Levi Strauss се враќа на берза

Levi Strauss се враќа на берза

Вредноста на понудата се проценува на 100 милиони долари. Компанијата, чие седиште е во Калифорнија, би можела да достигне вредност од околу пет милијарди.

Прочитај повеќе

Измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза

Измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза

Пречистениот текст на Правилата за котација на берзата ќе биде објавен на интернет страницата на берзата, во делот Регулатива/Акти на берзата/Правила за котација.

Прочитај повеќе

Макстил ланската година ја заврши со добивка од 4,3 милиони денари

Макстил ланската година ја заврши со добивка од 4,3 милиони денари

Металуршката компанија Макстил, во период од први јануари до 31-ви декември лани, евидентираше вкупна сеопфатна добивка во висина од 4.301.000 денари.

Прочитај повеќе

КХВ: Нова осигурување издава 300.000 обични акции по пат на приватна понуда

КХВ: Нова осигурување издава 300.000 обични акции по пат на приватна понуда

Купувач на сите 300.000 обични акции е Халк банка АД Скопје како институционален инвеститор.

Прочитај повеќе

Интерпромет од Тетово минатата година ја заврши со добивка од 4,2 милиони денари

Интерпромет од Тетово минатата година ја заврши со добивка од 4,2 милиони денари

Во текот на 2017 година, компанијата евидентираше добивка во висина од 2.462.000 денари.

Прочитај повеќе

Акциите на Комерцијална банка, Алкалоид и Макпетрол најтргувани во јануари

Акциите на Комерцијална банка, Алкалоид и Макпетрол најтргувани во јануари

Хартиите од вредност на Комерцијална банка, Алкалоид и Макпетрол се топ три најтргувани на официјалниот пазар на Македонска берза.

Прочитај повеќе

Комерцијална банка со консолидирана добивка од 1,8 милијарди денари ја заврши 2018 година

Комерцијална банка со консолидирана добивка од 1,8 милијарди денари ја заврши 2018 година

Добивката на компанијата заклучно со 31.12.2017 година беше на ниво од 845.308.000 денари.

Прочитај повеќе

Македонска берза со јавна опомена за неколку котирани друштва

Македонска берза со јавна опомена за неколку котирани друштва

Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на друштва котирани на Официјалниот пазар.

Прочитај повеќе

Централна кооперативна банка ќе емитува долгорочни должнички конвертибилни обврзници

Централна кооперативна банка ќе емитува долгорочни должнички конвертибилни обврзници

Комисијата за хартии од вредност даде одобрение Централна кооперативна банка да ја издаде првата емисија на долгорочни должнички конвертибилни обврзници.

Прочитај повеќе

Македонијатурист за оваа година планира добивка од 78,5 милиони денари

Македонијатурист за оваа година планира добивка од 78,5 милиони денари

Компанијата проектира приходи од работење во вкупен износ од 327.233.479 денари во текот на оваа година, додека вредноста на приходите се проценува на 248.679.155 денари.

Прочитај повеќе

Скок од над 119% на прометот на Македонска берза во 2018 година

Скок од над 119% на прометот на Македонска берза во 2018 година

Прометот на Македонска берза во периодот јануари – декември лани достигна ниво од 10.414.067.246 денари или 119,78% повеќе во однос на истиот период во 2017 година.

Прочитај повеќе

Скок од над 82% на прометот на Берзата во декември

Скок од над 82% на прометот на Берзата во декември

Победници на официјалниот пазар се акциите на: Фустеларко Борец од Битола (55,56%), Стопанска банка Битола (9,74%), Арцелормиттал Скопје ЦРМ (6,76%), Реплек (3%) и Карпош (2,76%).

Прочитај повеќе

РЖ Институт за оваа година планира добивка од 5,1 милиони денари

РЖ Институт за оваа година планира добивка од 5,1 милиони денари

Во проектираниот биланс на успех, компанијата планира приходи од продажба на производи и услуги во висина од 136.032.000 денари.

Прочитај повеќе

Котацијата на државни обврзници почнува на осми јануари

Котацијата на државни обврзници почнува на осми јануари

Обврзниците се издадени во денари, со годишна исплата на камата, додека главнината се исплаќа на денот на достасувањето.

Прочитај повеќе

Алкалоид проектира нето добивка од 15,3 милиони евра за 2019 година

Алкалоид проектира нето добивка од 15,3 милиони евра за 2019 година

Фармацевтската компанија Алкалоид планира 2019 година да ја заокружи со нето добивка од 15,3 милиони евра.

Прочитај повеќе

Макошпед проектира добивка од 12,4 милиони денари за 2019 година

Макошпед проектира добивка од 12,4 милиони денари за 2019 година

Компанијата за меѓународна шпедиција, складишта и промет, Макошпед за следната година проектира добивка од 12.410.000 денари.

Прочитај повеќе

Фруктал Мак ја зголеми основната главнина со 783.000 обични акции

Фруктал Мак ја зголеми основната главнина со 783.000 обични акции

Со новата емисија, основната главнина на Фруктал Мак АД Скопје се зголемува на 1.724.530 обични акции со номинална вредност од 5,11 евра за една акција.

Прочитај повеќе

Берза: За девет месеци, 72 компании прокнижија добивка, а 29 завршија во минус

Берза: За девет месеци, 72 компании прокнижија добивка, а 29 завршија во минус

Истиот период лани, бројот на компании што остварија добивка беше 75, додека три помалку од оваа година пресметковниот период го завршија со загуба.

Прочитај повеќе

КХВ: Одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност за Мако Ас од Струмица

КХВ: Одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност за Мако Ас од Струмица

КХВ донесе Решение со кое на Акционерското друштво за застапување во осигурувањето Мако Ас АД Струмица му даде одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.

Прочитај повеќе

Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

Датум на имплементација на извршената ревизија, односно датумот од кој ќе отпочне да се пресметуваат индексите по новиот состав е 02.01.2019 година.

Прочитај повеќе

Од почеток на 2019 државните обврзници ќе се тргуваат на Македонска берза

Од почеток на 2019 државните обврзници ќе се тргуваат на Македонска берза

Со ова државните хартии од вредност ќе станат достапни за поголем број на инвеститори, како домашни, така и странски.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на Тетекс од акумулираната добивка

Дивиденда за акционерите на Тетекс од акумулираната добивка

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 27.12.2018 година, додека прв ден на тргување без право на дивиденда е 28.12.2018 година. Датум на стекнување на право на дивиденда е 31.12.2018 година.

Прочитај повеќе

Ланската добивка на РЖ Услуги ќе ја покрива загубата од претходните години

Ланската добивка на РЖ Услуги ќе ја покрива загубата од претходните години

РЖ Услуги АД Скоје ја заврши деловната 2017 година со добивка од 1.689.707 денари. Добивката се распоредува за покривање на загубата од минатите години.

Прочитај повеќе

Аванс на дивиденда за акционерите на Стопанска банка

Аванс на дивиденда за акционерите на Стопанска банка

Надзорниот одбор на банката донесе одлука за начинот на пресметување и исплата на аванс на дивиденда за обични акции на Стопанска банка АД Скопје за првата половина на 2018 година.

Прочитај повеќе

Горе