Што е (бизнис) екосистем?

Што е (бизнис) екосистем?

Кога еден екосистем добро функционира, тоа значи дека оние што се вклучени во него развиле добра шема на однесување што придонесува за неспречено циркулирање на идеи, талент и капитал низ самиот екосистем.

Прочитај повеќе

Што е извештај за парични текови?

Што е извештај за парични текови?

Извештајот за парични текови (Cash flow) е изведен финансиски извештај во којшто се прикажани приливите и одливите на готовина по основ на оперативни, инвестициски и финансиски активности во текот на пресметковниот период.

Прочитај повеќе

Што е добар, а што лош долг?

Што е добар, а што лош долг?

Кредитните картички или потрошувачките кредити, најчесто се сметаат за лоши долгови, бидејќи од нив има само некоја краткорочна корист и често пати ги искушува корисниците да ги потрошат парите за нешто што не им е неопходно.

Прочитај повеќе

Што се показатели на рентабилност

Што се показатели на рентабилност

Износот на добивката или загубата не е толку значаен за оваа анализа, туку многу поважно е остварената добивка да се стави во однос со средствата што се ангажирани при нејзино создавање.

Прочитај повеќе

Што е коучинг?

Што е коучинг?

Главна задача на коучерот е да му помогне на клиентот да ги открие сите познати и непознати причини за неговите неуспеси, главоболки, кризи… и истите да ги трансформира во предизвици што ќе го водат кон правиот пат.

Прочитај повеќе

Што се показатели на ликвидност?

Што се показатели на ликвидност?

Едни од поважните индикатори за финансиското “здравје“ на компанијата се индикаторите на ликвидност. Тие ја покажуваат способноста компанијата навреме да ги сервисира достасаните обврски.

Прочитај повеќе

Што е cold calling?

Што е cold calling?

Вообичаено за оваа техника е тоа што продавачот е тој што ја започнува комуникацијата со потенцијалниот купувач, со кого претходно не бил во контакт.

Прочитај повеќе

Што е podcast?

Што е podcast?

Слушателите на ваков тип на аудио содржина се таргетирана публика, односно луѓе кои навистина ги интересира одредената тема

Прочитај повеќе

Што е Chat bot?

Што е Chat bot?

Chat bot-ови може да играат улога на оператор, преку којшто корисниците ги добиваат сите неопходни информации, да примаат порачки и слично.

Прочитај повеќе

Како до помалку главоболки од кредитна картичка

Како до помалку главоболки од кредитна картичка

Oвие пластични картички можат да предизвикаат големи главоболки, доколку со нив не се управува на вистинскиот начин.

Прочитај повеќе

Што да направите ако го загубите или ви го украдат мобилниот телефон

Што да направите ако го загубите или ви го украдат мобилниот телефон

Редовниот backup на екстерен диск или на друг “чувар“ на информации може да ви биде од голема корист доколку го изгубите телефонот.

Прочитај повеќе

Корисни кратенки за секојдневна комуникација

Корисни кратенки за секојдневна комуникација

Кога електронската комуникација во бизнис светот претставува основна алатка за успешна соработка, важно е истата да биде лесна, брза и едноставна.

Прочитај повеќе

Како да купите евтин авио билет?

Како да купите евтин авио билет?

Нема да заштедите доколку купите билет неколку месеци претходно.

Прочитај повеќе

Што е content writer?

Што е content writer?

“Домашната“ задача на copywriter-от е да го продаде производот за којшто пишува, додека првичната цел на content writer-от е да му ги понуди сите неопходни информации пред да донесе одлука да купи.

Прочитај повеќе

Што е front, а што back office?

Што е front, а што back office?

Како синоним за вработен во front office може да бидат брокери или дилери, бидејќи тие работат по налог на својот клиент, му нудат услуга, а врз основа на тоа ја остварува потребната заработка.

Прочитај повеќе

Што е мисија, а што визија на една компанија?

Што е мисија, а што визија на една компанија?

Визијата го покажува пиедесталот кон кој што цели компанијата, а мисијата ја покажува патеката по којашто треба да се движи за да стигне до посакуваната цел.

Прочитај повеќе

Што е приватизација?

Што е приватизација?

Приватизација претставува процес на пренос на имот, односно капитал, од државна во приватна сопственост.

Прочитај повеќе

Што е јавно приватно партнерство?

Што е јавно приватно партнерство?

Jавно приватното партнерство е форма на договорно регулирана, долгорочна соработка меѓу јавниот и приватниот партнер.

Прочитај повеќе

Што е еднорог?

Што е еднорог?

Дали во Македонија е можно создавање на ваков старт – ап тежок над милијарда долари?

Прочитај повеќе

Што претставува phishing?

Што претставува phishing?

Жртвата не е свесна дека е “уловена“ сè додека не е доцна.

Прочитај повеќе

Што е рамен, а што прогресивен данок?

Што е рамен, а што прогресивен данок?

Од први јануари 2008 година, даночната стапка беше 10%, а сега на сила повторно стапува прогресивно оданочување.

Прочитај повеќе

Каде не е безбедно користење дебитна или кредитна картичка?

Каде не е безбедно користење дебитна или кредитна картичка?

Бидете внимателни каде и како ја користите својата вредна пластична картичка.

Прочитај повеќе

Што е кредит, а што заем?

Што е кредит, а што заем?

Секој кредит во исто време е и заем, а заемот не мора да биде и кредит.

Прочитај повеќе

Што претставува QR код?

Што претставува QR код?

QR кодовите може да содржат и: телефонски броеви, координати за точна локација, настани со точни датуми што може да ги ставите во личниот календар или само информативен текст што може да се чита и сподели.

Прочитај повеќе

Горе