analytics-2697949_960_720 Фото: Pixabay

Најниската минимална плата во Европската Унија за месец јануари беше регистрирана во Бугарија и истата изнесувала 261 евро, велат податоците од европската статистичка служба Eurostat.

Нешто повисоки, но сепак минимални плати во Унијата имаат уште девет нејзини членови. Во Литванија и Романија, платите изнесуваат 400, односно 408 евра. Според податоците од Eurostat минимални плати во износ од околу 500 евра имаат примарно земјите од источна Европа.

Голема разлика може да се види во минималните плати на Хрватска и Словенија. Минималната плата во Хрватска изнесува 462 евра, додека во Словенија таа речиси двојно повисока, 843 евра.

Највисоки минимални плати  над 1.400 евра, во Европската Унија имаат Ирска и Луксембург. Кај Ирците минимална плата изнесува 1.614 евра, Холанѓаните 1.578 евра, додека во Луксембург таа изнесува дури 1.999 евра.

Некои од земјите-членки на ЕУ не се дел од ова истражување бидејќи тие немаат законски пропишана минимална плата. Се работи за Данска, Италија, Кипар, Австрија, Финска и Шведска.

За разлика од најголемиот број на земји во ЕУ, во Македонија минималната плата е околу 200 евра. Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во Македонија, во декември 2017 година, изнесувала 23.850 денари.

email