Речиси една милијарда евра од пензиските фондови за 490.035 идни пензионери

Речиси една милијарда евра од пензиските фондови за 490.035 идни пензионери

Секој член на почетокот на календарската година од пензиските друштва добива информација за тоа колку средства се собрани на неговата сметка, колкав е приносот и вредноста на сметководствената единица, како и информации за тоа каде се вложувани средствата.

Прочитај повеќе

Кучиња не дозволуваат користење мобилен телефон во автомобил

Кучиња не дозволуваат користење мобилен телефон во автомобил

Во специјален центар се “обучуваат“ кучиња, кои штом забележат мобилен телефон, веднаш реагираат.

Прочитај повеќе

Кој пазар на осигурување во регионот има најголем раст во 2018 година?

Кој пазар на осигурување во регионот има најголем раст во 2018 година?

Најголем раст во регионот оствари осигурителниот пазар во земјава, а голем раст забележа и пазарот во Хрватска.

Прочитај повеќе

Кроација осигурување започнува акција за збогатување на книжевниот фонд на училишните библиотеки

Кроација осигурување започнува акција за збогатување на книжевниот фонд на училишните библиотеки

Покрај вработените на Кроација осигурување, акцијата е отворена и за сите граѓани, деловни парнери и корисници на осигурителни полиси, кои книгите што сакаат да ги донираат ќе можат да ги остават во експозитурите и продажните места на компанија.

Прочитај повеќе

Сладолед наместо нафта

Сладолед наместо нафта

За што станува збор, погледнете во продолжение.

Прочитај повеќе

Доделена награда и признание на Еуролинк осигурување за развој и придонес на претприемништвото во Средна и Југоисточна Европа

Доделена награда и признание на Еуролинк осигурување за развој и придонес на претприемништвото во Средна и Југоисточна Европа

Трите награди ќе бидат доделени на шестиот Регионален самит на претприемачи во Средна и Југоисточна Европа 300- те Најдобри во март, во Дубровник, Република  Хрватска.

Прочитај повеќе

Триглав започна постапка за основање друштво за пензиско осигурување во Македонија

Триглав започна постапка за основање друштво за пензиско осигурување во Македонија

Заваровалница Триглав известува, дека достави барање за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до МАПАС.

Прочитај повеќе

Групација Триглав: Во 2019-та година планирана е повисока добивка пред оданочувањe

Групација Триглав: Во 2019-та година планирана е повисока добивка пред оданочувањe

Групацијата, во 2019-та година планира добивка пред оданочување во износ помеѓу 80 и 90 милиони евра, консолидирана бруто премија од осигурување околу 1,1 милијарда евра и комбиниран коефициент во висина од околу 95%.

Прочитај повеќе

КХВ: Одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност за Мако Ас од Струмица

КХВ: Одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност за Мако Ас од Струмица

КХВ донесе Решение со кое на Акционерското друштво за застапување во осигурувањето Мако Ас АД Струмица му даде одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.

Прочитај повеќе

Музика и забава на хуманитарниот настан на Халк банка и Кроациа осигурување

Музика и забава на хуманитарниот настан на Халк банка и Кроациа осигурување

Сите создадени дела на малите уметници ќе бидат изложени во филијалата на Халк банка и во текот на ноември понудени на продажба на деловните клиенти на банката, а собраните средства потоа ќе бидат донирани во Домот.

Прочитај повеќе

Хуманитарен настан на Халк банка и Кроациа осигурување живот

Хуманитарен настан на Халк банка и Кроациа осигурување живот

Настанот ќе има и хуманитарен карактер така што во текот на тричасовниот хепенинг, 60 дечиња од основните училишта Коле Неделковски, Јохан Хајнрих Песталоци и Гоце Делчев, ќе изработуваат цртежи на тема “Животот е убав“.

Прочитај повеќе

Скопје доби пет дигитални мерачи на брзина

Скопје доби пет дигитални мерачи на брзина

Целта на оваа донација е во насока на заштита и безбедност во сообраќајот, зголемување на свесноста кај возачите и воопшто обезбедување на сигурен живот на граѓаните

Прочитај повеќе

Групацијата Триглав оценета со висока бонитетна оцена »A« со стабилна среднорочна прогноза

Групацијата Триглав оценета со висока бонитетна оцена »A« со стабилна среднорочна прогноза

Стабилната среднорочна прогноза на бонитетната оцена ги одразува очекувањата на S&P, дека Групацијата Триглав и понатаму успешно ќе ја спроведува деловната стратегија, со акцент на профитабилност, раст и зачувување на високата капитална адекватност во следните две години.

Прочитај повеќе

Халк Банка АД Скопје воспостави партнерство со Кроациа Осигурување

Халк Банка АД Скопје воспостави партнерство со Кроациа Осигурување

Со понудата се опфатени најчесто бараните и кредити за кои граѓаните најмногу покажуваат интерес.

Прочитај повеќе

Групација Триглав: Раст на премија на сите пазари и во сите сегменти

Групација Триглав: Раст на премија на сите пазари и во сите сегменти

Првата половина на 2018 година Триглав Осигурување Скопје ја заврши со 12,3 милиони евра бруто полисирана премија, што обезбеди значаен пораст на премија од 5% во споредба со истиот период минатата година.

Прочитај повеќе

Законски измени за поголема заштита на корисниците на осигурителни полиси

Законски измени за поголема заштита на корисниците на осигурителни полиси

Во насока на обезбедување на целосно ликвидни средства за непречено сервисирање на обврските на друштвата за осигурување, предложено е дополнување на законот.

Прочитај повеќе

Croatia osiguranje ја зајакна позицијата на регионален лидер

Croatia osiguranje ја зајакна позицијата на регионален лидер

Со овие две аквизиции Croatia osiguranje Grupa само ја зајакна својата позиција на регионален лидер  и оствари уште поширока покриеност со продажни места.

Прочитај повеќе

Триглав ќе исплаќа дивиденда во вредност од 56,8 милиони евра или 2,50 евра бруто по акција

Триглав ќе исплаќа дивиденда во вредност од 56,8 милиони евра или 2,50 евра бруто по акција

Во согласност со стратешките насоки Групацијата успешно ја зачува финансиската стабилност, високата адекватност на капиталот, профитабилноста на работењето и кредитните рејтинзи »A«.

Прочитај повеќе

Generali ја купува Adriatic Slovenica за 245 милиони евра

Generali ја купува Adriatic Slovenica за 245 милиони евра

Со преземањето на Adriatic Slovenica, Generali ќе стане втора најголема осигурителна  компанија во Словенија, поминувајќи ја Sava и позиционирајќи се веднаш зад Triglav.

Прочитај повеќе

Кроација осигурување го зголеми пазарното учество во сегментот неживотно осигурување

Кроација осигурување го зголеми пазарното учество во сегментот неживотно осигурување

Еден од клучните проекти на кои ќе се темели растот на компанијата во текот на 2018-та година е дигиталната платформа за купување и обновување полиси на интернет и преку мобилен телефон – moja.croatia.mk, која веќе е лансирана и со која компанијата ја олесни комуникацијата и пристапот на корисниците до полисите за осигурување.

Прочитај повеќе

Триглав Осигурување Скопје оствари раст на премија во првиот квартал

Триглав Осигурување Скопје оствари раст на премија во првиот квартал

На крај на март 2018 година капиталот на Групацијата изнесуваше 767,8 милиони евра, додека бруто техничките резерви изнесуваа 2.766,2 милиони евра, што претставува раст од 1% за двете категории, споредено со крајот од 2017 година. Групацијата Триглав е финансиски стабилна, добро капитализирана и грижливо управува со ризиците на кои што се изложени матичното друштво, како и останатите 37 друштва од Групацијата.

Прочитај повеќе

Предложена дивиденда за акционерите на Заваровалница Триглав

Предложена дивиденда за акционерите на Заваровалница Триглав

Целната адекватност на капиталот на Групацијата Триглав е одредена помеѓу 200 и 250% (според претходната методологија на пресметка изнесуваше помеѓу 250 и 300%) и останува една од повисоките во европскиот осигурителен сектор.

Прочитај повеќе

Осигурување на гуми – нова услуга од Триглав Осигурување и Мотоцентар

Осигурување на гуми – нова услуга од Триглав Осигурување и Мотоцентар

Осигурување на гуми можат да обезбедат правни и физички лица, при купување нови гуми за патничко возило, не потешко од 3,5 тони.

Прочитај повеќе

Триглав Осигурување со нова услуга – онлајн обнова на полиси за автомобилска одговорност

Триглав Осигурување со нова услуга – онлајн обнова на полиси за автомобилска одговорност

Преку веб страната www.triglav.mk, можност да направат електронска обнова на полисата за автомобилска одговорност имаат физички и правни лица, кои имаат валидна платежна картичка на Visa, или MasterCard, пристап до валидна електронска адреса и можност за печатење на полисата.

Прочитај повеќе

Горе