progres1

Доколку за следната година си поставите цел да направите крупен чекор во развојот на вашата кариера, потребно е да ги преземете следниве чекори, пишува Inc.

akcija

Утврдете го вашиот личен избор

Првиот чекор што треба да го преземете е да размислите дали сте преземале акција или сте биле неактивни изминатиот период. Можеби не сте соработувале со вистинските луѓе и не сте изградиле вистински врски. Успехот доаѓа кога не ја прифаќате статус – кво состојбата, туку преземате акција. Изборот е ваш – дали ќе направите промена или ќе стагнирате.

pateka

Утврдете ја патеката на движење

Што сакате? Која работа ја сакате? Каде сакате да живеете? Колку сакате да учите? Во градењето на компанијата, лидерот се стреми кон остварување на следните резултати:

  • Култура: Духот на компанијата, прифатливо однесување на вработените и вредностите.
  • Создавање бренд: Како е позиционирана компанијата и кое место го зазема на пазарот.
  • Раст и развој: Растот и развојот на компанијата зависи од развојот на вработените. Ако тие тапкаат во место, тогаш и компанијата ќе стагнира.

За да стигнете на посакуваната положба, потребно е јасно дефинирање на моменталната состојба наспроти посакуваната.

Social network interface businessman touch button.

Поврзете се со луѓе што може да ви помогнат

Не може да напредувате доколку немате поддршка. Потребни ви се луѓе кои имаат поголемо знаење од вас и ќе ви помогнат да стигнете до посакуваната положба. Барањето на вистинска помош е една од најзначајните карактеристики на успешните луѓе.

email