Поздравување

Поздравување

Насмевката кај колегата кој ќе ви каже добро утро, сакале или не, се пренесува и кај вас, колку и да сте нерасположени. Научно е докажано дека насмевката е заразна.

Прочитај повеќе

Браво дечки!!!

Браво дечки!!!

Она што може да ти го направи мотивацијата, не можат ниту едни пари, злато, кола или какво било материјално задоволство.

Прочитај повеќе

Информациска безбедност – трошок или инвестиција?

Информациска безбедност – трошок или инвестиција?

Живееме во време кога основното средство со кое ги плаќаме “бесплатните“ услуги се податоците.

Прочитај повеќе

Блокирање

Блокирање

Блокирањето е најчесто искористено како форма на одмазда, но ако го имаме сето ова горе предвид, не се одмаздувате на другите туку си се одмаздувате сами себеси, си правите лошо сами на себе!

Прочитај повеќе

Правата на граѓаните наспроти нивните обврски кон контролорите на личните податоци

Правата на граѓаните наспроти нивните обврски кон контролорите на личните податоци

Регулативата им дава и поголеми права, па тие ќе може да си го побараат своето право на пристап, исправка, пренос и бришење на податоците од страна на компаниите кои се јавуваат како контролори на нивните лични податоци.

Прочитај повеќе

10 чекори за успешен извоз

10 чекори за успешен извоз

Посетете го вашиот потенцијален нов пазар. Покажете ги вашите производи на трговски саеми и изградете нови контакти и ќе добиете одговор на овие прашања.

Прочитај повеќе

Што не нѐ прави лидер?

Што не нѐ прави лидер?

Фактот дека поседуваме одредена титула не нѐ прави лидер.

Прочитај повеќе

Утрински ритуали за успешен корпоративен ден

Утрински ритуали за успешен корпоративен ден

Сведок сум на случај каде колегите меѓусебе, освен класичното добро утро при доаѓање во канцелариите, кажуваат уште најмалку еден позитивен збор.

Прочитај повеќе

Концептот на Овластен економски оператор како меѓународен тренд и инструмент за олеснување на меѓународната трговија

Концептот на Овластен економски оператор како меѓународен тренд и инструмент за олеснување на меѓународната трговија

Економскиот оператор кој поднесува барање со цел да стекне ОЕО статус треба да биде свесен дека мора да “има контрола“ над своето работење

Прочитај повеќе

Маркетинг и продажба

Маркетинг и продажба

Поврзете ги и развијте ги овие два сектора и при тоа вие нема да имате потреба да се грижите за иднината за вашиот бизнис.

Прочитај повеќе

Кој (не) може да биде основач, управител или содружник во трговско друштво?

Кој (не) може да биде основач, управител или содружник во трговско друштво?

Реалноста е дека разликата помеѓу основач и содружник никогаш не заживеа во праксата, најмногу по вина на Централниот регистар кој ги изедначува овие поими.

Прочитај повеќе

Вработен ориентиран кон резултати

Вработен ориентиран кон резултати

Кога ќе почнете да ја гледате крајната цел, тогаш лесно ќе ви биде да планирате што треба да се случи денес за да се постигне X на планираниот датум.

Прочитај повеќе

Права и обврски при располагање на удел во ДОО/ДООЕЛ

Права и обврски при располагање на удел во ДОО/ДООЕЛ

Заложувањето на удел може да се врши со договор за залог склучен помеѓу залогодавач (содружник кој го заложува уделот – заложен должник) и залогопримачот (содружник кој зема залог-заложен доверител).

Прочитај повеќе

Парите како последица

Парите како последица

За што било, секогаш внимавајте што ќе ставите на прво место!

Прочитај повеќе

Менување на животната метафора

Менување на животната метафора

Kога ќе кажам дека имам проблем, чувствувам како на главата да ми се навалил оној најголемиот облак од кој се спрема град, а не дожд.

Прочитај повеќе

Професионалноста и корпоративната (лична) култура. Со култура е подобро!

Професионалноста и корпоративната (лична) култура. Со култура е подобро!

Корпоративната култура секогаш постои, но со неа мора да се управува, не смее да се допушти таа стихиски и неконтролирано да се менува.

Прочитај повеќе

Настан за паметење

Настан за паметење

Еве неколку елементи кои заедно може да придонесат следниот ваш настан да биде за паметење.

Прочитај повеќе

Презафатеност – тренд на денешницата

Презафатеност – тренд на денешницата

Секогаш имајте време за нештата кои ги сакате – животот е поубав и побогат кога ќе се дружиме со луѓето кои ги сакаме и ги правиме работите кои нѐ исполнуваат.

Прочитај повеќе

Зошто е потребно да се пријави односно одјави недвижен имот?

Зошто е потребно да се пријави односно одјави недвижен имот?

Пријавата и одјавата на недвижниот имот е даночна обврска на секое правно и физичко лице.

Прочитај повеќе

Време е за предупредување

Време е за предупредување

Живееме во многу турбулентно време, време опкружено со непредвидливи ситуации, па моментот кога нешто не е во ред, може да дојде многу неочекувано.

Прочитај повеќе

Медиумски мрак

Медиумски мрак

Истражувањата велат дека, не е исто ако гледате во природа, дрвја, езеро или море, или ако гледате војни, смрт, крв, закани и човечки несреќи.

Прочитај повеќе

Начин на постапување по поднесено барање за заштита од вознемирување на работното место

Начин на постапување по поднесено барање за заштита од вознемирување на работното место

Од денот на доставувањето (или не доставувањето во наведениот рок) на писменото известување  дека не е избран посредник , отпочнува да тече рокот од 15 дена, за поднесување на тужба до надлежниот суд за заштита од вознемирување на работното место.

Прочитај повеќе

Организациска култура

Организациска култура

Создавањето на стабилна организациска култура не е лесна работа, но е многу важна и моќна за “наметнување“ на влијанието на однесувањето кај другите.

Прочитај повеќе

Станување од кревет

Станување од кревет

Телефон – избегнете телефон пред спиење или, ако сакате да се одвикнете, направете го екранот на телефонот црно-бел, ќе ви помогне.

Прочитај повеќе

Горе