zk-pelagonija

Земјоделскиот комбинат Пелагонија од Битола донесе предлог одлука за распоредување на остварената добивка по годишна сметка за  година.

“Остварената нето добивка по годишна сметка на ЗК Пелагонија за 2016 година, којашто по оданочување изнесува 23.544.319 денари, се распределува за реинвестирање“, стои во предлог одлуката.

Оваа предлог одлука ќе се најде на дневен ред на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија, што ќе се одржи на седми јули оваа година.