За време од 54 часа, 10 тимови помогнати од 21 ментор, работеа на своите креативни идеи да ги претворат во реални бизниси.