salter-kompanija-pexels

Фото: Pexels

Стапката на невработеност во второто тримесечје од оваа година изнесува 22,6%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Активното население во Македонија, во пресметковниот период, брои 955.699 лица, од кои вработени се 739.892, а 215.807 се невработени.

Стапката на активност во овој период е 56,9%, додека стапката на вработеност е 44,1%.