Во 50-тите години на минатиот век личните сметачи се нарекуваа Electronic Brains или Електронски мозоци.

Дури 6.000 нови вируси се креираат на месечна основа.

Речиси 30% од ИТ професионалците не кажуваат што точно работат со цел да се заштитат од давање на бесплатна техничка поддршка.

Последниот ден од месец ноември е Ден на безбедноста на компјутерите.

Технофобија е страв од технологија. Номофобија е страв да се биде без мобилен телефон. Сајберфобија пак е страв од компјутери.

Првичното име на Windows беше Interface Manager.

Повеќе од половина или 51% од интернет сообраќајот не го создаваат луѓе. Останатите 31% се должат на програми за хакирање, спамови и фишинг.

Магазинот TIME во 1982 го прогласил компјутерот за “Човек на годината“.

Во 1936 година Русите изградиле компјутер што работел на вода.

Првиот аларм во светот имал опција да ѕвони само во 4 часот наутро.