Тиквеш за девет месеци прокнижи 43,4 милиони денари добивка

Тиквеш за девет месеци прокнижи 43,4 милиони денари добивка

Во периодот јануари – септември лани, компанијата оствари добивка од 27.563.000 денари.

Прочитај повеќе

Уни Банка прокнижи добивка од 198,2 милиони денари за девет месеци

Уни Банка прокнижи добивка од 198,2 милиони денари за девет месеци

Уни Банка за девет месеци прикажа добивка во износ од 198.222.000 денари, додека истиот период лани изнесуваше 190.235.000 денари.

Прочитај повеќе

За девет месеци Фабрика Карпош прокнижи 1,1 милиони денари добивка

За девет месеци Фабрика Карпош прокнижи 1,1 милиони денари добивка

Во текот на деветте месеци од минатата година, компанијата прикажа добивка од 11.441.000 денари.

Прочитај повеќе

КХВ: Фруктал Мак доби одобрение за издавање акции по пат на јавна понуда

КХВ: Фруктал Мак доби одобрение за издавање акции по пат на јавна понуда

Станува збор за трета емисија од 783.000 обични акции, со минимална продажна вредност од 315 денари по акција.

Прочитај повеќе

Исклучување од котација на акциите издадени од Топлификација

Исклучување од котација на акциите издадени од Топлификација

Акциите издадени од Топлификација АД Скопје ќе бидат исклучени од котација на Официјалниот пазар на Берзата почнувајќи од 26-ти ноември.

Прочитај повеќе

Македонијатурист за девет месеци евидентираше добивка од 83.039.000 денари

Македонијатурист за девет месеци евидентираше добивка од 83.039.000 денари

Македонијатурист во деветте месеци од оваа година евидентираше добивка од 83.039.000 денари.

Прочитај повеќе

Добивка од 778,8 милиони денари за цементарница Усје во деветте месеци од 2018-та

Добивка од 778,8 милиони денари за цементарница Усје во деветте месеци од 2018-та

Цементарница Усје, во периодот јануари – септември оваа година, евидентираше вкупна сеопфатна добивка во висина од 778.826.000 денари.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на Раде Кончар апаратна техника

Дивиденда за акционерите на Раде Кончар апаратна техника

Исплатата на дивиденда на акционерите кои имаат право на дивиденда, ќе отпочне од датумот на пресек, односно од 06.12.2018 година.

Прочитај повеќе

Славеј со загуба од 1,7 милиони денари за девет месеци

Славеј со загуба од 1,7 милиони денари за девет месеци

Истиот период претходната година, компанијата евидентираше загуба од 14.724.000 денари.

Прочитај повеќе

Што е market maker?

Што е market maker?

За овие учесници на пазарот на акции, разликата меѓу куповната и продажната цена (таканаречен распон на цени), е основен извор на заработка.

Прочитај повеќе

Тетекс ќе им исплаќа дивиденда на своите акционери

Тетекс ќе им исплаќа дивиденда на своите акционери

Висината на дивидендата, како што се наведува, бруто по акција ќе изнесува 2,872% од номиналната вредност, односно 88,89 денари бруто по акција.

Прочитај повеќе

Сковин за девет месеци прокнижи загуба од 15 милиони денари

Сковин за девет месеци прокнижи загуба од 15 милиони денари

Во текот на деветте месеци лани, компанијата прикажа загуба од 35.636.000 денари.

Прочитај повеќе

Групација Триглав на крајот од третото тримесечје ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка

Групација Триглав на крајот од третото тримесечје ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка

Во првите девет месеци од оваа година Групацијата Триглав реализираше 69,9 милиони евра добивка пред оданочување, што е за 8% повеќе во споредба со истиот период минатата година.

Прочитај повеќе

Централна кооперативна банка прокнижи добивка од 6,2 милиони денари за девет месеци

Централна кооперативна банка прокнижи добивка од 6,2 милиони денари за девет месеци

Централна кооперативна банка, во период од први јануари до 30-ти септември оваа година, прикажа добивка во висина од 6.283.000 денари.

Прочитај повеќе

Окта: Висок обем на продажба во конкурентно пазарно окружување проследено со скромни маржи

Окта: Висок обем на продажба во конкурентно пазарно окружување проследено со скромни маржи

Окта го одржа високиот обем на продажба и пазарен удел во третиот квартал од 2018 година, додека забележа намалена профитабилност пред сè поради повисоките дисконти кои се резултат на промените во структурата на плаќање.

Прочитај повеќе

Над четири милиони денари добивка за Попова Кула заклучно со крајот на септември

Над четири милиони денари добивка за Попова Кула заклучно со крајот на септември

Винарската визба Попова Кула, од први јануари до 30-ти септември оваа година, прикажа вкупна сеопфатна добивка во висина од 4.034.000 денари.

Прочитај повеќе

Тутунски комбинат од Прилеп со загуба од 232,2 милиони денари за девет месеци

Тутунски комбинат од Прилеп со загуба од 232,2 милиони денари за девет месеци

Тутунски комбинат од Прилеп, во периодот јануари – септември оваа година, прикажа загуба во висина од 232.241.000 денари.

Прочитај повеќе

Макстил со добивка од 1,9 милиони денари ги заокружи деветте месеци од оваа година

Макстил со добивка од 1,9 милиони денари ги заокружи деветте месеци од оваа година

Во текот на деветте месеци од минатата година, компанијата оствари добивка од 3.569.000 денари.

Прочитај повеќе

Охридска банка Сосиете Женерал за девет месеци прикажа добивка од 531,5 милиони денари

Охридска банка Сосиете Женерал за девет месеци прикажа добивка од 531,5 милиони денари

Охридска банка Сосиете Женерал во текот на деветте месеци од оваа година прикажа добивка во вредност од 531.571.000 денари.

Прочитај повеќе

Аутомакедонија за девет месеци евидентираше добивка од над 13 милиони денари

Аутомакедонија за девет месеци евидентираше добивка од над 13 милиони денари

Аутомакедонија прикажа вкупна сеопфатна добивка во висина од 13.022.000 денари, покажува деветмесечниот биланс на успех објавен на Македонска берза.

Прочитај повеќе

Макпетрол за девет месеци евидентираше добивка од 622,2 милиони денари

Макпетрол за девет месеци евидентираше добивка од 622,2 милиони денари

Во текот на деветте месеци од минатата година, компанијата прикажа вкупна сеопфатна добивка во висина од 201.848.000 денари.

Прочитај повеќе

Витаминка од Прилеп за девет месеци оствари 46,4 милиони денари

Витаминка од Прилеп за девет месеци оствари 46,4 милиони денари

Во текот на деветте месеци од минатата година, компанијата работеше со добивка од 15.406.000 денари.

Прочитај повеќе

Што е иницијална јавна понуда (IPO)?

Што е иницијална јавна понуда (IPO)?

Дополнителниот капитал што компанијата го собира преку иницијална јавна понуда ја зголемува нејзината нето вредност.

Прочитај повеќе

Тетекс од Тетово за девет месеци евидентираше добивка од 50,7 милиони денари

Тетекс од Тетово за девет месеци евидентираше добивка од 50,7 милиони денари

Тетекс од Тетово во текот на деветте месеци од оваа година оствари вкупна сеопфатна добивка во висина од 50.749.000 денари.

Прочитај повеќе

Горе