За девет месеци Топлификација прикажа добивка од 10,2 милиони денари

За девет месеци Топлификација прикажа добивка од 10,2 милиони денари

Во текот на деветте месеци од минатата година, компанијата евидентираше добивка од 11.380.000 денари.

Прочитај повеќе

Тутунски комбинат од Прилеп за девет месеци прикажа загуба од 3,6 милиони денари

Тутунски комбинат од Прилеп за девет месеци прикажа загуба од 3,6 милиони денари

Од јануари до септември лани, компанијата прикажа добивка од 9.790.000 денари.

Прочитај повеќе

Македонијатурист во текот на девет месеци оствари добивка од 83,3 милиони денари

Македонијатурист во текот на девет месеци оствари добивка од 83,3 милиони денари

Вкупните приходи од продажба од јануари до септември оваа година изнесуваа 226.881.000 денари, додека истиот период во 2016 година тие беа на ниво од 233.190.000 денари.

Прочитај повеќе

Охридска банка планира зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции

Охридска банка планира зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции

Охридска банка планира зголемување на акционерскиот капитал со издавање на обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор.

Прочитај повеќе

Гранит за девет месеци оствари добивка од 181 милиони денари

Гранит за девет месеци оствари добивка од 181 милиони денари

Приходите од продажба заклучно со 30-ти септември изнесуваа 2.743.473.000 денари.

Прочитај повеќе

Окта за девет месеци прокнижи добивка од 132,5 милиони денари

Окта за девет месеци прокнижи добивка од 132,5 милиони денари

Истиот период претходната година, компанијата евидентираше добивка од 271.289.000 денари.

Прочитај повеќе

Бетон за девет месеци прикажа добивка од 11,2 милиони денари

Бетон за девет месеци прикажа добивка од 11,2 милиони денари

Вкупните приходи од продажба во деветте месеци од оваа година достигнаа 1.250.827.000 денари, додека истиот период лани беа на ниво од 1.497.198.000 денари.

Прочитај повеќе

Добивка од 5,36 милиони денари за Технокомерц во првите девет месеци од годинава

Добивка од 5,36 милиони денари за Технокомерц во првите девет месеци од годинава

Вкупните приходи од продажба од јануари до септември годинава изнесуваа 166.674.000 денари. Од нив на домашен пазар се остварени 166.525.000 денари, додека реализацијата на пазари во странство изнесува 149.000 денари.

Прочитај повеќе

Славеј за девет месеци прикажа загуба од 14,7милиони денари

Славеј за девет месеци прикажа загуба од 14,7милиони денари

Вкупните приходи од продажба во деветте месеци од оваа година изнесуваа 79.407.000 денари, додека истиот период лани имаа вредност од 162.973.000 денари.

Прочитај повеќе

Димко Митрев за девет месеци оствари добивка од 338.000 денари

Димко Митрев за девет месеци оствари добивка од 338.000 денари

Вкупните приходи од продажба во деветте месеци од 2017-та изнесуваа 163.355.000 денари.

Прочитај повеќе

Добивка од седум милиони денари за Теал од Тетово

Добивка од седум милиони денари за Теал од Тетово

Истиот период лани, компанијата прикажа загуба од 10.740.000 денари.

Прочитај повеќе

Загуба од 865.000 денари за Карбо Нова во периодот јануари – септември

Загуба од 865.000 денари за Карбо Нова во периодот јануари – септември

Истиот период лани, компанијата евидентираше загуба од 1.655.000 денари.

Прочитај повеќе

Уготур за девет месеци оствари добивка од 2,6 милиони денари

Уготур за девет месеци оствари добивка од 2,6 милиони денари

Вкупните приходи од продажба од јануари до септември оваа година беа на ниво од 18.749.000 денари, додека истиот период лани изнесуваа 18. 219.000 денари.

Прочитај повеќе

Триглав Осигурување Скопје: Со стабилно и доверливо работење до добри резултати

Триглав Осигурување Скопје: Со стабилно и доверливо работење до добри резултати

Компанијата обезбеди бруто полисирана премија во износ од 16,7 милиони евра, што е за 1% подобар резултат споредено со истиот период минатата година.

Прочитај повеќе

Загуба од девет милиони денари за Јака 80 од Радовиш

Загуба од девет милиони денари за Јака 80 од Радовиш

Вкупните приходи од продажба, заклучно со 30-ти септември оваа година, достигнаа 61.063.000 денари.

Прочитај повеќе

За девет месеци Аутомакедонија евидентираше добивка од 19,5 милиони денари

За девет месеци Аутомакедонија евидентираше добивка од 19,5 милиони денари

Во текот на деветте месеци од 2016 година, компанијата оствари добивка од 24.698.000 денари.

Прочитај повеќе

Тиквеш со добивка од 27,9 милиони денари од јануари до септември оваа година

Тиквеш со добивка од 27,9 милиони денари од јануари до септември оваа година

Истиот период лани, компанијата евидентираше добивка од 22.186.000 денари.

Прочитај повеќе

Дебарски бањи Цапа за девет месеци евидентираше 29,1 милиони денари добивка

Дебарски бањи Цапа за девет месеци евидентираше 29,1 милиони денари добивка

Дебарски бањи Цапа, во период од први јануари до 30-ти септември оваа година, прикажа вкупна сеопфатна добивка од 29.197.000 денари.

Прочитај повеќе

Уни Банка за девет месеци прокнижи 190,2 милиони денари добивка

Уни Банка за девет месеци прокнижи 190,2 милиони денари добивка

Во текот на деветте месеци од минатата година, банката оствари добивка од 116.859.000 денари.

Прочитај повеќе

Акциите на Топлификација се враќаат на берзанска котација од 20-ти ноември

Акциите на Топлификација се враќаат на берзанска котација од 20-ти ноември

По истекот на моменталната суспензија, почнувајќи од 20-ти ноември (понеделник), акциите ќе бидат вратени на котација на подсегментот Берзанска котација.

Прочитај повеќе

Благој Ѓорев со загуба од 11,6 милиони денари го заокружи септември

Благој Ѓорев со загуба од 11,6 милиони денари го заокружи септември

Производната индустрија Благој Ѓорев од Велес, во текот на деветте месеци од оваа година, прикажа загуба од 11.606.000 денари.

Прочитај повеќе

Прилепска пиварница за девет месеци прокнижи добивка од 212,4 милиони денари

Прилепска пиварница за девет месеци прокнижи добивка од 212,4 милиони денари

Прилепска пиварница, во период од први јануари до 30-ти септември оваа година, прикажа вкупна сеопфатна добивка од 212.434.000 денари.

Прочитај повеќе

Добивка од 15,4 милиони денари за Витаминка од Прилеп за девет месеци

Добивка од 15,4 милиони денари за Витаминка од Прилеп за девет месеци

Истиот период претходната година, компанијата прикажа добивка од 37.751.000 денари.

Прочитај повеќе

Добивка од 544.530.000 денари за Мермерен комбинат од Прилеп за девет месеци

Добивка од 544.530.000 денари за Мермерен комбинат од Прилеп за девет месеци

Вкупните приходи од продажба во текот на деветте месеци од оваа година изнесуваа 1.254.863.000 денари, од кои на домашен пазар се остварени 32.051.000 денари, додека извозот имаше вредност од 1.222.812.000 денари.

Прочитај повеќе

Горе