marketing1

Дигитализацијата донесе нови трендови во маркетингот, па за да бидете иновативни и конкурентни на пазарот, неопходно е добро да ги познавате новите правила и да ги совладате вештините на онлајн работење.

Маркетингот во иднина ќе се развива на драматичен начин, бидејќи интернетот веќе менува сè. Но без оглед на тоа што ќе се случува, постојат правила во маркетингот што никогаш нема да се сменат, бидејќи се цврсто втемелени во психологијата на потрошувачот. Овие правила имаат импликација врз бизнис стратегијата, развојот, а особено врз растот на производот, пишува Еntrepreneur.

ideja

Да бидеш прв вреди повеќе од тоа да бидеш подобар

Кога компанијата е прва во сосема нова категорија, поголеми се шансите да оствари поголем впечаток од компанија која подоцна би пласирала сличен производ.

nov

Ако не можеш да бидеш прв, креирај нов производ

Скоро во секоја нова категорија постои компанија којашто е прва и исто така постојат и безброј имитатори. Тогаш се наметнува прашањето како да успеете ако не сте прв или втор во одредена област? Успехот следи доколку осмислите нова област. Тоа не мора да биде револуционерен производ, но неопходно е да биде поинаков, единствен, оригинален. Треба да понудите нешто што другите го немаат.

store

Перцепцијата е поважна од производот

Потрошувачите најчесто им веруваат на производителите кои се подолго на пазарот. Доколку не сте прв производител во својата област, треба да вложите многу време и труд за да го докажете квалитетот. За да успеете во бизнисот, мора да го разберете “законот“ за перцепција и да го искористите во своја корист.

nike

Употреба на збор или фраза побудува емоции кај луѓето

Успешните компании при рекламирањето користат ист збор или фраза кои потрошувачите инстинктивно ќе ги поврзат со нивниот бренд.

email