Комерцијална банка прокнижи добивка од 845,3 милиони денари во 2017 година

Комерцијална банка прокнижи добивка од 845,3 милиони денари во 2017 година

Комерцијална банка, во период од први јануари до 31-ви декември лани, евидентираше добивка од 845.308.000 денари.

Прочитај повеќе

Вонредна ревизија на индексот ОМБ

Вонредна ревизија на индексот ОМБ

Датум на имплементација на извршената ревизија, односно датумот од којшто ќе отпочне да се пресметува индексот по новиот состав е 29.01.2018 година.

Прочитај повеќе

Белградска берза ја очекува првата иницијална јавна понуда на акции, прва по 78 години

Белградска берза ја очекува првата иницијална јавна понуда на акции, прва по 78 години

Се очекува со оваа иницијална јавна понуда на акции да се соберат 15 милиони евра, коишто ќе бидат инвестирани во втората фаза од ветерниот парк Кошава, којшто има капацитет од 117 MW.

Прочитај повеќе

Макстил донесе предлог одлука за избори на членови на Одборот на директори

Макстил донесе предлог одлука за избори на членови на Одборот на директори

Мандатот на избраните членови на Одборот на директори е четири години од денот на нивниот избор.

Прочитај повеќе

Бим инвест инженеринг се откажува од намерата за преземање на Бетон од Штип

Бим инвест инженеринг се откажува од намерата за преземање на Бетон од Штип

Компанијата за градежништво, инженеринг, трговија и услуги, Бим инвест инженеринг од Штип се откажува од намерата за преземање на Бетон од Штип.

Прочитај повеќе

Прометот на Македонска берза со скок од над 56% во 2017 година

Прометот на Македонска берза со скок од над 56% во 2017 година

Вкупниот промет на Македонска берза во текот на минатата година се позиционираше на 4.738.444.919 денари, што е за 56,73% повеќе во однос на 2016 година.

Прочитај повеќе

Кои беа најтргувани акции на Македонска берза во декември?

Кои беа најтргувани акции на Македонска берза во декември?

Акциите на Комерцијална банка, НЛБ Банка, Алкалоид, Охридска банка и Фершпед се топ пет најтргувани хартии од вредност на официјалниот пазар на Македонска берза во декември.

Прочитај повеќе

Планирана добивка од 8,8 милиони денари за РЖ Институт во 2018 година

Планирана добивка од 8,8 милиони денари за РЖ Институт во 2018 година

РЖ Институт оваа година планира да оствари нето добивка во износ од 8.824.757 денари.

Прочитај повеќе

Витаминка проектира 35,7 милиони евра вкупни приходи за оваа година

Витаминка проектира 35,7 милиони евра вкупни приходи за оваа година

Остварување на финансискиот план ќе ја зголеми добивката на компанијата за 10% до 12%.

Прочитај повеќе

Македонијатурист за оваа година планира добивка од над 113 милиони денари

Македонијатурист за оваа година планира добивка од над 113 милиони денари

Управниот одбор на Македонијатурист го донесе Бизнис планот за 2018 година, според којшто се проектира остварување на добивка од редовно работење во износ од 113.120.106 денари.

Прочитај повеќе

Котација на 16-та емисија на обврзници за денационализација

Котација на 16-та емисија на обврзници за денационализација

Одборот на директори на Македонска берза, на 29-ти декември, донесе одлука за котација на 16-тата емисија на обврзници за денационализација, стои во соопштението на Македонска берза. Шестнаесеттата емисија на обврзници за денационализација е со следните карактеристики: Вид на хартијата од вредност: Шестнаесеттата емисија на обврзници за денационализација, издадена во дематеријализирана форма, гласи на име и е неограничено пренослива; Издавач: Република Македонија; Вкупен износ на емисијата: 8.000.000 евра; Номинална вредност на една обврзница: 1,00 евро; Број на издадени обврзници во …

Прочитај повеќе

Алкалоид за 2018 година проектира нето добивка од 13,5 милиони евра

Алкалоид за 2018 година проектира нето добивка од 13,5 милиони евра

Бизнис планот за 2018 година предвидува инвестирање на околу 10% од консолидираните продажби во материјални и нематеријални средства од сопствени извори, раст од најмалку 7% на консолидираните продажби.

Прочитај повеќе

Макошпед за 2018 година проектира добивка од 512.144 денари

Макошпед за 2018 година проектира добивка од 512.144 денари

За изработка на планскиот биланс на успех за 2018 година се поаѓа од претпоставки, иницијални големини, базирани на искуства и стручни знаења на менаџментот, практични сознанија и сопствени пресметки.

Прочитај повеќе

Балкан Петролеум не доби дозвола за давање понуда за преземање на Макпетрол

Балкан Петролеум не доби дозвола за давање понуда за преземање на Макпетрол

КХВ одлучи на Балкан Петролеум холдинг лимитед да не му издаде дозвола за давање понуда за преземање на Макпетрол.

Прочитај повеќе

Охридска банка ќе издава обични акции по пат на приватна понуда на институционален инвеститор

Охридска банка ќе издава обични акции по пат на приватна понуда на институционален инвеститор

Номиналната вредност на една акција е 2.650 денари, додека вкупната номинална вредност на акциите што се запишуваат изнесува 206.074.600 денари.

Прочитај повеќе

Две нови компании вклучени во индексите на SEE Link мрежата

Две нови компании вклучени во индексите на SEE Link мрежата

Комитетот за индекси на SEE Link ги вклучува акциите на овие две компании: Telekom Srpske a.d. Banja Luka и BH Telekom d.d. Sarajevo.

Прочитај повеќе

Намера за објавување на понуда за преземање на Бетон од Штип

Намера за објавување на понуда за преземање на Бетон од Штип

Компанијата за градежништво, инженеринг, трговија и услуги, Бим инвест инженеринг ДООЕЛ од Штип објави намера за преземање на Бетон од Штип.

Прочитај повеќе

Редовна ревизија на индексите МБИ 10 и ОМБ

Редовна ревизија на индексите МБИ 10 и ОМБ

Датум на имплементација на извршената ревизија, односно датумот од којшто ќе отпочне да се пресметуваат индексите по новиот состав е втори јануари 2018 година.

Прочитај повеќе

Измени во органите на управување на Македонски Телеком

Измени во органите на управување на Македонски Телеком

Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје, на својот вонреден состанок одржан на шести декември оваа година усвои неколку одлуки.

Прочитај повеќе

Започна новиот циклус на Виртуелна берза

Започна новиот циклус на Виртуелна берза

На Виртуелната берза се воведени изменети правила на тргување коишто се однесуваат на количината на акции со коишто може да се тргува на дневна основа.

Прочитај повеќе

Кои се топ три најтргувани акции во ноември?

Кои се топ три најтргувани акции во ноември?

Најголем пораст во текот на минатиот месец забележаа акциите на: Јака 80 Радовиш (472,73%), Централна кооперативна банка (30%), ТТК Банка (13,87%), Хотели Метропол Охрид (7,54%) и РЖ Техничка контрола Скопје (4,65%).

Прочитај повеќе

Макошпед за девет месеци евидентираше загуба од 2,3 милиони денари

Макошпед за девет месеци евидентираше загуба од 2,3 милиони денари

Истиот период минатата година, компанијата оствари добивка од 13.105.000 денари.

Прочитај повеќе

Неметали Огражден за девет месеци прокнижи добивка од 2,7 милиони денари

Неметали Огражден за девет месеци прокнижи добивка од 2,7 милиони денари

Неметали Огражден од Струмица, во текот на деветте месеци од оваа година, прикажа вкупна сеопфатна добивка од 2.765.000 денари.

Прочитај повеќе

Измени во органи на управување во Прилепска пиварница

Измени во органи на управување во Прилепска пиварница

Промената беше запишана во Централниот регистар на Република Македонија на ден 01.12.2017 година.

Прочитај повеќе

Горе