Виз Ер Скопски маратон константно успева во една од своите клучни мисии, да го промовира и поттикне здравиот начин на живеење во Македонија. Поради големиот интерес, тимот на Виз Ер Скопски маратон го отвора пријавувањето денес, петок, 21.09.2018, во 10.00 часот. Истото ќе се одвива во неколку фази.

Пред крајот на пријавувањето на минатиот Виз Ер Скопски маратон учесниците успеаја да го пробијат бројот на можни пријави. Затоа организаторите ги повикуваат сите предвремено да одлучат за своето учество и да го посетат партнерот за онлајн регистрација smartrace.club.

Оваа година повторно има интересни изненадувања за тие кои ќе се пријаватво првите три дена (21, 22 и 23.09.2018), па така, иститеќе ја имаат можноста да го изберат својот стартен број од понудените рангови на броеви. Воедно, сите кои ќе се пријават до 31 март 2019 година во стартниот пакет ќе добијат и маица.

14-от Виз Ер Скопски маратон беше еден од најмасовните спортски настани во Македонија и имајќи ја во предвид ангажираноста и пожртвуваноста на организаторите се очекува 15-от да е уште поголем и подобар. Според нив успехот се должи на сите учесници и поддржувачи кои го прават Виз Ер Скопскиот маратон тоа што е, празник на спортот и здравиот начин на живеење.

За повеќе информации може да ја посетите официјалната веб страна на Виз Ер Скопски маратон.