Музика и забава на хуманитарниот настан на Халк банка и Кроациа осигурување

Музика и забава на хуманитарниот настан на Халк банка и Кроациа осигурување

Сите создадени дела на малите уметници ќе бидат изложени во филијалата на Халк банка и во текот на ноември понудени на продажба на деловните клиенти на банката, а собраните средства потоа ќе бидат донирани во Домот.

Прочитај повеќе

Хуманитарен настан на Халк банка и Кроациа осигурување живот

Хуманитарен настан на Халк банка и Кроациа осигурување живот

Настанот ќе има и хуманитарен карактер така што во текот на тричасовниот хепенинг, 60 дечиња од основните училишта Коле Неделковски, Јохан Хајнрих Песталоци и Гоце Делчев, ќе изработуваат цртежи на тема “Животот е убав“.

Прочитај повеќе

Скопје доби пет дигитални мерачи на брзина

Скопје доби пет дигитални мерачи на брзина

Целта на оваа донација е во насока на заштита и безбедност во сообраќајот, зголемување на свесноста кај возачите и воопшто обезбедување на сигурен живот на граѓаните

Прочитај повеќе

Групацијата Триглав оценета со висока бонитетна оцена »A« со стабилна среднорочна прогноза

Групацијата Триглав оценета со висока бонитетна оцена »A« со стабилна среднорочна прогноза

Стабилната среднорочна прогноза на бонитетната оцена ги одразува очекувањата на S&P, дека Групацијата Триглав и понатаму успешно ќе ја спроведува деловната стратегија, со акцент на профитабилност, раст и зачувување на високата капитална адекватност во следните две години.

Прочитај повеќе

Халк Банка АД Скопје воспостави партнерство со Кроациа Осигурување

Халк Банка АД Скопје воспостави партнерство со Кроациа Осигурување

Со понудата се опфатени најчесто бараните и кредити за кои граѓаните најмногу покажуваат интерес.

Прочитај повеќе

Групација Триглав: Раст на премија на сите пазари и во сите сегменти

Групација Триглав: Раст на премија на сите пазари и во сите сегменти

Првата половина на 2018 година Триглав Осигурување Скопје ја заврши со 12,3 милиони евра бруто полисирана премија, што обезбеди значаен пораст на премија од 5% во споредба со истиот период минатата година.

Прочитај повеќе

Законски измени за поголема заштита на корисниците на осигурителни полиси

Законски измени за поголема заштита на корисниците на осигурителни полиси

Во насока на обезбедување на целосно ликвидни средства за непречено сервисирање на обврските на друштвата за осигурување, предложено е дополнување на законот.

Прочитај повеќе

Croatia osiguranje ја зајакна позицијата на регионален лидер

Croatia osiguranje ја зајакна позицијата на регионален лидер

Со овие две аквизиции Croatia osiguranje Grupa само ја зајакна својата позиција на регионален лидер  и оствари уште поширока покриеност со продажни места.

Прочитај повеќе

Триглав ќе исплаќа дивиденда во вредност од 56,8 милиони евра или 2,50 евра бруто по акција

Триглав ќе исплаќа дивиденда во вредност од 56,8 милиони евра или 2,50 евра бруто по акција

Во согласност со стратешките насоки Групацијата успешно ја зачува финансиската стабилност, високата адекватност на капиталот, профитабилноста на работењето и кредитните рејтинзи »A«.

Прочитај повеќе

Generali ја купува Adriatic Slovenica за 245 милиони евра

Generali ја купува Adriatic Slovenica за 245 милиони евра

Со преземањето на Adriatic Slovenica, Generali ќе стане втора најголема осигурителна  компанија во Словенија, поминувајќи ја Sava и позиционирајќи се веднаш зад Triglav.

Прочитај повеќе

Кроација осигурување го зголеми пазарното учество во сегментот неживотно осигурување

Кроација осигурување го зголеми пазарното учество во сегментот неживотно осигурување

Еден од клучните проекти на кои ќе се темели растот на компанијата во текот на 2018-та година е дигиталната платформа за купување и обновување полиси на интернет и преку мобилен телефон – moja.croatia.mk, која веќе е лансирана и со која компанијата ја олесни комуникацијата и пристапот на корисниците до полисите за осигурување.

Прочитај повеќе

Триглав Осигурување Скопје оствари раст на премија во првиот квартал

Триглав Осигурување Скопје оствари раст на премија во првиот квартал

На крај на март 2018 година капиталот на Групацијата изнесуваше 767,8 милиони евра, додека бруто техничките резерви изнесуваа 2.766,2 милиони евра, што претставува раст од 1% за двете категории, споредено со крајот од 2017 година. Групацијата Триглав е финансиски стабилна, добро капитализирана и грижливо управува со ризиците на кои што се изложени матичното друштво, како и останатите 37 друштва од Групацијата.

Прочитај повеќе

Предложена дивиденда за акционерите на Заваровалница Триглав

Предложена дивиденда за акционерите на Заваровалница Триглав

Целната адекватност на капиталот на Групацијата Триглав е одредена помеѓу 200 и 250% (според претходната методологија на пресметка изнесуваше помеѓу 250 и 300%) и останува една од повисоките во европскиот осигурителен сектор.

Прочитај повеќе

Осигурување на гуми – нова услуга од Триглав Осигурување и Мотоцентар

Осигурување на гуми – нова услуга од Триглав Осигурување и Мотоцентар

Осигурување на гуми можат да обезбедат правни и физички лица, при купување нови гуми за патничко возило, не потешко од 3,5 тони.

Прочитај повеќе

Триглав Осигурување со нова услуга – онлајн обнова на полиси за автомобилска одговорност

Триглав Осигурување со нова услуга – онлајн обнова на полиси за автомобилска одговорност

Преку веб страната www.triglav.mk, можност да направат електронска обнова на полисата за автомобилска одговорност имаат физички и правни лица, кои имаат валидна платежна картичка на Visa, или MasterCard, пристап до валидна електронска адреса и можност за печатење на полисата.

Прочитај повеќе

Групацијата Триглав со добивка над планираната – 84,4 милиони евра

Групацијата Триглав со добивка над планираната – 84,4 милиони евра

Групацијата Триглав, според неревидираните податоци, оствари 84,4 милиони евра добивка пред оданочување, а планирано беше помеѓу 70 и 80 милиони евра.

Прочитај повеќе

Онлајн полиса за регистрација на возило од Еуролинк Осигурување

Онлајн полиса за регистрација на возило од Еуролинк Осигурување

Еуролинк осигурување на своите клиенти им овозможува, со купената онлајн полиса за регистрација на возило, да одберат и да го осигураат своето возило од дополнителни ризици – кршење на стакло, осигурување од незгода, а исто така можат да купат и Зелена карта, којашто ќе им биде доставена.

Прочитај повеќе

Словенечкиот старт – ап InsurePal успеа да собере 18 милиони долари

Словенечкиот старт – ап InsurePal успеа да собере 18 милиони долари

Собраните пари ќе бидат искористени за технолошки развој на платформата, добивање на потребните дозволи, зајакнување на тимот и поставување на важни меѓународни партнерства.

Прочитај повеќе

Еуролинк Осигурување донираше таблети во Заводот за рехабилитација Кочо Рацин од Битола

Еуролинк Осигурување донираше таблети во Заводот за рехабилитација Кочо Рацин од Битола

Активноста е дел од платформата за Корпоративно општествена одговорност Еуролинк – Вашата врска со вистинските вредности.

Прочитај повеќе

Еуролинк осигурување слави 15-годишен јубилеј

Еуролинк осигурување слави 15-годишен јубилеј

Пред точно 15 години, акционерското друштво Еуролинк осигурување започна да работи како greenfield инвестиција во областа на неживотно осигурување.

Прочитај повеќе

Еуролинк: Лекување и покривање на трошоци за породување, офталмологија и стоматологија во сите приватни здравствени установи

Еуролинк: Лекување и покривање на трошоци за породување, офталмологија и стоматологија во сите приватни здравствени установи

Еуролинк на семејствата им овозможува да одберат и покривање на трошоците за породување, за офталмолошко и стоматолошко лекување во приватни здравствени установи по избор на клиентите.

Прочитај повеќе

Групација Триглав отвора нова компанија за осигурување на живот во Македонија

Групација Триглав отвора нова компанија за осигурување на живот во Македонија

Групацијата Триглав во Македонија започнува со работа во сегментот осигурување на живот, со отворање на нова компанија, Триглав Осигурување Живот АД, Скопје.

Прочитај повеќе

Безбедни првачиња – акција за поголема безбедност во сообраќајот на Триглав осигурување

Безбедни првачиња – акција за поголема безбедност во сообраќајот на Триглав осигурување

Триглав Осигурување, во рамки на проектот Заедно за поголема безбедност во сообраќајот, спроведе акција под наслов Безбедни првачиња, во којашто на повеќе од 3.600 првачиња им додели безбедносни елечиња.

Прочитај повеќе

Кроациа Осигурување – Живот прва финансиска институција во Македонија со стекнат сертификат ISO 10002:2014

Кроациа Осигурување – Живот прва финансиска институција во Македонија со стекнат сертификат ISO 10002:2014

Кроациа Осигурување – Живот воведе систем за задоволство на корисниците и процес за управување со поплаки, согласно стандардот ISO 10002:2014.

Прочитај повеќе

Горе