Директор:
Јован Маџовски, генерален директор на Центарот за развој на претприемачи и менаџери (CEED) во Македонија, Србија, Албанија, БиХ и Молдавија

 

Редакција:

Главен уредник: Христина Иванова (hivanova@bi.mk)

076 344 274

Александра Петровска (apetrovska@bi.mk)

e-mail: contact@bi.mk

 

ЦЕЕД Македонија
Адреса: Димче Мирчев бр. 20, 1000 Скопје

 

* Во рубриката ставови се објавуваат текстови коишто не мора да се во согласност со уредувачката политика на Бизнис Инфо.