nlb-banka-novo-logo-580x390

Почнувајќи од 01.09.2017 година, НЛБ Банка воведе нови потрошувачки кредити со поповолни кредитни услови и каматни стапки. Каматните стапки на НЛБ Потрошувачките кредити почнуваат од 6% годишно, при што каматната стапка е фиксна за првите две години.

Исто така, во периодот од  01.09.2017 до 30.09.2017 година, НЛБ Банка спроведува промотивна кампања за НЛБ Потрошувачки кредити со следниве промотивни поволности: без трошоци за одобрување за НЛБ Ризико виолетовиот и НЛБ Сребрениот потрошувачки кредит и 50% пониски трошоци за одобрување за останатите НЛБ Потрошувачки кредити.