Стопанска банка АД – Скопје, воведува надомест за водење на сметките на физички лица во CHF (швајцарски франци), во висина од пет CHF месечно, стои во соопштението.

За детален увид во актуелните надоместоци, обратете се во Филијалите на банката, во 24/7 Контакт центарот на (02) 3100-109 или на официјалната тарифа објавена на веб страницата на Банката (во тарифна точка 58.68).

Секако, како клиент на банката го задржувате своето право и можност да го уредите или измените деловниот однос со банката за што може да добиете совет и насоки од одговорните лица во нашите филијали.