Премногу работа, со невозможни крајни рокови ги прави луѓето нервозни, немоќни, создава чувство на притисок, а со тоа и стрес.