Ланската добивка на Фершпед останува нераспределена

Ланската добивка на Фершпед останува нераспределена

Добивката по оданочување за 2016 година во износ од 31.004.974 денари останува нераспределена.

Прочитај повеќе

Мермерен комбинат од Прилеп ќе исплаќа дивиденда од акумулирани добивки

Мермерен комбинат од Прилеп ќе исплаќа дивиденда од акумулирани добивки

Дел од акумулираните добивки на компанијата остварени до 31.12.2015 година во вкупен износ од 288.241.767 денари ќе се распределат како дивиденда за обични акции.

Прочитај повеќе

Добивка од 3,3 милиони денари за Фруктал Мак во првото тримесечје

Добивка од 3,3 милиони денари за Фруктал Мак во првото тримесечје

Истиот период лани, компанијата оствари добивка од 1.431.000 денари.

Прочитај повеќе

Добивката на хотели Метропол за резерви, остатокот ќе се акумулира

Добивката на хотели Метропол за резерви, остатокот ќе се акумулира

Дел од добивката во износ од 623.623 денари се распоредува за законски резерви од 5%, а остатокот од 11.848.842 денари останува нераспределен.

Прочитај повеќе

Берзата во Истанбул развива финансиски инструменти базирани на телевизиски серии

Берзата во Истанбул развива финансиски инструменти базирани на телевизиски серии

Инвеститорите во овој вид на хартии од вредност ќе добиваат точно утврден принос што го генерираат обврзниците, но и дополнителен што ќе зависи од рејтингот на гледаност на серијата или нејзино прикажување во странство.

Прочитај повеќе

Годишна конференција на Македонска берза

Годишна конференција на Македонска берза

На конференцијата во Охрид учествуваат и гости од странство, претставници од берзите и пазарите на капитал од државите од регионот, како и претставници на финансиските сектори од Шведска и Швајцарија.

Прочитај повеќе

Фустеларко Борец првото тримесечје го заврши со загуба од 3,3 милиони денари

Фустеларко Борец првото тримесечје го заврши со загуба од 3,3 милиони денари

Компанијата Фустеларко Борец од Битола, во периодот од јануари до март оваа година, евидентираше загуба во износ од 3.378.000 денари.

Прочитај повеќе

Сигурносно стакло од Прилеп загубите ќе ги покрива со продажба на имот

Сигурносно стакло од Прилеп загубите ќе ги покрива со продажба на имот

Прикажаната загуба од работењето на друштвото Сигурносно Стакло АД Прилеп во текот на 2016 година, како и акумулираната загуба од претходни години, ќе се покрие преку продажба на имот со право на користење на градежно земјиште, како и движен и недвижен имот.

Прочитај повеќе

Добивката на Макошпед за резерви, остатокот останува нераспределен

Добивката на Макошпед за резерви, остатокот останува нераспределен

Добивката од деловната 2016 година изнесува 11.400.658 денари и се распоредува на 5% резерви или 570.033 денари, а остатокот од 10.830.652 денари останува нераспределен.

Прочитај повеќе

Мода од Свети Николе добивката ја дели за инвестиции и дивиденда

Мода од Свети Николе добивката ја дели за инвестиции и дивиденда

Нето добивката, во износ од 19.883.128 денари, како што се наведува, се распоредува на 3.276.128 денари за инвестиции, а остатокот од 16.607.000 денари за дивиденда на акционерите.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на Бим од Свети Николе

Дивиденда за акционерите на Бим од Свети Николе

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 12.06.2017 година, додека прв ден на тргување без право на дивиденда е 13.06.2017 година.

Прочитај повеќе

Ланската добивка на Централна кооперативна банка оди во резерви

Ланската добивка на Централна кооперативна банка оди во резерви

Остварената добивка по оданочување во 2016 година во висина од 1.261.448 денари се распоредува на задолжителна општа резерва.

Прочитај повеќе

Добивката на Транскоп Битола во резерви и за инвестиции

Добивката на Транскоп Битола во резерви и за инвестиции

Добивката по оданочување по годишна сметка за 2016 година во износ од 906.515 денари се распоредува како што следи: 135.977 денари за законски резерви и 770.538 денари за акумулирана добивка за инвестициски вложувања.

Прочитај повеќе

Ланската добивка на Макстил ќе ги покрива загубите од минатите години

Ланската добивка на Макстил ќе ги покрива загубите од минатите години

Нето добивката во износ од 1.681.043 денари, остварена во деловната 2016 година, се распоредува за покривање на загубите од минатите години.

Прочитај повеќе

Добивката на Стопанска банка Битола оди во законски резерви

Добивката на Стопанска банка Битола оди во законски резерви

Стопанска банка Битола остварената добивка по годишна сметка за 2016 година во износ од 30.066.570 денари ја распоредува во законски резерви.

Прочитај повеќе

Алкалоид ќе почне со исплата на дивиденда од 17-ти мај

Алкалоид ќе почне со исплата на дивиденда од 17-ти мај

Фармацевтската компанија Алкалоид ги известува своите акционери дека почнувајќи од 17.05.2017 година ќе врши исплата на дивиденда за 2016 година.

Прочитај повеќе

Охридска банка ќе им исплаќа дивиденда на своите акционери

Охридска банка ќе им исплаќа дивиденда на своите акционери

Исплатата на дивиденда за минатата година ќе започне на 12-ти јуни оваа година.

Прочитај повеќе

Добивката на НЛБ Банка за дивиденда, инвестиции и резерви

Добивката на НЛБ Банка за дивиденда, инвестиции и резерви

Добивката по оданочување за 2016 година во износ од 1.579.295.033 денари се распоредува на: 849.790.695 денари за исплата на дивиденда, 241.000.000 денари за задржана добивка за инвестициски вложувања и 488.504.338 денари за општ резервен фонд.

Прочитај повеќе

ТТК Банка ќе почне со исплата на дивиденда од втори мај

ТТК Банка ќе почне со исплата на дивиденда од втори мај

ТТК Банка ги известува акционерите дека почнувајќи од втори мај, ќе врши исплата на дивиденда за 2016 година.

Прочитај повеќе

КХВ: Дозвола на Илија Филиповски за преземање на Технокомерц

КХВ: Дозвола на Илија Филиповски за преземање на Технокомерц

Понудата за преземање се однесува на 14.504 обични акции со право на глас издадени од Технокомерц АД Скопје, коишто претставуваат 65,93% од основната главнина на друштвото.

Прочитај повеќе

Акциите на Комерцијална банка, Алкалоид и Гранит најтргувани во март

Акциите на Комерцијална банка, Алкалоид и Гранит најтргувани во март

Со 20% учество и 267 трансакции, најтргувани се акциите на Комерцијална банка, зад нив се хартиите од вредност на Алкалоид со 17,06% учество во прометот или 155 реализирани трансакции.

Прочитај повеќе

Триглав Осигурување Скопје: Oсигурителна компанија со фокус на иновативни премиум услуги

Триглав Осигурување Скопје: Oсигурителна компанија со фокус на иновативни премиум услуги

Континуитетот во успешно работење е резултат на квалитетот на услугите коишто компанијата ги нуди, како и експертизата во работењето, за што е повторно доказ водечкиот удел на пазарот на неживотно осигурување на крајот на годината од 17,9%

Прочитај повеќе

Лани 85 котирани компании прокнижија добивка, а 21 завршија во минус

Лани 85 котирани компании прокнижија добивка, а 21 завршија во минус

Прегледот на финансиските податоци за котираните друштва на Македонска берза за 2016 година, покажува дека 85 компании оствариле позитивен финансиски резултат, а кај 21 компанија е евидентирана загуба.

Прочитај повеќе

РЖ Економика ќе ја акумулира загубата од лани

РЖ Економика ќе ја акумулира загубата од лани

Загубата во износ од 6.062.463 денари, остварена во деловната 2016 година, се пренесува во акумулирана загуба од претходните години.

Прочитај повеќе

Горе