Алкалоид, Комерцијална банка и НЛБ Банка најтранспарентни компании на берзата

Алкалоид, Комерцијална банка и НЛБ Банка најтранспарентни компании на берзата

Македонска берза, во рамки на 18-тата годишна конференција, ја додели наградата Кристално ѕвоно на трите најтранспарентни котирани акционерски друштва за 2016 година.

Прочитај повеќе

Што е Libor, а што Euribor?

Што е Libor, а што Euribor?

Libor и Euribor претставуваат каматни стапки коишто деловните банки ширум Европа меѓусебно си позајмуваат пари (во евра или во друга валута).

Прочитај повеќе

УЈП го објави возниот ред на мобилните даночни шалтери за мај

УЈП го објави возниот ред на мобилните даночни шалтери за мај

Даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.

Прочитај повеќе

Берзата во Истанбул развива финансиски инструменти базирани на телевизиски серии

Берзата во Истанбул развива финансиски инструменти базирани на телевизиски серии

Инвеститорите во овој вид на хартии од вредност ќе добиваат точно утврден принос што го генерираат обврзниците, но и дополнителен што ќе зависи од рејтингот на гледаност на серијата или нејзино прикажување во странство.

Прочитај повеќе

Годишна конференција на Македонска берза

Годишна конференција на Македонска берза

На конференцијата во Охрид учествуваат и гости од странство, претставници од берзите и пазарите на капитал од државите од регионот, како и претставници на финансиските сектори од Шведска и Швајцарија.

Прочитај повеќе

MasterCard претстави кредитна картичка со сензор за отпечаток на прст

MasterCard претстави кредитна картичка со сензор за отпечаток на прст

Технологијата функционира на ист начин како и системот на плаќање со мобилен телефон, односно корисникот мора да го стави прстот на сензорот при плаќање.

Прочитај повеќе

И бизнисот сит, и парите на број!

И бизнисот сит, и парите на број!

Ви ги предлагаме кредитните продукти на Штедилница Можности наменети за малите семејни бизниси!

Прочитај повеќе

Што е даночна евазија?

Што е даночна евазија?

Зборот евазија има латинско потекло од зборот evasion, што значи бегање, избегнување, бегство… Во даночната терминологија, даночна евазија ги претставува сите начини на избегнување на плаќање на данок.

Прочитај повеќе

УЈП ја објави четвртата листа на должници

УЈП ја објави четвртата листа на должници

Долговите се по основ ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини.

Прочитај повеќе

Акции VS обврзници

Акции VS обврзници

Во случај на ликвидација или стечај на компанијата, сопствениците на обврзници имаат предност во однос на акционерите во наплата на своите побарувања од ликвидационата, односно стечајната маса.

Прочитај повеќе

Акциите на Комерцијална банка, Алкалоид и Гранит најтргувани во март

Акциите на Комерцијална банка, Алкалоид и Гранит најтргувани во март

Со 20% учество и 267 трансакции, најтргувани се акциите на Комерцијална банка, зад нив се хартиите од вредност на Алкалоид со 17,06% учество во прометот или 155 реализирани трансакции.

Прочитај повеќе

УЈП: Возен ред на мобилните даночни шалтери за април

УЈП: Возен ред на мобилните даночни шалтери за април

Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење или седиште на компанија, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери.

Прочитај повеќе

Лани 85 котирани компании прокнижија добивка, а 21 завршија во минус

Лани 85 котирани компании прокнижија добивка, а 21 завршија во минус

Прегледот на финансиските податоци за котираните друштва на Македонска берза за 2016 година, покажува дека 85 компании оствариле позитивен финансиски резултат, а кај 21 компанија е евидентирана загуба.

Прочитај повеќе

Формирана најголемата банка во Обединетите Арапски Емирати

Формирана најголемата банка во Обединетите Арапски Емирати

Новата банка има средства од 180 милијарди долари.

Прочитај повеќе

Одбележување на Глобалната недела на парите во Македонска берза

Учениците се запознаа со улогата и функциите на Берзата на македонскиот пазар на хартии од вредност, а имаа можност преку берзанскиот електронски систем за тргување да го проследат тргувањето во живо и да се запознаат со начинот на склучување на трансакции со хартии од вредност.

Прочитај повеќе

Инвестирајте во вашиот дом за да ги намалите месечните трошоци!

Инвестирајте во вашиот дом за да ги намалите месечните трошоци!

Кредитот е наменет за задоволување на личните потреби на клиентите за одредени промени во домот, со што би се зголемила енергетската ефикасност на нивниот дом и со тоа ќе ги намалат месечните трошоци за греење/ладење и електрична енергија.

Прочитај повеќе

 УЈП ги утврдува придонесите по службена должност за неподнесена МПИН пресметка

 УЈП ги утврдува придонесите по службена должност за неподнесена МПИН пресметка

УЈП ги информира работодавачите дека спроведува активности за утврдување и наплата на придонесите по службена должност, во случај кога обврзникот за пресметка и уплата на придонеси не поднел Месечна пресметка (образец МПИН).

Прочитај повеќе

Постапка за избор на најтранспарентни котирани друштва на Берзата за 2016 година

Постапка за избор на најтранспарентни котирани друштва на Берзата за 2016 година

Кандидати за избор на најтранспарентни котирани друштва за една календарска година се сите акционерски друштва кои во текот на таа година биле котирани на Официјалниот пазар на Македонска берза.

Прочитај повеќе

КХВ: Успешна понудата за преземање 26,40% од обичните акции на Единство од Струмица

КХВ: Успешна понудата за преземање 26,40% од обичните акции на Единство од Струмица

Понудата за преземање била прифатена од вкупно седум сопственици на обични акции со право на глас во Единство АД Струмица кои поседуваат вкупно 10.668 обични акции што претставува 26,40% од вкупниот број на обични акции со право на глас.

Прочитај повеќе
Љиљана Кукец, претседател на хрватско Здружение за франшизно работење

Франшизата е алатка за ширење на успешни бизнис концепти

Франшизата е алатка за ширење на успешни бизнис концепти

Во светот, околу 50% од малопродажбата оди преку франшизи. Франшизите се присутни во околу 80 индустрии, а нова франшиза се отвора на секои неколку минути (две во САД, шест во Европа).

Прочитај повеќе

Даночните канцеларии на УЈП со продолжено работно време до 20 часот

Даночните канцеларии на УЈП со продолжено работно време до 20 часот

Даночните канцеларии на УЈП денеска ќе работат со продолжено работно време до 20 часот. Тоа е со цел граѓаните да можат да ја поднесат Годишната даночна пријава за поднесување персонален данок на доход во законскиот рок што истекува денеска.

Прочитај повеќе

Клубот на Бизнис ангели на ЦЕЕД Македонија отвора нов повик за бизнис идеи – аплицирајте и презентирајте пред потенцијални инвеститори!

Клубот на Бизнис ангели на ЦЕЕД Македонија отвора нов повик за бизнис идеи – аплицирајте и презентирајте пред потенцијални инвеститори!

Клубот на Бизнис ангели на ЦЕЕД Македонија отвора уште еден повик за пријавување на нови бизнис идеи. Секој што има идеја за стартување бизнис, може да аплицира на повикот, којшто е отворен до 29 март 2017.

Прочитај повеќе

Сакате нешто екстра?

Сакате нешто екстра?

Ви го предлагаме кредитниот продукт Можност + на Штедилница Можности, наменет за малите семејни бизниси!

Прочитај повеќе

УЈП: Утре истекува рокот за поднесување Годишна даночна пријава

УЈП: Утре истекува рокот за поднесување Годишна даночна пријава

Заклучно со 13-ти март оваа година, поднесени се вкупно 360.795 даночни пријави, од кои 1.728 се поднесени по електронски пат.

Прочитај повеќе

Горе