НБРМ: Зголемување на вкупните депозити во август

НБРМ: Зголемување на вкупните депозити во август

Првичните монетарни податоци за август 2017 година покажуваат зголемување на вкупните депозити на месечна основа, наспроти падот забележан во претходниот месец.

Прочитај повеќе

Што е рецесија?

Што е рецесија?

Една земја е во рецесија доколку економијата стагнира или бележи негативни стапки два последователни квартали.

Прочитај повеќе

Зголемен бројот на туристи во јули

Зголемен бројот на туристи во јули

Бројот на туристите во јули 2017 година, во однос на јули 2016 година, е зголемен за 18,3%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 10,9%.

Прочитај повеќе

Невработеност од 22,6% во второто тримесечје од оваа година

Невработеност од 22,6% во второто тримесечје од оваа година

Стапката на активност во овој период е 56,9%, додека стапката на вработеност е 44,1%.

Прочитај повеќе

Намален бројот на издадени одобренија за градење

Намален бројот на издадени одобренија за градење

Во јули оваа година се издадени 205 одобренија за градење, што е за 19,9% помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Прочитај повеќе

Романија: 16% од активното население се самовработени

Романија: 16% од активното население се самовработени

Најголем дел од самовработените во Романија се занимаваат со автомобилски поправки, градежништво, земјоделство и слично.

Прочитај повеќе

БДП во второто тримесечје со пад од 1,8%

БДП во второто тримесечје со пад од 1,8%

Бруто домашниот производ (БДП) во второто тримесечје од оваа година забележа пад од 1,8%.

Прочитај повеќе

Пораст на трошоците на живот и цените на мало во август

Пораст на трошоците на живот и цените на мало во август

Трошоците на животот во август 2017 година, во однос на претходниот месец, се зголемени за 0,4%, а кај цените на мало има пораст од 0,9%.

Прочитај повеќе

Конкурс за деца и млади по повод Светскиот ден на штедењето

Конкурс за деца и млади по повод Светскиот ден на штедењето

Првата тема е под наслов: Штедење – И јас умеам да штедам, а втората е Осигурување – Што значи за мене осигурувањето на домот и семејството.

Прочитај повеќе

Зголемени цените на угостителските услуги во август

Зголемени цените на угостителските услуги во август

Цените на угостителските услуги во август 2017 година, во споредба со јули 2017 година, се зголемени за 0,1%.

Прочитај повеќе

Трговски дефицит од над една милијарда евра во периодот јануари – јули

Трговски дефицит од над една милијарда евра во периодот јануари – јули

Трговскиот дефицит, во периодот јануари – јули оваа година, изнесува 1.001.606.000 евра.

Прочитај повеќе

Зголемени трошоците во градежништво за нови објекти за индивидуално домување

Зголемени трошоците во градежништво за нови објекти за индивидуално домување

Трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, во второто тримесечје од годината во споредба со првото тримесечје, се повисоки за 2,5%, трошоците за материјали се повисоки за 0,9% и трошоците за вработените се повисоки за 6,4%.

Прочитај повеќе
Ксенија Чаминска, сопственик на Professional Account, друштво за даночно советување, консалтинг и сметководство

Дали следува К15 доколку договорот за вработување се продолжува секој месец?

Дали следува К15 доколку договорот за вработување се продолжува секој месец?

Доколку вработениот е пријавен на определено време со договор на еден месец, кој се продолжува секој месец (од почетокот на годината и сè уште трае повеќе од шест месеци континуирано), дали му следува К15?

Прочитај повеќе

Статистика: 1,53% слободни работни места во второто тримесечје од годинава

Статистика: 1,53% слободни работни места во второто тримесечје од годинава

Највисока стапка на слободни работни места има секторот Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 4,50%.

Прочитај повеќе

Индекси на прометот во трговијата на мало во јули

Индекси на прометот во трговијата на мало во јули

Зголемување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 8,6%, а реално за 6,9%) и Трговија на мало, со автомобилски горива (номинално за 3,7%, а реално за 6,6%).

Прочитај повеќе

Зголемен бројот на работници во индустријата во јули

Зголемен бројот на работници во индустријата во јули

Бројот на работници во индустријата во јули 2017 година, во однос на јули 2016 година, е зголемен за 2,6%.

Прочитај повеќе

Намалено индустриското производство во јули

Намалено индустриското производство во јули

Индустриското производство во јули оваа година, во однос на истиот период лани, е намалено за 2,2%.

Прочитај повеќе

Пониски цени на индустриските производи во јуни

Пониски цени на индустриските производи во јуни

Продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, во јуни оваа година, се пониски за 1% на месечно ниво, а повисоки за 0,4% на годишно ниво.

Прочитај повеќе

Вкупна потрошувачка по енергенти во јуни

Вкупна потрошувачка по енергенти во јуни

Вкупната потрошувачка по видови енергенти, во јуни оваа година, изнесува: 497.369 МWh електрична енергија, 3.578 мил. нм3 природен гас, 418.051 тони јаглен и 86.716 тони нафтени продукти.

Прочитај повеќе

Намалена вредноста на договорените градежни работи во странство

Намалена вредноста на договорените градежни работи во странство

Вкупната вредност на договорените градежни работи во странство, во периодот јануари – јуни оваа година, изнесува 2.300.778.000 денари, што е за 13,9% помалку во споредба со истиот период од претходната година.

Прочитај повеќе

Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2017 година

Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2017 година

Во патниот патнички превоз бројот на превезените патници е зголемен за 13,6%, во градско – приградскиот превоз за 9,6%, во воздухопловниот превоз за 5,7%, додека бројот на превезените патници во железничкиот превоз е намален за 23,5%.

Прочитај повеќе

Просечната нето плата во јуни е 22.808 денари

Просечната нето плата во јуни е 22.808 денари

Во јуни 2017 година, 1,1% од вработените во Република Македонија не зеле плата.

Прочитај повеќе

Зголемен бројот на превезени патници во патничкиот превоз

Зголемен бројот на превезени патници во патничкиот превоз

Вкупниот број на превезени патници во патниот патнички превоз, во второто тримесечје од оваа година во однос на истиот период лани, е зголемен за 9,9%.

Прочитај повеќе

Непроменети продажните цени на индустриски производи во јуни

Непроменети продажните цени на индустриски производи во јуни

Продажните цени на производителите на индустриски производи во јуни оваа година останаа непроменети на месечно ниво, а се повисоки за 3,2% на годишно ниво.

Прочитај повеќе

Горе