Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Волонтерите и човечките ресурси (1)

Волонтерите и човечките ресурси (1)

Волонтерите се основата на непрофитниот сектор. Волонтери се луѓе кои го подаруваат своето време, знаење, искуство, експертиза, талент или друго, без барање на надомест.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Специфичности на менаџментот на човечки ресурси во непрофитните организации (2)

Специфичности на менаџментот на човечки ресурси во непрофитните организации (2)

Извршниот орган е чувар на визијата. Тие делуваат во име на заедницата за да ја направат организацијата да биде најдобра што може. Извршниот орган мора да ѝ одговори на заедницата за одлуките што ги носи.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Специфичности на менаџментот на човечки ресурси во непрофитните организации (1)

Специфичности на менаџментот на човечки ресурси во непрофитните организации (1)

За разлика од приватниот производствен сектор, каде што технологијата за производство е многу важна за успехот, во непрофитните организации сѐ се темели на луѓето.

Прочитај повеќе

МАЧР по трет пат ќе ја додели наградата HR менаџер на годината

МАЧР по трет пат ќе ја додели наградата HR менаџер на годината

Целта на овој избор е да се оддаде признание на најпосветениот и најуспешниот HR менаџер, кој со својата работа во доменот на менаџментот на човечки ресурси придонесува за успешноста на компанијата и развојот на луѓето.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Методи за развој на менаџери надвор од работното место

Методи за развој на менаџери надвор од работното место

Организациите најчесто користат една или комбинација на следниве методи за развој на менаџерите надвор од работното место:

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Методи за развој на менаџери на работното место

Методи за развој на менаџери на работното место

Организациите најчесто користат една или комбинација на следниве методи за развој на менаџерите на самото работно место:

Прочитај повеќе

Како да го импресионирате менаџерот за човечки ресурси

Како да го импресионирате менаџерот за човечки ресурси

Менаџерите може да најдат кандидати кои поседуваат технички вештини или капацитет да ги стекнат, но знаат дека особините како искреност, чесност, лојалност не се учат.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Процес за развој на менаџери

Процес за развој на менаџери

Освен обучувањето на новите и постоечките вработени, секоја организација мора да инвестира во развојот на способностите на својот менаџерски тим што ги вклучува менаџерите на прво ниво, менаџерите на средно ниво и извршните менаџери.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Развој на менаџери

Развој на менаџери

Кариерниот развој за нов менаџер којшто тукушто почнува да координира и раководи со мал тим во организацијата и за менаџерите на сектори, повеќе сектори или менаџери на целата организација, не може да биде идентичен.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Кариерен плафон или достигнување

Кариерен плафон или достигнување

Кариерното достигнување се дефинира како точка во кариерата во која веројатноста за понатамошен хиерархиски раст е многу мала и настанува кога одредена индивидуа достигнува позиција од која тој или таа најверојатно нема да бидат промовирана понатаму.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Митови поврзани со кариерата

Митови поврзани со кариерата

Постојат многу митови на менаџерите и на вработените за кариерниот развој кои најчесто го ограничуваат кариерниот развој и раст.

Прочитај повеќе
Лукас ван Вис, потпретседател за човечки ресурси, KLM

Вработените најмногу ги мотивира предизвикот на работното место и можноста за развој

Вработените најмногу ги мотивира предизвикот на работното место и можноста за развој

Лукас ван Вис е човек со богато искуство. Работел во компании како Philips, Shell, KPN, а од 2001 година е потпретседател за човечки ресурски во холандската авиокомпанија KLM.

Прочитај повеќе

Какви вештини треба да развиваат вработените во иднина?

Какви вештини треба да развиваат вработените во иднина?

Македонската асоцијација за човечки ресурси (МАЧР), минатата недела ја организираше дводневната интернационална конференција за човечки ресурси и HR Expo 2016, на тема Ангажираност на работниците и идните компетенции за економска благосостојба.

Прочитај повеќе

Ангажманот на вработените и потребните компетенции – тема на Меѓународната конференција за човечки ресурси

Ангажманот на вработените и потребните компетенции – тема на Меѓународната конференција за човечки ресурси

Двата дена од конференцијата ќе бидат исполнети со презентации за што подобра промоција и дистрибуција на знаење за најдобрите практики во областа на човечките ресурси.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Управување со таленти и кариерен развој на вработени и на менаџери (1)

Управување со таленти и кариерен развој на вработени и на менаџери (1)

Развојот на кариерата на менаџерите и на вработените претставува континуиран, формализиран организациски систем кој се фокусира на развивање и напредување на луѓето во организацијата, според потребите и на вработените и на организациите.

Прочитај повеќе

МАЧР: Осма интернационална конференција за човечки ресурси – најголем HR настан за оваа година

МАЧР: Осма интернационална конференција за човечки ресурси – најголем HR настан за оваа година

“Она што за компанијата е од најголема важност е дека вистинските луѓе ја предводат организациската ефикасност и резултатите, а на долг рок, тие се оние кои ја креираат и ја развиваат општата благосостојба на економијата.”

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Креирање на систем за наградување на менаџери и вработени

Креирање на систем за наградување на менаџери и вработени

Системот за наградување е една од најефективните мотивациски алатки со кои располага менаџментот на една организација.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Седум чекори во процесот на анализа на извршувањето на работењето

Седум чекори во процесот на анализа на извршувањето на работењето

Добрата подготовка е од исклучителна важност за ефективно оценување на извршувањето на работењето. Менаџерот што оценува и вработениот којшто е оценуван имаат специфични улоги во процесот на оценување.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Анализа на успешноста од работењето на менаџери и вработени

Анализа на успешноста од работењето на менаџери и вработени

Вработените кога се добро менаџирани, тие се чувствуваат еднакви, посветени и мотивирани. Нивните потреби и желби се земени предвид; активностите се прилагодени на нивните индивидуални начини на работење и нивниот придонес во работењето е признат.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Развивање преку обука, менторство и коучинг (4)

Развивање преку обука, менторство и коучинг (4)

Менторството ѝ помага на личноста да ги обликува своите верувања и вредности на позитивен начин, од личност која има претходно искуство во конкретната област.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Развивање преку обука, менторство и коучинг (3)

Развивање преку обука, менторство и коучинг (3)

Имајќи ги предвид принципите за учење, особено оние за учење на возрасни лица, потребата од практика и стиловите на учење, следната фаза во обуката е развивање на обуката според некој од методите на обука.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Развивање преку обука, менторство и коучинг (2)

Развивање преку обука, менторство и коучинг (2)

Бидејќи целта на секоја обука е учење, односно зголемување или додавање на нови вештини, знаења и способности, многу е важно да се земат предвид соодветни принципи и пристапи на учењето како сложен психолошки процес.

Прочитај повеќе
Јован Маџовски, регионален менаџер на ЦЕЕД за Македонија, Албанија, БиХ, Србија и Молдавија

Развивање преку обука, менторство и коучинг (1)

Развивање преку обука, менторство и коучинг (1)

Во битката за подобрување на резултатите, обуката на вработените и менаџерите станува сè поважна, бидејќи и вработените и менаџерите треба да се адаптираат на промените и мора да ги надградуваат своите компетенции и квалификации.

Прочитај повеќе

МАЧР ќе избира менаџер за човечки ресурси на 2016 година

МАЧР ќе избира менаџер за човечки ресурси на 2016 година

Пријавувањето и номинирањето за HR менаџер на годината може да се изврши заклучно со 15.04.2016 година.

Прочитај повеќе

Горе