ttk-banka

Од први овој месец, експозитурата на ТТК Банка во Кичево започнува со работа на нова локација во градот.

Експозитурата се наоѓа на улицата Кузман Јосифовски Питу бр. 10 во Кичево со работно време од понеделник до  петок, од 08 до 16 часот, односно во сабота од 09 до 13 часот.