Бидете флексибилни, но држете ги конците во свои раце.