.000 денари.

Прочитај повеќе

Фершпед прокнижи добивка од 31 милион денари во 2016 година

Фершпед прокнижи добивка од 31 милион денари во 2016 година

Фершпед, од јануари до декември лани, прикажа вкупна сеопфатна добивка од 31.005.000 денари.

Прочитај повеќе

Гранит лани работеше со 234 милиони денари добивка

Гранит лани работеше со 234 милиони денари добивка

Градежната компанија Гранит, оствари вкупна сеопфатна добивка од 234.028.000 денари.

Прочитај повеќе

Современ дом од Прилеп со добивка од 10,7 милиони денари ја заврши ланската година

Современ дом од Прилеп со добивка од 10,7 милиони денари ја заврши ланската година

Современ дом од Прилеп, од јануари до декември лани, оствари вкупна сеопфатна добивка во висина од 10.774.000 денари.

Прочитај повеќе

Постапка за избор на најтранспарентни котирани друштва на Берзата за 2016 година

Постапка за избор на најтранспарентни котирани друштва на Берзата за 2016 година

Кандидати за избор на најтранспарентни котирани друштва за една календарска година се сите акционерски друштва кои во текот на таа година биле котирани на Официјалниот пазар на Македонска берза.

Прочитај повеќе

КХВ: Успешна понудата за преземање 26,40% од обичните акции на Единство од Струмица

КХВ: Успешна понудата за преземање 26,40% од обичните акции на Единство од Струмица

Понудата за преземање била прифатена од вкупно седум сопственици на обични акции со право на глас во Единство АД Струмица кои поседуваат вкупно 10.668 обични акции што претставува 26,40% од вкупниот број на обични акции со право на глас.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на Македонски Телеком

Дивиденда за акционерите на Македонски Телеком

Бруто износот на дивиденда по акција, според предлог одлуката за исплата на дивиденда за 2016 година, е 14,51 денари.

Прочитај повеќе

Дебарски бањи Цапа од јануари до декември лани оствари 26,4 милиони денари добивка

Дебарски бањи Цапа од јануари до декември лани оствари 26,4 милиони денари добивка

Добивка од 26.487.000 денари прикажа Дебарски бањи Цапа, во период од први јануари до 31-ви декември 2016 година. На крајот на претходната 2015 година, компанијата евидентираше добивка од 10.133.000 денари.

Прочитај повеќе

Хотели Метропол проектира зголемување на приходите за 10% во 2017 година

Хотели Метропол проектира зголемување на приходите за 10% во 2017 година

Резервациите по сите основи за 2017 година, се во пораст во однос на 2016-та, што укажува на можноста за остварување на проектираниот раст.

Прочитај повеќе

Аутомакедонија лани со добивка од 36,8 милиони денари

Аутомакедонија лани со добивка од 36,8 милиони денари

Аутомакедонија ланската година ја заврши со добивка од 36.889.000 денари, покажува билансот на успех за период од 01.01. до 31.12.2016 година.

Прочитај повеќе

Сковин минатата година ја заврши со добивка од 305.000 денари

Сковин минатата година ја заврши со добивка од 305.000 денари

Винарската визба Сковин, од први јануари до 31-ви декември лани, прикажа добивка од 305.000 денари.

Прочитај повеќе

Дел од добивката на Бетон од Штип останува нераспределена, дел ќе се реинвестира

Дел од добивката на Бетон од Штип останува нераспределена, дел ќе се реинвестира

Нето добивката остварена во 2016 година, во износ од 23.387.571 денари се распределува во нераспределена добивка и реинвестирана добивка.

Прочитај повеќе

Грозд од Струмица прикажа добивка од 40 милиони денари

Грозд од Струмица прикажа добивка од 40 милиони денари

Грозд од Струмица прикажа добивка од 40.049.000 денари, покажува годишниот биланс на успех за 2016 година.

Прочитај повеќе

Бетон прокнижи 88,3 милиони денари добивка

Бетон прокнижи 88,3 милиони денари добивка

Друштвото за градежништво Бетон од Скопје, во период од први јануари до 31-ви декември 2016 година, оствари добивка од 88.364.000 денари.

Прочитај повеќе

Јака 80 од Радовиш со добивка од 5,8 милиони денари во 2016 година

Јака 80 од Радовиш со добивка од 5,8 милиони денари во 2016 година

Фармацевтската компанија Јака 80 од Радовиш оствари вкупна сеопфатна добивка од 5.895.000 денари.

Прочитај повеќе

Добивката на Македонијатурист за инвестиции, дивиденда и дополнителни издатоци

Добивката на Македонијатурист за инвестиции, дивиденда и дополнителни издатоци

Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 186,05 денари. Последен ден на тргување со право на дивиденда е трети мај оваа година, додека прв ден на трување без право на дивиденда е четврти мај.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на Рудници Бањани

Дивиденда за акционерите на Рудници Бањани

Остатокот од добивката од 2016 година, во износ од 797.070,50 денари останува нераспределен.

Прочитај повеќе

Велес Табак прокнижи 67,9 милиони денари загуба

Велес Табак прокнижи 67,9 милиони денари загуба

Велес Табак минатата година ја заврши со загуба од 67.915.000 денари, покажува билансот на успех за период од јануари до декември 2016 година.

Прочитај повеќе

Интернешнел хотелс прикажа 6,6 милиони денари добивка во 2016 година

Интернешнел хотелс прикажа 6,6 милиони денари добивка во 2016 година

Интернешнел хотелс, во период од први јануари до 31-ви декември 2016 година, прикажа вкупна сеопфатна добивка од 6.626.000 денари.

Прочитај повеќе

Ангропромет Тиквешанка прикажа добивка од 4,1 милиони денари

Ангропромет Тиквешанка прикажа добивка од 4,1 милиони денари

Вкупните приходи од продажба, заклучно со 31-ви декември 2016 година, изнесуваа 37.902.000 денари, додека една година претходно имаа вредност од 29.855.000 денари.

Прочитај повеќе

Струмичко поле прикажа 5,3 милиони денари добивка

Струмичко поле прикажа 5,3 милиони денари добивка

Акционерското друштво Струмичко поле, во период од први јануари до 31-ви декември лани, оствари добивка во висина од 5.303.000 денари.

Прочитај повеќе

Оилко од јануари до декември лани оствари 70,6 милиони денари добивка

Оилко од јануари до декември лани оствари 70,6 милиони денари добивка

Оилко КДА од јануари до декември лани работеше со 70.688.000 денари вкупна сеопфатна добивка.

Прочитај повеќе

Транскоп од Битола лани прикажа 907.000 денари добивка

Транскоп од Битола лани прикажа 907.000 денари добивка

Транспортната компанија Транскоп од Битола, во текот на 2016 година, оствари 907.000 денари вкупна сеопфатна добивка.

Прочитај повеќе

Горе