ДЗС: Слободни работни места, четврто тримесечје 2017 година

ДЗС: Слободни работни места, четврто тримесечје 2017 година

Деловните субјекти со број на вработени од 3 до 9 имаат највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 1,61%.

Прочитај повеќе

Што е проценка на ризик на работно место?

Што е проценка на ризик на работно место?

Проценката се прави врз основа на претходна анализа којашто го зема предвид видот на можната повреда (лесна, тешка, смртна).

Прочитај повеќе

Горе