bara-rabota

Фото: Pixabay

Невработеноста во 2016 година изнесуваше 23,7%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Стапката на активност во овој период е 56,5, стапката на вработеност 43,1, додека стапката на невработеност изнесува 23,7.

Aктивното население во Република Македонија брои 948.599 лица од кои вработени се 723.550, а 225.049 лица се невработени.