success-2947950_960_720

Фото: Pixabay

Раководителите на средно ниво го држат клучот за еден од најголемите предизвици за бизнисот: продуктивност. Зголемувањето на продуктивноста сега е поважно од кога и да е за компаниите. Средните менаџери треба да ги остваруваат деловните цели, да се потпрат на вработените и да го подигнат моралот на тимот, што обично резултира со подобро задржување на вработените и мотивација за работа. А со тоа компанијата добива огромна конкурентска предност.

Раководителите на средно ниво, се оние луѓе кои ги комбинираат и координираат ресурсите. Тие се играчи кои управуваат со буџети, развиваат оперативни процеси и обезбедуваат  поддршка на менаџерите на повисоко ниво, за тие да ги постигнуваат своите стратешки цели. Имаат огромна одговорност. Тоа е една од најпредизвикувачките улоги за успешно извршување во компанијата.

Секој има свој назив и своја улога

Дали некогаш сте забележале дека луѓето кои носат некои од најтешките тежини во компанијата имаат многу широк спектар на називи? Врз основа на големината на компанијата и/или индустријата, средните менаџери може да се нарекуваат генерален менаџер, менаџер на филијали, менаџер на одделот, менаџер за развој, менаџер на програми, проект менаџер, менаџер на продажба, виш менаџер, контролор. Денес добронамерните бизниси размислуваат како можат да им помогнат на раководителите на средно ниво, да бидат поефикасни. Со тоа што ќе им дадат повеќе време за да ги тренираат своите тимови и да делегираат поголема одговорност.

o

Одговорности на средните менаџери

Бидејќи овие раководители се сметаат за одговорни за насочување и водење на тим, кога работите одат без проблеми, никој не го забележува тоа. Сепак – кога работите се малку хаотични, тогаш средниот менаџер е тој кој треба да ја однесе ситуацијата на прав пат. Од middle management-от се очекува да:

 • Да ги насочат одделенијата или единиците на бизнисот и да управуваат со буџетите
 • Управување, надгледување и водење на секојдневните аспекти на бизнисот
 • Развивање стратегии за брза победа и краткорочни резултати, при поставување на сцената за долгорочни резултати
 • Ги дефинираат политиките и целите на компанијата за нивниот тим, опишувајќи како тие се однесуваат на нивната работа
 • Создавање тим кој добро функционира заедно
 • Создавање позитивна околина за работа
 • Се справува со вработени кои даваат послаби резултати
 • Врши промена во организациските планови, управува со еколошките притисоци
 • Ги ротира вработените таму кај што се напродуктивни
 • Ги отстранува пречките за работа
 • Ги решава или отстранува проблемите
 • Се соочува со ризици
 • Пренесување на директиви од високото ниво, и постигнување на цели кои можат да ги водат вработените на пониско ниво
 • Служат како амбасадори и / или посредуваат во односите меѓу тимови и поделби во рамките на организацијата
 • И во тек се со новата технологија и образование

Раководителите на средно ниво се од витално значење, по правило тие стануваат лепак во средината на една компанија. Бидејки функционираат и на хоризонтално, вертикално и странично ниво во ентитетот.

ee

Потребни вештини за middle management

 • Значајни и суптилни вештини за односи и поставување на цели
 • Одлично вештини за слушање и емпатија
 • Лидерски вештини, способност за мотивирање и менторство
 • Отворени, пристапни и достапни за вработените за прашања, коментари и сугестии
 • Силни вештини за решавање на проблемите и способности за донесување одлуки
 • Препознавање кога да се повлечат и да делегираат
 • Ефективни вештини за управување со промени
 • Почитување на административните и финансиските барања
 • Подготвеност да работат под притисок
 • Да се добри организатори и да имаат солидно пишување, презентација и квантитативни вештини

Крајна цел

Овие менаџери се важни за успехот на организацијата. Но ако компанијата не е подготвена да инвестира во нив, тие се подготвени да излезат надвор од неа. Горниот менаџмент е многу важен за бизнисот, но средните менаџери се наредниците на фронтот. Тие се од суштинско значење за севкупниот успех на бизнисот и се потребни за управување со промените. Раководителите на средно ниво се луѓе кои ја носат пораката и ги водат “војниците“ до победа.

Во Центарот за развој на претприемачи и менаџери CEED Македонија, од 2011 година па наваму во обуките за Раководители на средно ниво или Middle Management учествувале вкупно 295 учесници распоредени во 15 групи.

Во обуките за Middle Management Plus биле вклучени вкупно 69 учесници во пет групи, додека во обуките за Middle Management Advanced учествувале 18 луѓе.

Според ова вкупната бројка на учесници во програмите за Раководители на средно ниво изнесува 382.

email