Шпаркасе Банка овозможи тргување со хартии од вредност на странските пазари

Шпаркасе Банка овозможи тргување со хартии од вредност на странските пазари

Во рамките на инвестициското работење, Банката на своите клиенти им нуди брокерски и старателски услуги во 25 земји и на повеќе од 30-ина странски берзи – пазари на капитал, меѓу кои и најголемите берзи во светот

Прочитај повеќе

Стопанска банка ќе наплаќа провизија за водење неактивни сметки со мало салдо

Стопанска банка ќе наплаќа провизија за водење неактивни сметки со мало салдо

Овој надомест ќе се наплаќа од денарски и девизни сметки на физички лица, при што неактивна сметка е онаа сметка на која не се евидентирани трансакции направени од страна на клиентот во последните 12 месеци.

Прочитај повеќе

Наградна игра од Шпаркасе Банка во соработка со Mastercard

Наградна игра од Шпаркасе Банка во соработка со Mastercard

Сите физички лица на возраст од 18 – 28 години можат да освојат едно од 3-те патувања за двајца во Барселона, Шпанија, со платен авионски превоз, хотелско сместување за 4 ноќевања и џепарлак од 100 евра на Mastecard Debit картичката на добитникот.

Прочитај повеќе

Комерцијална банка чувар на имот на пензиските фондови Триглав

Комерцијална банка чувар на имот на пензиските фондови Триглав

Банката за првпат стана чувар на имот на пензиски фондови регистрирани во државава во 2009 година и сега ја продолжува традицијата на соработка и придонес во развојот на пензиските фондови.

Прочитај повеќе

Гувернерката Ангеловска Бежоска на конференција на ЕЦБ

Гувернерката Ангеловска Бежоска на конференција на ЕЦБ

Гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска Бежоска учествуваше на првата од двете панел дискусии на 8. конференција на Европската централна банка.

Прочитај повеќе

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Народната банка спроведе редовна аукција за продажба на благајнички записи со примена на тендер со ограничен износ и фиксно утврдена каматна стапка од 2,25%.

Прочитај повеќе

Како се “родиле“ банките?

Како се “родиле“ банките?

Отоманската банка основа свои филијали во Битола, Скопје и на други места во 1903 година.

Прочитај повеќе

Ќе се стимулира унапредување на пазарот на платежни услуги во земјава

Ќе се стимулира унапредување на пазарот на платежни услуги во земјава

Со промените во регулативата на коишто се работи во моментов ќе се стимулираат значајни унапредувања на пазарот на платежни услуги во земјава.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на НЛБ Банка

Дивиденда за акционерите на НЛБ Банка

Добивката во износ од 2.120.369.118 денари се распоредува на: 1.484.358.018 денари за исплата на дивиденда, 180.000.000 денари за задржана добивка за инвестициски вложувања и 456.011.100 денари за општ резервен фонд.

Прочитај повеќе

Финансиските технологии и иновации му даваат нов изглед на финансискиот сектор

Финансиските технологии и иновации му даваат нов изглед на финансискиот сектор

Финансиските технологии и иновации му даваат нов изглед на финансискиот сектор, создаваат нови даватели на услуги, деловни модели, нови производи и решенија, со што се менува целиот финансиски екосистем…

Прочитај повеќе

Стратегиски план и програма на истражувачката активност за следните три години

Стратегиски план и програма на истражувачката активност за следните три години

Стратегискиот план за следниот тригодишен период содржи единаесет стратегиски цели.

Прочитај повеќе

Пуштени во оптек новите банкноти од 100 и 200 евра

Пуштени во оптек новите банкноти од 100 и 200 евра

Тие се помали, подолго траат и “поседуваат“ иновативни безбедносни карактеристики коишто оневозможуваат фалксификување

Прочитај повеќе

НЛБ Банка го доби признанието Компанија ориентирана кон луѓето

НЛБ Банка го доби признанието Компанија ориентирана кон луѓето

НЛБ Банка е прва компанија која стана член на корпоративниот одбор на МАЧР и горд носител на признанието Компанија ориентирана кон луѓето.

Прочитај повеќе

НБРМ: Зголемување на потрошувачкитe, станбените и автомобилските кредити

НБРМ: Зголемување на потрошувачкитe, станбените и автомобилските кредити

Во април 2019 година, забрза растот на паричната маса (монетарниот агрегат М3). На месечна основа тој изнесува 2,1% и е резултат на зголемувањето кај сите компоненти со најголем придонес на депозитните пари (учество од 59,6%), по што следуваат краткорочните депозити и готовите пари во оптек. Годишната стапка на раст на паричната маса изнесува 12,2% и во најголем дел е резултат на растот на депозитните пари и краткорочните депозити (придонес од 85,2%), а во помал дел …

Прочитај повеќе

J.P. Morgan ја купува InstaMed за половина милијарда долари

J.P. Morgan ја купува InstaMed за половина милијарда долари

J.P. Morgan ќе одвои повеќе од 500 милиони долари за оваа компанија во којашто работат повеќе од 300 вработени.

Прочитај повеќе

Халк Банка преку приватна понуда издава обични акции во вредност од 593,2 милиони денари

Халк Банка преку приватна понуда издава обични акции во вредност од 593,2 милиони денари

 Халк Банка АД Скопје издава нови акции заради зголемување на нејзиниот запишан капитал.

Прочитај повеќе

Стопанска банка со добивка од 539,9 милиони денари во првиот квартал

Стопанска банка со добивка од 539,9 милиони денари во првиот квартал

На крајот на март минатата година, банката прикажа добивка во висина од 1.051.037.000 денари.

Прочитај повеќе

Раст на кредитите во април

Раст на кредитите во април

Во април продолжи месечниот раст на кредитите, при раст на кредитирањето и на домаќинствата и на корпоративниот сектор.

Прочитај повеќе

Загуба од 25,7 милиони денари за Стопанска банка Битола во првото тримесечје

Загуба од 25,7 милиони денари за Стопанска банка Битола во првото тримесечје

Истиот период лани, банката евидентираше добивка од 8.000.000 денари.

Прочитај повеќе

НБРМ го усвои новиот Квартален извештај со макроекономските проекции за 2019 – 2021 година

НБРМ го усвои новиот Квартален извештај со макроекономските проекции за 2019 – 2021 година

За оваа и за следните две години се очекува вкупните депозити во финансискиот систем во просек да остварат раст од 8,4%.

Прочитај повеќе

Народната банка ја додели Годишната награда за 2019 година

Народната банка ја додели Годишната награда за 2019 година

Право на учество имаа авторите од земјава на возраст до триесет и пет години, при што секој автор можеше да конкурира само со еден труд, којшто задолжително требаше да содржи и осврт кон македонската економија на соодветната тема.

Прочитај повеќе

Капитал банка со јавен повик за годишно собрание на акционери

Капитал банка со јавен повик за годишно собрание на акционери

Банката ги повикува акционерите да го пријават своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на закажаното Собрание со Пријава за учество на Собранието. 

Прочитај повеќе

НБРМ: Просечната каматна стапка на вкупните депозити oстанува 1,42%

НБРМ: Просечната каматна стапка на вкупните депозити oстанува 1,42%

Каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор, во март, беше непроменета во однос на претходниот месец, односно изнесуваше 1,74%.

Прочитај повеќе

Усвоени Годишниот извештај на НБРМ и Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во 2018 година

Усвоени Годишниот извештај на НБРМ и Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во 2018 година

Довербата на субјектите и здравите основи на економијата придонесоа и за одржување на поволна надворешна позиција, со низок дефицит во тековната сметка и значајни текови кај странските инвестиции, при што во текот на годината на девизниот пазар, Народната банка интервенира само на страната на откуп на девизи.

Прочитај повеќе

Горе