idevelop

За компанијата Идевелоп првото полугодие од оваа година заврши со загуба од 1.528.000 денари, покажува шестмесечниот биланс на успех објавен на Македонска берза.

Во периодот јануари – јуни лани, компанијата евидентираше загуба од 5.886.000 денари.

Вкупните приходи од продажба, заклучно со 30-ти јуни 2017 година, изнесуваат 133.000 денари, додека една година претходно беа на ниво од 2.016.000 денари.

Основна дејност на Идевелоп се останати услуги во врска со информатичка технологија и компјутери.