Тетекс од Тетово за девет месеци евидентираше добивка од 50,7 милиони денари

Тетекс од Тетово за девет месеци евидентираше добивка од 50,7 милиони денари

Тетекс од Тетово во текот на деветте месеци од оваа година оствари вкупна сеопфатна добивка во висина од 50.749.000 денари.

Прочитај повеќе

Македонски Телеком оствари добивка од 1,3 милијарди денари за девет месеци

Македонски Телеком оствари добивка од 1,3 милијарди денари за девет месеци

Нето добивката за првите девет месеци од 2018 година е зголемена за 16,8% (без ефектот од МСФИ 15) во споредба со истиот период од претходната година.

Прочитај повеќе

За девет месеци добивка од 210.000 денари за Димко Митрев од Велес

За девет месеци добивка од 210.000 денари за Димко Митрев од Велес

Во периодот од 01.01. до 30.09.2018 година Димко Митрев од Велес оствари нето добивка од 210.000 денари и во однос на истиот период од претходната година е помала за 38%.

Прочитај повеќе

Добивка од 61,5 милиони денари за Стопанска банка Битола за девет месеци

Добивка од 61,5 милиони денари за Стопанска банка Битола за девет месеци

Нето приходите од камати, заклучно со 30-ти септември оваа година, достигнаа вредност од 257.003.000 денари, додека нето приходите од провизии и надоместоци беа на ниво од 86.471.000 денари.

Прочитај повеќе

Акциите на Комерцијална банка, Алкалоид и НЛБ Банка најтргувани во октомври

Акциите на Комерцијална банка, Алкалоид и НЛБ Банка најтргувани во октомври

Со 30,71% учество во вкупниот промет со 545 трансакции, најтргувани се акциите на Комерцијална банка. Зад нив се акциите на Алкалоид со 277 трансакции (12,68% учество во вкупниот промет) и НЛБ Банка со 130 трансакции се трети најтргувани на официјалниот пазар.

Прочитај повеќе

Интернешнел хотелс за девет месеци прокнижи загуба од 6,3 милиони денари

Интернешнел хотелс за девет месеци прокнижи загуба од 6,3 милиони денари

Во периодот јануари – септември лани, компанијата оствари вкупна сеопфатна добивка од 3.841.000 денари.

Прочитај повеќе

Агроплод за девет месеци оствари добивка од 5,1 милиони денари

Агроплод за девет месеци оствари добивка од 5,1 милиони денари

Агроплод од Ресен во текот на деветте месеци од оваа година оствари вкупна сеопфатна добивка во висина од 5.172.000 денари.

Прочитај повеќе

Фустеларко Борец со добивка од 6,1 милиони денари ги заокружи деветте месеци од 2018 година

Фустеларко Борец со добивка од 6,1 милиони денари ги заокружи деветте месеци од 2018 година

Во текот на деветте месеци од 2017 година, компанијата евидентираше загуба во висина од 1.977.000 денари.

Прочитај повеќе

Грозд од Струмица за девет месеци оствари добивка од 45,9 милиони денари

Грозд од Струмица за девет месеци оствари добивка од 45,9 милиони денари

Во периодот јануари – септември лани, добивката на компанијата беше на ниво од 43.045.000 денари.

Прочитај повеќе

Државните хартии од вредност ќе котираат на Македонска берза

Државните хартии од вредност ќе котираат на Македонска берза

Тие ќе станат достапни и за странските институционални инвеститори, а зголемената побарувачка ќе придонесе да се намалат каматите за државата.

Прочитај повеќе

Европа за девет месеци прокнижи добивка од 96 милиони денари

Европа за девет месеци прокнижи добивка од 96 милиони денари

Зголемување на приходите за 7,8% и намалувањето на расходите за 4,3% овозможи добивката за првите девет месеци од 2018 година да се зголеми за 137% во однос на истата од претходната година.

Прочитај повеќе

НЛБ Банка со добивка од 1,8 милијарди денари за девет месеци

НЛБ Банка со добивка од 1,8 милијарди денари за девет месеци

НЛБ Банка во период од први јануари до 30-ти септември оваа година евидентираше добивка во вредност од 1.857.410.000 денари.

Прочитај повеќе

Што е штедење?

Што е штедење?

Никогаш не е доцна за почеток на штедењето и ниту еден износ не е мал.

Прочитај повеќе

Што е крипто валута?

Што е крипто валута?

Крипто валута или позната како виртуелна или дигитална валута ја има само во електронска форма, не е издадена ниту е под контрола на некоја земја и централна банка.

Прочитај повеќе

Што е тендер?

Што е тендер?

Тендер распишува јавно претпријатие за набавка на одредени производи.

Прочитај повеќе

Што е акционерско друштво?

Што е акционерско друштво?

Во овој вид на трговско друштво акционерите учествуваат со влогови во основната главнина што е поделена на акции.

Прочитај повеќе

Што е друштво со ограничена одговорност?

Што е друштво со ограничена одговорност?

Еден од главните белези на овој вид на друштва е тоа што има мал капитал и мал број на членови, па често пати може да биде во форма на семејно претпријатие.

Прочитај повеќе

Што е финансиска дисциплина?

Што е финансиска дисциплина?

Под финансиска дисциплина се подразбира состојба во којашто сите учесници на пазарот ги исполнуваат своите обврски во рамки на законските и договорените рокови.

Прочитај повеќе

Што е клиринг?

Што е клиринг?

Овозможува меѓународно плаќање со употреба на националната валута, без да се користат конвертибилни девизи.

Прочитај повеќе

Што е ликвидација?

Што е ликвидација?

Главната цел на ликвидацијата на компанијата во прв ред е заштита на самите содружници, за разлика од стечајот каде што главната цел е заштита на интересите на доверителите.

Прочитај повеќе

Што е труст?

Што е труст?

Иако формално и правно се самостојни, тие имаат заеднички менаџмент што е поврзан со финансиските магнати кои располагаат со нивниот контролен пакет на акции.

Прочитај повеќе

Што е know – how?

Што е know – how?

Know – how претставува концепт што ги опфаќа сите технички информации што се неопходни за индустриско производство на одреден производ или постапка, односно знаење за тоа како се произведува некој производ или посебна постапка.

Прочитај повеќе

Dolphin – пловна мобилна противпожарна станица

Dolphin – пловна мобилна противпожарна станица

Овој пловен систем ќе овозможи брзо и лесно гаснење на пожари во бродовите, чамците, јахтите или објекти покрај брегот.

Прочитај повеќе

Функционална платформа за искористување на просторот на базенот

Функционална платформа за искористување на просторот на базенот

Со помош на систем со хидраулика платформата се подигнува кога базенот е надвор од употреба.

Прочитај повеќе

Горе