lav

Фото: YouTube

Лавот поминува 18 часа од денот во одморање. Во рекламата на Ikea, лавот знае како да се релаксира во дневната соба опремена со мебел на оваа шведска компанија.

Видеото е на агенцијата Mother London и е наменето за британскиот пазар.