НЛБ Банка го продолжува промотивниот период за добивање кредити за физички лица. Во соопштението од банката се вели дека сите физички лица што ќе аплицираат до 30 јуни 2018 ќе добијат бројни промотивни поволности и тоа:

  • Без трошоци за одобрување за ризико потрошувачките кредити и сребрениот потрошувачки кредит и 50% пониски трошоци за одобрување за останатите потрошувачки кредити 
  • Без трошоци за одобрување и без трошоци за проценка за станбените кредити
  • Без трошоци за одобрување на автомобилските кредити и 50% пониски трошоци за одобрување за хипотекарните кредити.

Повеќе информации и детали може да се добијат на линкот, или во најблиската експозитура на банката.