Зголемен прометот во индустријата во јануари

Зголемен прометот во индустријата во јануари

Прометот во индустријата, во јануари оваа година, во однос на истиот период лани, е зголемен за 6,9%.

Прочитај повеќе

Зголемен индикаторот на доверба во преработувачката индустрија

Зголемен индикаторот на доверба во преработувачката индустрија

Индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во февруари 2019 година е зголемен за 0,4 процентни поени во однос на јануари 2019 година и изнесува 20,5, а во однос на февруари 2018 година е зголемен за 1,4 процентни поени.

Прочитај повеќе

БДП во последното тримесечје лани порасна за 3,7%

БДП во последното тримесечје лани порасна за 3,7%

Во четвртото тримесечје од 2018 година, најголем пораст е забележан во секторите: Градежништво од 19,6%.

Прочитај повеќе

НБРМ ја намали основната каматна стапка на 2,25%

НБРМ ја намали основната каматна стапка на 2,25%

Oсновната каматна стапка се намалува за 0,25 процентни поени, односно од 2,50% на 2,25%

Прочитај повеќе

Намален бројот на туристи во јануари

Намален бројот на туристи во јануари

Бројот на туристи во јануари оваа година, во однос на истиот период лани, е намален за 0,7%, а бројот на ноќевањата е намален за 4,3%.

Прочитај повеќе

Невработеност од 19,4% во последното тримесечје од минатата година

Невработеност од 19,4% во последното тримесечје од минатата година

Во тој период, стапката на активност е 56,9%, а стапката на вработеност 45,9%.

Прочитај повеќе

Априлската минимална нето плата расте на 12.507 денари

Априлската минимална нето плата расте на 12.507 денари

Со последното усогласување минималната плата ќе порасне за 573 денари во бруто износ.

Прочитај повеќе

Зголемен бројот на издадени одобренија за градење

Зголемен бројот на издадени одобренија за градење

Во јануари оваа година се издадени 307 одобренија за градење, што е за 62,4% повеќе во однос на истиот месец од претходната година.

Прочитај повеќе

Повисоки продажните цени на индустриски производи во јануари

Повисоки продажните цени на индустриски производи во јануари

Продажните цени на производителите на индустриски производи, во јануари оваа година, се повисоки на месечно ниво за 0,4 %, а се пониски за 0,8% на годишно ниво.

Прочитај повеќе

Aгенцијата Standard and Poor’s го потврди кредитниот рејтинг на ББ- со стабилен изглед

Aгенцијата Standard and Poor’s го потврди кредитниот рејтинг на ББ- со стабилен изглед

Се очекува дека растот во наредните три години ќе изнесува околу 3% во просек, движен од домашната потрошувачка и извозот, како и подобрите движења кај инвестициите.

Прочитај повеќе

Зголемен бројот на работници во индустријата во јануари

Зголемен бројот на работници во индустријата во јануари

Бројот на работници во индустријата во јануари 2019 година, во однос на јануари 2018 година, е зголемен за 1,2%.

Прочитај повеќе

Жените во Македонија со пониска нето плата од мажите

Жените во Македонија со пониска нето плата од мажите

Нето платата кај жените во 2017 година изнесувала 228.712 денари, додека кај мажите тој износ е 386.007 денари.

Прочитај повеќе

Непроменети трошоците на живот во февруари

Непроменети трошоците на живот во февруари

Трошоците на животот во февруари оваа година, во однос на претходниот месец, се непроменети, а кај цените на мало има пад од 0,2%

Прочитај повеќе

УЈП: Над една милијарда денари сторниран износ од вкупен промет околу 17 милијарди денари за две години

УЈП: Над една милијарда денари сторниран износ од вкупен промет околу 17 милијарди денари за две години

За две години има над една милијарда денари сторниран износ од вкупен промет околу 17 милијарди денари.

Прочитај повеќе

Пораст на индустриското производство во јануари

Пораст на индустриското производство во јануари

Фото: Pixabay Индустриското производство во јануари оваа година, во однос на истиот период лани, е зголемено за 12%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во јануари 2019 година, во однос на јануари 2018 година, бележи опаѓање од 2,2%, во секторот Преработувачка индустрија бележи пораст од 4%, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пораст од 50,8 %. Зголемувањето …

Прочитај повеќе

Превезени патници и стоки во последното тримесечје од минатата година

Превезени патници и стоки во последното тримесечје од минатата година

Во патниот патнички превоз, во четвртото тримесечје од 2018 година, во однос на истиот период лани, бројот на превезените патници е зголемен за 12,4%.

Прочитај повеќе

Трговски дефицит од 154,5 милиони евра во јануари

Трговски дефицит од 154,5 милиони евра во јануари

Вкупната вредност на извозот во јануари изнесува 415.058.000 евра и бележи пад од 1,9% во однос на истиот период од претходната година, додека вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 569.598.000 евра, што е за 1,4% повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Прочитај повеќе

Непроменети цените на угостителските услуги во февруари

Непроменети цените на угостителските услуги во февруари

Цените на угостителските услуги во февруари 2019 година, во споредба со јануари 2019 година, останаа на исто ниво.

Прочитај повеќе

Серија работни состаноци на Народна банка и Комисијата за хартии од вредност

Серија работни состаноци на Народна банка и Комисијата за хартии од вредност

Оценето е дека овие состаноци придонесоа за продлабочување на соработката меѓу двете институции. 

Прочитај повеќе

Зголемен бројот на превезени патници во патниот патнички превоз во последното тримесечје

Зголемен бројот на превезени патници во патниот патнички превоз во последното тримесечје

Во четвртото тримесечје од 2018 година, во однос на истиот период од 2017 година, вкупниот број превезени патници во патниот патнички превоз е зголемен за 2,3%.

Прочитај повеќе

Статистика: 1,61% слободни работни места во последното тримесечје од оваа година

Статистика: 1,61% слободни работни места во последното тримесечје од оваа година

Највисока стапка на слободни работни места има во секторот Преработувачка индустрија 2,34%, додека најмала е стапката во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација, каде што изнесува 0,34%.

Прочитај повеќе

Промет во трговијата на мало во јануари

Промет во трговијата на мало во јануари

Намалување на прометот е забележано во групата Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 0,8%, а реално за 0,9%).

Прочитај повеќе

Повисоки трошоци во градежништво за нови објекти за индивидуално домување

Повисоки трошоци во градежништво за нови објекти за индивидуално домување

Во четвртото тримесечје од 2018 година, во споредба со третото тримесечје од 2018 година, трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се повисоки за 0,3%.

Прочитај повеќе

НБРМ го усвои извештајот за извршување на програмата за работа на банката

НБРМ го усвои извештајот за извршување на програмата за работа на банката

Од Извештајот може да се заклучи дека и во текот на минатата година централната банка успешно ги остваруваше програмските активности во рамки на стратегиските цели предвидени со Стратегискиот план за периодот 2018 – 2020 година.

Прочитај повеќе

Горе