Котација на државни обврзници на македонска берза

Котација на државни обврзници на македонска берза

Обврзниците се издадени во денари, со годишна исплата на камата, додека главнината се исплаќа на денот на достасувањето.

Прочитај повеќе

Стимулативни мерки за афирмирање на примарниот пазар на хартии од вредност

Стимулативни мерки за афирмирање на примарниот пазар на хартии од вредност

Воведен е промотивен концепт 0 денари административни трошоци за иницијалната јавна понуда.

Прочитај повеќе

Центарот за ортотика и протетика, Славеј ќе ја акумулира ланската добивка

Центарот за ортотика и протетика, Славеј ќе ја акумулира ланската добивка

Нето добивката во висина од 1.504.489 денари се распоредува во акумулирана добивка.

Прочитај повеќе

Дивиденда ќе добијат акционерите на Адинг

Дивиденда ќе добијат акционерите на Адинг

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 28.05.2019 година, додека прв ден на тргување без право на дивиденда е 29.05.2019 година.

Прочитај повеќе

Мермерен комбинат ќе исплаќа дивиденда од 22,8 милиони евра

Мермерен комбинат ќе исплаќа дивиденда од 22,8 милиони евра

Добивката од 2018 година во износ од 1.403.557.613 денари (22.817.952 евра) се распределува во бруто дивиденда за обични акции. Износот на бруто дивиденда за една обична акција изнесува 4,869 евра.

Прочитај повеќе

Фершпед ќе исплаќа дивиденда од акумулирана добивка

Фершпед ќе исплаќа дивиденда од акумулирана добивка

Исплата на дивиденда од акумулираната нераспределена добивка на Друштвото до 2008 година во бруто износ од 29.019.340 денари.

Прочитај повеќе

Ланската добивка на Лотарија за покривање на акумулираните загуби

Ланската добивка на Лотарија за покривање на акумулираните загуби

Добивката по оданочување за 2018 година, во износ од 7.297.593 денари, се распределува за покривање на акумулираната загуба од претходните години.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на Раде Кончар апаратна техника

Дивиденда за акционерите на Раде Кончар апаратна техника

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 29.05.2019 година, додека прв ден на тргување без право на дивиденда е 30.05.2019 година.

Прочитај повеќе

Сковин ќе ја покрива ланската загуба од 117,7 милиони денари

Сковин ќе ја покрива ланската загуба од 117,7 милиони денари

Загубата од 117.784.295 денари се покрива: дел од акумулирана добивка од минати години, дел од законси и статутарни резерви, дел од ревалоризирани резерви и непокриениот дел од 87.680.357 денари останува на товар на идните добивки.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на Усје

Дивиденда за акционерите на Усје

Исплатата на дивиденда ќе се изврши најдоцна до 30.09.2019 година.

Прочитај повеќе

Окта ќе исплата дивиденда од околу еден милион евра од акумулираната добивка

Окта ќе исплата дивиденда од околу еден милион евра од акумулираната добивка

Исплатата на дивидендата ќе се врши на 24-ти јули оваа година.

Прочитај повеќе

Uber ќе продава акции во вредност од 10 милијарди долари

Uber ќе продава акции во вредност од 10 милијарди долари

Продавањето на акциите на Њујоршката берза се очекува да започне на почетокот на мај.

Прочитај повеќе

Прометот на берзата во март порасна за над 232%

Прометот на берзата во март порасна за над 232%

Прометот на Македонска берза во текот на март се позиционираше на 995.462.412 денари, што е за 232,30% повеќе во однос на претходниот месец.

Прочитај повеќе

Pinterest излегува на берза

Pinterest излегува на берза

Pinterest планира да понуди вкупно 75 милиони акции, коишто на Њујоршката берза ќе се тргуваат под името PINS.

Прочитај повеќе

Дел од добивката на Метропол ќе се акумулира, остатокот за законски резерви и награда

Дел од добивката на Метропол ќе се акумулира, остатокот за законски резерви и награда

Добивката по оданочување за 2018 година од 30.497.773 денари да се распредели: за законски резерви 1.524.889 денари, нераспределена (акумулирана) добивка 27.184.649 денари и средства за награда во бруто износ од 1.788.235 денари.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на Реплек

Дивиденда за акционерите на Реплек

Исплата на дивиденда во нето износ од 3.998 денари по акција, односно бруто износ од 4.704 денари по акција

Прочитај повеќе

Добивката на Алкалоид за дивиденда и инвестиции

Добивката на Алкалоид за дивиденда и инвестиции

Дел од добивката во износ од 458.032.960 денари оди за дивиденда и персонален данок, а остатокот од 390.166.295 денари за инвестиции.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на Македонијатурист од акумулираната добивка

Дивиденда за акционерите на Македонијатурист од акумулираната добивка

Исплатата на дивиденда за 2018 година, во износ од 97.403.214 денари, ќе се исплати од нераспределените акумулирани добивки до 2008 година.

Прочитај повеќе

Добивката на Комерцијална банка за дивиденда, резерви и задржана добивка

Добивката на Комерцијална банка за дивиденда, резерви и задржана добивка

Заради зголемување на вкупниот капитал на банката и на книговодствената вредност на акциите на банката, акционерите одлучија дел од добивката во износ од 500 милиони денари да се издвои во резерви, а 323 милиони денари во задржана добивка.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на Македонски Телеком

Дивиденда за акционерите на Македонски Телеком

Исплатата на дивидендата за 2018 година ќе се изврши до 30-ти септември.

Прочитај повеќе

Питер Риги на панел дискусијата Финансирање на развојот на Годишната конференција на Македонска берза

Питер Риги на панел дискусијата Финансирање на развојот на Годишната конференција на Македонска берза

Во рамки на овој панел се дискутираше зошто македонските компании својот развој главно го финансираат преку банкарски кредити и сопствена акумулација.

Прочитај повеќе

Aлкалоид, Комерцијална банка и НЛБ банка добитници на наградата Кристално ѕвоно за 2018 година

Aлкалоид, Комерцијална банка и НЛБ банка добитници на наградата Кристално ѕвоно за 2018 година

Беа доделени награди на три друштва од вкупно 105 котирани акционерски друштва на Македонска берза АД Скопје кои беа оценети како најтранспарентни во 2018 година. 

Прочитај повеќе

Кои се 10-те компании од земјава чија вкупна добивка надминува 13 милијарди денари?

Кои се 10-те компании од земјава чија вкупна добивка надминува 13 милијарди денари?

Пет банки и пет компании од земјава остварија најголема добивка во 2018 година, што во вкупен износ достигна 13.026.627.000 денари или 32,12% повеќе во однос на претходната година.

Прочитај повеќе

Алкалоид добитник на Кристално ѕвоно за најтранспарентна компанија на берза

Алкалоид добитник на Кристално ѕвоно за најтранспарентна компанија на берза

Оваа награда го потврдува високото ниво на корпоративно управување во компанијата, како и транспарентноста во работењето и квалитетот на комуникацијата со инвеститорите, институциите, медиумите и јавноста воопшто.

Прочитај повеќе

Горе