Семинар Жени во бизнис во НЛБ Банка АД Скопје

Семинар Жени во бизнис во НЛБ Банка АД Скопје

Договорот во висина од три милиони евра за поддршка на жените претприемачи во Македонија, помеѓу НЛБ Банка АД Скопје и Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) е дел од регионалната иницијатива за Западен Балкан – Жени во бизнисот.

Прочитај повеќе

Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

Следната редовна ревизија на индексите е на 15.12.2017 година.

Прочитај повеќе

Што е цена?

Што е цена?

Цена претставува паричен израз на вредност на одреден производ или услуга на пазарот. Преку цената, компанијата остварува приходи, го мери својот удел на пазарот и ја одредува стапката на профитабилност.

Прочитај повеќе

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Следната аукција на благајничките записи ќе се одржи на 12 јули 2017 година.

Прочитај повеќе

Што е акциза?

Што е акциза?

Најчесто на плаќање акциза подлежат производи од монополски карактер, за коишто не може да се најде замена на пазарот, а имаат висока побарувачка.

Прочитај повеќе

УЈП ја објави шестата листа на должници

УЈП ја објави шестата листа на должници

Физичките лица и самостојните вршители на дејност, кои се најдоа на оваа листа, имаат долгови повисоки од 120.000 денари, додека кај правните лица тој износ е над 300.000 денари.

Прочитај повеќе

КХВ даде согласност за именување на директори на учесници на пазарот на хартии од вредност

КХВ даде согласност за именување на директори на учесници на пазарот на хартии од вредност

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ) на 115-та седница даде согласност за именување на неколку директори на овластени учесници на пазарот на хартии од вредност.

Прочитај повеќе

Вкупните девизни резерви во мај намалени за 47,5 милиони евра

Вкупните девизни резерви во мај намалени за 47,5 милиони евра

Вкупните девизни резерви заклучно со 31-ви мај оваа година имаа вредност од 2.448.500.000 евра, што е за 47,5 милиони евра помалку во однос на претходниот месец.

Прочитај повеќе

Акциите на Комерцијална банка, Македонијатурист и Стопанска банка најтргувани во мај

Акциите на Комерцијална банка, Македонијатурист и Стопанска банка најтргувани во мај

Акциите на Комерцијална банка, Македонијатурист и Стопанска банка се најтргувани хартии од вредност на официјалниот пазар на Македонска берза во мај.

Прочитај повеќе

Намалени девизните резерви во април

Намалени девизните резерви во април

Вкупните девизни резерви заклучно со крајот на април оваа година изнесуваа 2.495.960.000 евра, што е за 38.450.000 евра помалку во однос на март.

Прочитај повеќе

УЈП го објави возниот ред на мобилни даночни шалтери за јуни

УЈП го објави возниот ред на мобилни даночни шалтери за јуни

УЈП секој месец ги посетува населените места каде што Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации коишто дополнително може да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното население и бизниси.

Прочитај повеќе

Што е профит?

Што е профит?

Под овој поим се подразбира разликата меѓу вкупните приходи и трошоци што компанијата ги остварува преку извршување на своите деловни активности.

Прочитај повеќе

Македонско кредитно биро – партнер во одржувањето на ликвидноста на компаниите и успешното менаџирање на финансиските ризици

Македонско кредитно биро – партнер во одржувањето на ликвидноста на компаниите и успешното менаџирање на финансиските ризици

МКБ управува со најголемата и најкомплексна база на податоци за обврските на правните и физичките лица во Република Македонија. Содржи податоци за околу 1.350.000 физички лица и 105.000 правни лица.

Прочитај повеќе

Што е компензација?

Што е компензација?

Компензацијата се случува кога доверителот има побарување од должникот, но во исто време и му должи одреден износ по друга основа.

Прочитај повеќе

Што е ануитет?

Што е ануитет?

Ануитетот е карактеристичен по тоа што периодичните исплати треба секогаш да бидат на ист износ и временската разлика меѓу нив да биде секогаш иста.

Прочитај повеќе

Што е трошок и какви видови на трошоци постојат?

Што е трошок и какви видови на трошоци постојат?

Трошок претставува паричен износ со којшто се утврдува трошењето на ресурсите за да може да се создаде одреден производ или услуга.

Прочитај повеќе

Што е краткорочен, а што долгорочен кредит?

Што е краткорочен, а што долгорочен кредит?

Главната разлика меѓу овие два кредити е рочноста (на колкав период банката ги отстапува финансиските средства на клиентите) и намената на кредитот.

Прочитај повеќе

Акциите на Макпетрол, Алкалоид и Стопанска банка најтргувани во април

Акциите на Макпетрол, Алкалоид и Стопанска банка најтргувани во април

Со 75 трансакции и 41,21% учество во прометот на официјалниот пазар, се најтргувани акциите на Макпетрол.

Прочитај повеќе

Вртоглаво расте бројот на продажни места каде се прифаќа American Express картичката

Вртоглаво расте бројот на продажни места каде се прифаќа American Express картичката

Препознатлива и различна, програмата Твој Бонус е единствена програма на македонскиот пазар за поврат на дел од потрошените средства при користење на платежна картичка.

Прочитај повеќе

Дебата за намалување на прагот на регистрација на даночни обврзници

Дебата за намалување на прагот на регистрација на даночни обврзници

Измената на прагот на регистрација е направена во 2014 година, а почна со важење од први јануари 2015 година.

Прочитај повеќе

Aramco стана сопственик на најголемата американска нафтена рафинерија

Aramco стана сопственик на најголемата американска нафтена рафинерија

Arаmco претходно поседуваше 50% од Port Arthur преку joint venture компанија со Royal Dutch Shell, наречена Motiva Enterprises.

Прочитај повеќе

КХВ даде одобрение за проширување на дозволата за работа на ВФП Фонт менаџмент

КХВ даде одобрение за проширување на дозволата за работа на ВФП Фонт менаџмент

КХВ на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје му даде одобрение да ја прошири дозволата за работа со две нови услуги: да управува со средства за сметка на индивидуален клиент – сопственик на портфолио и да врши инвестициско советување.

Прочитај повеќе

Што е ликвидност, а што солвентност?

Што е ликвидност, а што солвентност?

Под солвентност се подразбира способност на една компанија на долг рок да ги исполни своите обврски кон добавувачите, клиентите, државата…

Прочитај повеќе

Комерцијална банка првото тримесечје го заврши со добивка од 39 милиони денари

Комерцијална банка првото тримесечје го заврши со добивка од 39 милиони денари

Влијание врз намалениот финансиски резултат има значителното зголемување на исправката вредност на корпоративните кредити поради влошување на квалитетот на портфолиото.

Прочитај повеќе

Горе