Kristijan Baleski

Кристијан Балески

член на тимот на Македонија Експорт

Кристијан Балески е член на тимот на Македонија Експорт задолжен за надворешна трговија и развивање на брендот МАМА’С – претставник на милениумците.

Напишано од

Кристијан Балески:

Милениумци на работа

Милениумци на работа

Милениумците се многу флексибилни и можат да ги издржат секојдневните притисоци на модерното работно место. Тие се познати како најприспособливата и амбициозна генерација.

Прочитај повеќе