Што е бихевиорален маркетинг?

Што е бихевиорален маркетинг?

Оваа дисциплина го истражува влијанието на одредени фактори врз однесувањето и донесувањето на одлука на потрошувачите за купување на одреден производ или услугa.

Прочитај повеќе

Сте чуле ли за форензичко сметководство?

Сте чуле ли за форензичко сметководство?

Форензичкото сметководство се занимава со откривање на измами во рамки на некоја компанија.

Прочитај повеќе

Што се колачиња (cookies) и за што служат?

Што се колачиња (cookies) и за што служат?

Отворајќи различни страници на Интернет, сигурно сте ја забележале пораката за некакви колачиња (cookies), па се прашувате за што служат.

Прочитај повеќе

Што е sales force?

Што е sales force?

Од големо значење е проценката на sales force, што дава понатамошни насоки дали треба да се направат одредени промени во секторот.

Прочитај повеќе

Како се “родиле“ банките?

Како се “родиле“ банките?

Отоманската банка основа свои филијали во Битола, Скопје и на други места во 1903 година.

Прочитај повеќе

Тргување со удели инвестирани во старт – ап компании отсега и во земјава

Тргување со удели инвестирани во старт – ап компании отсега и во земјава

Компанијата што ќе се одлучи за небанкарско финансирање, ќе може преку Funderbeam да добие логистичка поддршка.

Прочитај повеќе

Што е pipeline?

Што е pipeline?

Овој поим подразбира преглед на продажните можности на коишто менаџерите за продажба работат или планираат да работат во блиска иднина.

Прочитај повеќе

Имате потреба од нов вработен – почнете со практикант

Имате потреба од нов вработен – почнете со практикант

Практикантство е работна активност што вклучува компонента на работа преку учење и здобивање на практични работни вештини, којашто се реализира во ограничен временски период.

Прочитај повеќе

Што е интерна ревизија?

Што е интерна ревизија?

Задача на интерната ревизија во една компанија мора да има авторитет, да гради доверлив однос со вработените, да комуницира и да помага во создавање нови вредности за компанијата.

Прочитај повеќе

Што се Incoterms?

Што се Incoterms?

Последното издание Incoterms 2010 е со 11 правила, односно две помалку во однос на Incoterms 2000.

Прочитај повеќе

Зошто трошиме повеќе одошто заработуваме?

Зошто трошиме повеќе одошто заработуваме?

Пензионерите и граѓаните со пониски приходи се помалку задолжени и многу дисциплинирани кога станува збор за редовно плаќање на сите сметки.

Прочитај повеќе

Што е B2С, а што В2В?

Што е B2С, а што В2В?

Ако производите или услугите што ги нудите ги користат други компании, во тој случај станува збор за В2В, но ако истите им ги продавате на крајните корисници, тогаш тоа е В2С.

Прочитај повеќе

Имате идеја, но немате пари… не губете надеж

Имате идеја, но немате пари… не губете надеж

Возбудата и ентузијазмот што ќе ги почувствувате, ќе спласнат за еден момент, бидејќи ќе се сетите дека немате доволно сопствени средства за да ја реализирате вашата брилијантна идеја.

Прочитај повеќе

Како “се раѓа, расте и умира“ една компанија?

Како “се раѓа, расте и умира“ една компанија?

За разлика од живите организми, компаниите можат многу подолго да останат во таа топ форма.

Прочитај повеќе

Флаери – едноставна или old school маркетинг алатка

Флаери – едноставна или old school маркетинг алатка

Oвој вид на промоција е соодветна за помали бизниси, како што се фризерски салони, ресторани за храна, услуги од мајстори (водоинсталатери, бравари, електричари, механичари…) и слично.

Прочитај повеќе

Што е бар код?

Што е бар код?

Со комбинирање на различни дебелини на линии се запишуваат потребните податоци, а читачите за бар кодови можат лесно да ги препознаат и да ги дешифирираат.

Прочитај повеќе

Блогер vs. влогер

Блогер vs. влогер

Ако на блогерот му е неопходен пристап до интернет, лап топ… на влогерот му е потребна добра камера и софтвер за обработка на видео снимка.

Прочитај повеќе

Што е хаштаг #?

Што е хаштаг #?

За кратко време, по Twitter, почнаа да го користат и другите социјални мрежи како што се: Instagram, LinkedIn, Facebook, Pinterest, Youtube…

Прочитај повеќе

Што е шпедиција?

Што е шпедиција?

Шпедицијата ги ослободува извозниците и увозниците од грижата за транспорт.

Прочитај повеќе

Што е варант?

Што е варант?

Цената на варантот е релативно мала во однос на вредноста на хартијата од вредност што може да се купи, а зависи од разликата меѓу тековната пазарна цена на акцијата и цената на акцијата во варантот.

Прочитај повеќе

Што се свопови?

Што се свопови?

Своповите функционираат поинаку од фјучерсите, бидејќи и самото име кажува дека купувачот и продавачот заменуваат нешто.

Прочитај повеќе

Што се опции?

Што се опции?

Опцијата на имателот му дава право, но не и обврска, да направи нешто во иднина.

Прочитај повеќе

Кои се “ѓубре“ обврзници?

Кои се “ѓубре“ обврзници?

Шансата да не се наплатат овие обврзници е повисока отколку кај другите обврзници.

Прочитај повеќе

Што се форварди, а што фјучерси?

Што се форварди, а што фјучерси?

Главна цел на тргувањето со фјучерси не е да се купи активата, туку да се менаџира ризикот, што произлегува од настанатите промените во одреден временски период.

Прочитај повеќе

Горе