canon

Фото: Youtube

Да се биде на вистинско место во вистинско време нема никаква смисла доколку со себе ја немата вистинската камера. Тоа е пораката на рекламиот спот на Canon.