Со секоја нарачка на производот, се рециклираат 15 пластични шишиња за вода.