За Макпетрол минатата година заврши со добивка од 858,9 милиони денари

За Макпетрол минатата година заврши со добивка од 858,9 милиони денари

Компанијата Макпетрол минатата година ја заврши со вкупна сеопфатна добивка од 858.901.000 денари.

Прочитај повеќе

Просечна плата на Wall Street надминува 422.000 долари

Просечна плата на Wall Street надминува 422.000 долари

Тоа е пет пати повисока од просечната плата во приватниот сектор во Њујорк.

Прочитај повеќе

Адинг прокнижи добивка од 5,2 милиони денари минатата година

Адинг прокнижи добивка од 5,2 милиони денари минатата година

Компанијата Адинг, во период од први јануари до 31-ви декември минатата година, прикажа вкупна сеопфатна добивка од 5.201.000 денари.

Прочитај повеќе

Добивка од 307.000 денари за Интернешнел хотелс во 2018 година

Добивка од 307.000 денари за Интернешнел хотелс во 2018 година

Добивката на компанијата заклучно 31-ви декември 2017 година, изнесува 3.785.000 денари.

Прочитај повеќе

Заврши емисијата на конвертибилни обврзници на Централна кооперативна банка

Заврши емисијата на конвертибилни обврзници на Централна кооперативна банка

Од понудените 5.000 конвертибилни обврзници од прва емисија, продадени се вкупно 5.000 конвертибилни обврзници од прва емисија, во вкупен износ од 5.000.000 евра.

Прочитај повеќе

Агроплод ланската година ја заврши со добивка од 8,5 милиони денари

Агроплод ланската година ја заврши со добивка од 8,5 милиони денари

Една година претходно, компанијата прикажа загуба во висина од 1.002.000 денари.

Прочитај повеќе

Раде Кончар апаратна техника ланската година ја заврши со добивка од 56,5 милиони денари

Раде Кончар апаратна техника ланската година ја заврши со добивка од 56,5 милиони денари

Раде Кончар апаратна техника минатата година ја заокружи со вкупна сеопфатна добивка од 56.587.000 денари.

Прочитај повеќе

Бетон со добивка од 30,8 милиони денари ја заврши минатата година

Бетон со добивка од 30,8 милиони денари ја заврши минатата година

Градежната компанија Бетон, во периодот јануари – декември 2018 година, прикажа вкупна сеопфатна добивка од 30.871.000 денари.

Прочитај повеќе

Lyft планира да собере две милијарди долари по пат на IPO

Lyft планира да собере две милијарди долари по пат на IPO

Lyft планира да собере инвестиции во висина од две милијарди долари преку иницијална јавна понуди (Initial public offering – IPO).

Прочитај повеќе

Аутомакедонија евидентираше добивка од 10,3 милиони денари во 2018 година

Аутомакедонија евидентираше добивка од 10,3 милиони денари во 2018 година

Нето финансискиот резултат во 2018 година во однос на истиот период претходната година е помал за 2.322.000 денари или 18%.

Прочитај повеќе

Добивка од 41,9 милиони денари за Дебарски бањи Цапа во 2018 година

Добивка од 41,9 милиони денари за Дебарски бањи Цапа во 2018 година

Дебарски бањи Цапа, во периодот јануари – декември 2018 година, прикажа вкупна сеопфатна добивка во висина од 41.916.000 денари.

Прочитај повеќе

Димко Митрев од Велес евидентираше 261.000 денари добивка во 2018 година

Димко Митрев од Велес евидентираше 261.000 денари добивка во 2018 година

На крајот на 2017 година, добивката на компанијата изнесуваше 913.000 денари.

Прочитај повеќе

Пелистерка прокнижи добивка од 4,8 милиони денари

Пелистерка прокнижи добивка од 4,8 милиони денари

Компанијата Пелистерка, од први јануари до 31-ви декември лани, работеше со добивка од 4.817.000 денари.

Прочитај повеќе

Европа минатата година ја заврши со добивка од 97,1 милиони денари

Европа минатата година ја заврши со добивка од 97,1 милиони денари

АД Европа за 2018 година оствари добивка во износ од 97.167.484 денари и е поголема во однос на претходната година за 101,8%.

Прочитај повеќе

Сковин со загуба од 117,7 милиони денари ја заврши минатата година

Сковин со загуба од 117,7 милиони денари ја заврши минатата година

На крајот на 2017 година, компанијата оствари добивка во висина од 274.000 денари.

Прочитај повеќе

Прилепска пиварница со добивка од 107,8 милиони денари во 2018 година

Прилепска пиварница со добивка од 107,8 милиони денари во 2018 година

Прилепска пиварница, во период од први јануари до 31-ви декември 2018 година, прикажа вкупна сеопфатна добивка во висина од 107.850.000 денари.

Прочитај повеќе

Рудници Бањани ќе исплаќа дивиденда од минатогодишната добивка

Рудници Бањани ќе исплаќа дивиденда од минатогодишната добивка

Прв ден на тргување, според дивиденден календар, е 24.04.2019 година, додека прв ден без право на дивиденда е 25.04.2019 година.

Прочитај повеќе

Витаминка од Прилеп прокнижи 62,2 милиони денари во 2018 година

Витаминка од Прилеп прокнижи 62,2 милиони денари во 2018 година

Витаминка од Прилеп, во периодот јануари – декември лани, оствари вкупна сеопфатна добивка од 62.219.000 денари.

Прочитај повеќе

Котација на државни обврзници на Македонска берза

Котација на државни обврзници на Македонска берза

На Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација и ќе започне тргувањето со државни обврзници со вкупна номинална вредност од 1.000.010.000 денари.

Прочитај повеќе

Благој Ѓорев од Велес минатата година ја заврши со добивка од 8,5 милиони денари

Благој Ѓорев од Велес минатата година ја заврши со добивка од 8,5 милиони денари

На крајот на 2017 година, компанијата евидентираше добивка од 199.000 денари.

Прочитај повеќе

Реплек ќе им исплаќа дивиденда на своите акционери

Реплек ќе им исплаќа дивиденда на своите акционери

Распределбата ќе се врши од: тековната добивка – 81.381.545 денари, од акумулираната добивка од 2017 година – 31.910.031 денари и дел од законски резерви – 8.623.912 денари.

Прочитај повеќе

Инвестициски фондови на КБ Публикум инвест – подобар начин на инвестирање

Инвестициски фондови на КБ Публикум инвест – подобар начин на инвестирање

Фондот е формиран на 31.03.2017 година и заклучно со 10.03.2019 година оствари принос од основање од 51,64%. Во текот на календарската 2018 година, годишниот принос изнесуваше 34,28%.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на ТТК Банка

Дивиденда за акционерите на ТТК Банка

Нераспределената добивка на ТТК Банка, по годишна сметка за 2018 година, во износ од 101.276.437 денари, се распределува на: дел за резерви 5.948.197 денари и дивиденда за обични акции во бруто износ од 95.328.240 денари.

Прочитај повеќе

За ГТЦ минатата година заврши со загуба од 25,8 милиони денари

За ГТЦ минатата година заврши со загуба од 25,8 милиони денари

Една година претходно, компанијата евидентираше загуба од 33.936.000 денари.

Прочитај повеќе

Горе