Што е Libor, а што Euribor?

Што е Libor, а што Euribor?

Libor и Euribor претставуваат каматни стапки коишто деловните банки ширум Европа меѓусебно си позајмуваат пари (во евра или во друга валута).

Прочитај повеќе

Ланската добивка на Фершпед останува нераспределена

Ланската добивка на Фершпед останува нераспределена

Добивката по оданочување за 2016 година во износ од 31.004.974 денари останува нераспределена.

Прочитај повеќе

УЈП го објави возниот ред на мобилните даночни шалтери за мај

УЈП го објави возниот ред на мобилните даночни шалтери за мај

Даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.

Прочитај повеќе

Комерцијална банка лани одобрила кредити на физички лица во вредност од 3,8 милијарди денари

Комерцијална банка лани одобрила кредити на физички лица во вредност од 3,8 милијарди денари

Во текот на 2016 година, Комерцијална банка одобри 10.101 кредит на секторот население, во вкупен износ од 3.816.502.000 денари.

Прочитај повеќе

Мермерен комбинат од Прилеп ќе исплаќа дивиденда од акумулирани добивки

Мермерен комбинат од Прилеп ќе исплаќа дивиденда од акумулирани добивки

Дел од акумулираните добивки на компанијата остварени до 31.12.2015 година во вкупен износ од 288.241.767 денари ќе се распределат како дивиденда за обични акции.

Прочитај повеќе

Добивка од 3,3 милиони денари за Фруктал Мак во првото тримесечје

Добивка од 3,3 милиони денари за Фруктал Мак во првото тримесечје

Истиот период лани, компанијата оствари добивка од 1.431.000 денари.

Прочитај повеќе

Добивката на хотели Метропол за резерви, остатокот ќе се акумулира

Добивката на хотели Метропол за резерви, остатокот ќе се акумулира

Дел од добивката во износ од 623.623 денари се распоредува за законски резерви од 5%, а остатокот од 11.848.842 денари останува нераспределен.

Прочитај повеќе

Берзата во Истанбул развива финансиски инструменти базирани на телевизиски серии

Берзата во Истанбул развива финансиски инструменти базирани на телевизиски серии

Инвеститорите во овој вид на хартии од вредност ќе добиваат точно утврден принос што го генерираат обврзниците, но и дополнителен што ќе зависи од рејтингот на гледаност на серијата или нејзино прикажување во странство.

Прочитај повеќе

Oхридска банка прогласена за Најдобра банка во Македонија, според Global Finance

Oхридска банка прогласена за Најдобра банка во Македонија, според Global Finance

Со цел да ја зголеми точноста и релевантноста на податоците, Глобал Фајнанс спроведува и анкета меѓу своите читатели, со што дополнително го потврдува кредибилитетот на призанието.

Прочитај повеќе

НБРМ: Раст на кредитите во март

НБРМ: Раст на кредитите во март

Вкупните кредити во март остварија месечно зголемување од 1,2%, при месечен кредитен раст кај двата сектора, малку поизразен кај секторот домаќинства.

Прочитај повеќе

Годишна конференција на Македонска берза

Годишна конференција на Македонска берза

На конференцијата во Охрид учествуваат и гости од странство, претставници од берзите и пазарите на капитал од државите од регионот, како и претставници на финансиските сектори од Шведска и Швајцарија.

Прочитај повеќе

Фустеларко Борец првото тримесечје го заврши со загуба од 3,3 милиони денари

Фустеларко Борец првото тримесечје го заврши со загуба од 3,3 милиони денари

Компанијата Фустеларко Борец од Битола, во периодот од јануари до март оваа година, евидентираше загуба во износ од 3.378.000 денари.

Прочитај повеќе

Сигурносно стакло од Прилеп загубите ќе ги покрива со продажба на имот

Сигурносно стакло од Прилеп загубите ќе ги покрива со продажба на имот

Прикажаната загуба од работењето на друштвото Сигурносно Стакло АД Прилеп во текот на 2016 година, како и акумулираната загуба од претходни години, ќе се покрие преку продажба на имот со право на користење на градежно земјиште, како и движен и недвижен имот.

Прочитај повеќе

Добивката на Макошпед за резерви, остатокот останува нераспределен

Добивката на Макошпед за резерви, остатокот останува нераспределен

Добивката од деловната 2016 година изнесува 11.400.658 денари и се распоредува на 5% резерви или 570.033 денари, а остатокот од 10.830.652 денари останува нераспределен.

Прочитај повеќе

Мода од Свети Николе добивката ја дели за инвестиции и дивиденда

Мода од Свети Николе добивката ја дели за инвестиции и дивиденда

Нето добивката, во износ од 19.883.128 денари, како што се наведува, се распоредува на 3.276.128 денари за инвестиции, а остатокот од 16.607.000 денари за дивиденда на акционерите.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на Бим од Свети Николе

Дивиденда за акционерите на Бим од Свети Николе

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 12.06.2017 година, додека прв ден на тргување без право на дивиденда е 13.06.2017 година.

Прочитај повеќе

И бизнисот сит, и парите на број!

И бизнисот сит, и парите на број!

Ви ги предлагаме кредитните продукти на Штедилница Можности наменети за малите семејни бизниси!

Прочитај повеќе

ММФ предвидува раст од 3,2% на македонската економија

ММФ предвидува раст од 3,2% на македонската економија

Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) предвидува светската економија оваа година да забележи пораст од 3,5% и 3,6% во 2018 година.

Прочитај повеќе

Ланската добивка на Централна кооперативна банка оди во резерви

Ланската добивка на Централна кооперативна банка оди во резерви

Остварената добивка по оданочување во 2016 година во висина од 1.261.448 денари се распоредува на задолжителна општа резерва.

Прочитај повеќе

Француска Sephora го презеде турски Tekin Acar

Француска Sephora го презеде турски Tekin Acar

Францускиот козметички бренд Sephora го презеде турскиот трговец со козметика Tekin Acar.

Прочитај повеќе

Што е даночна евазија?

Што е даночна евазија?

Зборот евазија има латинско потекло од зборот evasion, што значи бегање, избегнување, бегство… Во даночната терминологија, даночна евазија ги претставува сите начини на избегнување на плаќање на данок.

Прочитај повеќе

Добивката на Транскоп Битола во резерви и за инвестиции

Добивката на Транскоп Битола во резерви и за инвестиции

Добивката по оданочување по годишна сметка за 2016 година во износ од 906.515 денари се распоредува како што следи: 135.977 денари за законски резерви и 770.538 денари за акумулирана добивка за инвестициски вложувања.

Прочитај повеќе

Ланската добивка на Макстил ќе ги покрива загубите од минатите години

Ланската добивка на Макстил ќе ги покрива загубите од минатите години

Нето добивката во износ од 1.681.043 денари, остварена во деловната 2016 година, се распоредува за покривање на загубите од минатите години.

Прочитај повеќе

Халкбанк воведе нова дебитна бесконтактна картичка за физички лица

Халкбанк воведе нова дебитна бесконтактна картичка за физички лица

Mastercard Debit Contactless е бесконтактна дебитна картичка издадена од Халкбанк со можност за брзо и лесно бесконтактно плаќање.

Прочитај повеќе

Горе