goldФото: Pixabay

Во минатото, благородните метали главно се користеле како валута. Денес, тие се високо ценети како инвестиции и индустриски артикли. Злато, паладиум, сребро, родиум, иридиум, рутениум, платина, осмиум и рениум се деветте хемиски елементи што можат да се квалификуваат како скапоцени метали. Во споредба со повеќето други елементи, скапоцени метали се помалку хемиски реактивни, имаат повисоки точки на топење и полесно се превиткуваат – својства што ги прават идеални за нивна комерцијална или индустриска примена.

Сепак, златото, родиумот и платината се најпопуларните благородни метали за тргување. Еве зошто:

Родиум

Околу 81% од светското производство на родиум се користи како катализатор. Белото злато често се покрива со тенок родиев слој, за да се подобри неговиот изглед.

Платина

Се користи не само за производство на накит, но исто така и за медицински и индустриски цели.

Злато

Се смета за еден од најпопуларните благородни метали. Златото поседува својства што го направиле исклучително скапоцено низ вековите. Чистото злато (24 карати) е жолто и блескаво. Златото традиционално се смета како симбол на богатство но исто така често се користи и како безбедна инвестиција што ја задржува својата вредност во кризните времиња. Затоа, според економските експерти, сега е најдобро време да инвестирате во злато на најголемите светски финансиски пазари. Иако вредноста на златото на пазарот постојано се менува, без разлика дали цената на златото расте или паѓа, вие и понатаму можете да профитирате.

Како најголеми произведувачи и тргувачи со злато се Кина, Јужна Африка, Русија и САД. Најмногу сребро во Мексико, Перу и Кина. Најмногу платинум има во Јужна Африка, Русија, САД и Канада. Сепак, државата каде што можат да се најдат најмногу благородни метали и каде е фокусирана оваа берза е токму Јужна Африка.

Разлика меѓу обичната берза и берзата на благородни метали

Скапоцените метали се стоки, физички метални производи за разлика од обичните акции кои што се во дигитална форма. Овие две берзи не се поврзани. Двете се целосно посебни ентитети што не влијаат еден на друг во однос на перформансите или вредноста. Инвеститорите не можат да тргуваат со физички благородни метали бидејќи не се наоѓаат на берзите. Историски гледано, пазарите на скапоцени метали се движат во спротивна насока како берзанскиот пазар, давајќи им на инвеститорите одржлива опција во случај пазарот да е слаб.

Во светот на скапоцените метали, постојат неколку опции за избор. За разлика од акциите, постојат четири главни метали во кои најчесто се инвестира: злато, сребро, платина и паладиум. Дури и меѓу различните благородни метали, постојат секундарни пазарни метали што можат да дејствуваат како тампон во случај цената на златото, цената на сребро или платината да се намалат под стандардите за изведба. Овие секундарни пазарни производи имаат тенденција да носат пониски премии и на тој начин носат помал ризик доколку падне цената на најтргуваните метали.

Скапоцените метали не се врзани за компанија или ентитет. Перформансите во драгоцените метали се засноваат исклучиво на општествените фактори, политичките фактори и на понудата и побарувачката на металите, а не на начинот на којшто компанијата или ентитетот функционира како целина.

Големото зголемување на цените на благородни метали на крајот на 21-от век ги охрабри многу претпријатија да тргуваат со нив на светските берзи. И македонските банки пред неколку години добија лиценца за тргување со благородни метали.