Банки:

 1. Видови производи што ги нудат банките:
 1. Кредитен и депозитен калкулатор
 • Кредитен калкулатор
 • Депозитен калкулатор

Инвестициски фондови:

 1. Видови инвестициски фондови
 2. Отворени и затворени пензиски фондови
 3. Паралела меѓу банките и инвестициските фондови
 4. Принципи на инвестирање кај овие фондови
 5. Како функционираат пензиските фондови во земјава, регионот и во светски рамки
 6. Каде инвестирате и како да се заштитувате од ризици

Бизнис ангели

 1. Што претставуваат бизнис ангелите
 2. Историјата и најзначајни клубови на бизнис ангели
 3. Познати бизниси во коишто инвестирале бизнис ангели
 4. Принципи на бизнис ангелите
 5. Претставување на идеја пред бизнис ангели
 6. Бизнис ангелите во земјата, регионот, Европа и во светот
 7. Како може да станете член на ЦЕЕД Клубот на бизнис ангели

Лични финансии:

Запознајте се со начините на ефикасно управување со личните финансии и како рационалното искористување на вашите финансии ќе придонесе да добиете повеќе.

 1. Успешно водење на лични финансии
 2. Лични и семејни приходи
 3. Чекори за водење лични финансии
 4. Семеен буџет
 5. Кредит – да или не?
 6. Штедење и инвестирање кај семејствата
 7. Како да изберете соодветна банка?
 8. Консултанти и советници за водење лични финансии
 9. Софтвери за планирање на семејниот буџет
 10. Како разумно да ги потрошите парите што ги заработувате?
 11. Дали е важен и како да се одржи животниот стандард и во пензиските денови?
 12. Што е рефинансирање на кредити?

Европска Унија

 1. Тела и институции во ЕУ што финансираат проекти
 2. ЕУ фондови за земјите членки
 3. ЕУ фондови за земјите со кандидатски статус
 4. Актуелни проекти на ЕУ за поддршка на бизнис секторот…
 5. Соработка со европски компании и институции на заеднички проекти
 6. Регулативи на ЕУ за увоз и извоз на добра и услуги