ttk-banka

ТТК Банка нуди Супер станбен кредит со фиксна каматна стапка од 2,85% во првите три години и намален надоместок за одобрување до 31-ви март оваа година.

Кредитот, како што се наведува, се нуди по следните услови: ниска фиксна камата за првите три години; без надоместок за обработка на барање; без надоместок за предвремена отплата со сопствени средства; грејс период до 12 месеци; 10% сопствено учество и без трошоци за процена.