construction-646914_960_720

Фото: Pixabay

Според податоците на Државниот завод за статистика, во четвртото тримесечје од 2017 година, во споредба со третото тримесечје од 2017 година, трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се повисоки за 0,8%, трошоците за материјали се повисоки за 0,6% и трошоците за вработените се повисоки за 1,4%.

Во четвртото тримесечје од 2017 година, во споредба со четвртото тримесечје од 2016 година, трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се повисоки за 4,8%, трошоците за материјали се повисоки за 4,4% и трошоците за вработените се повисоки за 5,8%.

email