Намален индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во декември

Намален индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во декември

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во декември 2018 година е намален за 0,5 процентни поени во однос на ноември 2018 година и изнесува 20,4.

Прочитај повеќе

Зголемен индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во ноември

Зголемен индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во ноември

Индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во ноември 2018 година е зголемен за 0,2 процентни поени во однос на октомври 2018 година и изнесува 20,9, а во однос на ноември 2017 година е зголемен за 2,2 процентни поени. 

Прочитај повеќе

Зголемен индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во октомври

Зголемен индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во октомври

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во октомври 2018 година е зголемен за 0,1 процентни поени во однос на септември 2018 година и изнесува 20,7.

Прочитај повеќе

Меѓународна конференција Macedonia Manufacturing Expo во Скопје

Меѓународна конференција Macedonia Manufacturing Expo во Скопје

На годинешнава конференција се очекува учество на 75 домашни и странски компании од автомобилската, метало-машинската, индустријата за производство на опрема и други индустрии од овој сектор.

Прочитај повеќе

Индекси на цените на производителите на индустриски производи на странски пазари за мај

Индекси на цените на производителите на индустриски производи на странски пазари за мај

Споредбата на годишно ниво покажува дека продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се повисоки и во секторот Рударство и вадење на камен и тоа за 7,0 %, и во секторот Преработувачка индустрија за 0,2 %.

Прочитај повеќе

Agraloop го претвара отпадот од храна во оддржливи влакна за облека

Agraloop го претвара отпадот од храна во оддржливи влакна за облека

Компанијата Circular Systems S.P.C која се бави со научно истражуавње на материјалите создаде нова технологија со којашто отпадот од храна го претвара во природни влакна, од кои подоцна се произведуваат материјали за изработка на облека, пишува Inhabitat. Agraloop Bio Refinery технологијата користи отпад каков што е кора од банана, лисја од ананас и стебленца од коноп и преку систем на регенерација којшто се потпира на растителна хемија и енергија генерирана од самите растенија, ги надградува …

Прочитај повеќе

Започна Проектот за поддршка на компаниите од прехранбената индустрија

Започна Проектот за поддршка на компаниите од прехранбената индустрија

Проектот “Извозен акцелератор за мали и средни претпријатија“, финансиран од ЕУ, во следните 24 месеци ќе биде спроведуван од Организацијата на работодавачи на Македонија (ОРМ) и Институтот за динамичен развој СФЕРА-НОВА.

Прочитај повеќе

Apple инвестира 10 милиони долари за “позелено” производство на алуминиум

Apple инвестира 10 милиони долари за “позелено” производство на алуминиум

Според резултатите од последните истражувања, коишто се прават во седиштето на Alcoa кај Питсбург, компаниите се на добар пат да создадат технологија за производство на алуминиум што ослободува кислород, наместо јаглероден диоксид.

Прочитај повеќе

Германци ќе произведуваат вар во Кладањ, БиХ

Германци ќе произведуваат вар во Кладањ, БиХ

Првично, новиот газда планира да ја поднови фабриката со машини и уреди, со цел да се модернизира каменоломот, а ќе се вработат најмалку 15 работници.

Прочитај повеќе

ДЗС: Деловни тенденции во преработувачката индустрија, март 2018

ДЗС: Деловни тенденции во преработувачката индустрија, март 2018

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на прозводството имаат следните фактори: недостигот на квалификувана работна сила со 21,8 %, недоволната странска побарувачка со 19,7 %, недоволната домашна побарувачка со 18,3 % и неизвесното економско опкружување со 10,7 %.

Прочитај повеќе

Компанија од Гана ја претвора пластиката во асфалт

Компанија од Гана ја претвора пластиката во асфалт

Овој асфалт бара помалку природни ресурси за создавање, трае долго време и е отпорен на подигнување. Тој се состои од 60% пластика и 40% песок.

Прочитај повеќе

ДЗС: Повисоки цени на индустриските производи на странски пазари

ДЗС: Повисоки цени на индустриските производи на странски пазари

Според податоците во јануари 2018 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се повисоки за 0,4% на месечно ниво, а за 3,4% на годишно ниво.

Прочитај повеќе

Економската состојба на деловните субјекти е поволна, се очекуваат нови вработувања

Економската состојба на деловните субјекти е поволна, се очекуваат нови вработувања

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во февруари 2018 година изнесува 66,9% од нормалното искористување.

Прочитај повеќе

ДЗС: Доминираат микро претпријатијата со помалку од 10 вработени

ДЗС: Доминираат микро претпријатијата со помалку од 10 вработени

Претпријатијата од секторот Трговија на големо и на мало и секторот Преработувачка индустрија учествуваат со повеќе од две третини во вкупниот промет (69,1%), а по нив следат секторите Градежништво со 8,2%, Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација и Транспорт и складирање со 5,9%.

Прочитај повеќе

ДЗС: Бруто домашниот производ зголемен за 1,2%

ДЗС: Бруто домашниот производ зголемен за 1,2%

Во четвртото тримесечје од 2017, најголем пораст е забележан во секторите: Е, Ж и З – Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли; Транспорт и складирање; Објекти за сместување и сервисни дејности со храна од 15,6%.

Прочитај повеќе

По 30 години Турција добива фабрика за масло

По 30 години Турција добива фабрика за масло

Инвестицијата што се предвидува на шест милијарди евра ќе помогне Турција да ја надмине потребата да увезува масло од други држави и ќе се снабдува само со домашно производство.

Прочитај повеќе

Намален индикаторот на доверба во преработувачката индустрија за 0,1%

Намален индикаторот на доверба во преработувачката индустрија за 0,1%

Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во јануари 2018, во однос на декември 2017 година, е поповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни во однос на претходниот месец.

Прочитај повеќе

Индекси на цените во земјоделството во јануари

Индекси на цените во земјоделството во јануари

Во јануари 2018 година, во споредба со јануари 2017 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно потрошени средства во земјоделството) изнесува 101.2, а индексот на цените на инпут 2 (средства наменети за инвестиции во земјоделството) изнесува 99.7.

Прочитај повеќе

ДЗС: Во декември македонските производи биле за 1,2% поскапи на странските пазари

ДЗС: Во декември македонските производи биле за 1,2% поскапи на странските пазари

Во декември 2017, во споредба со ноември 2017 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се повисоки во секторот Рударство и вадење на камен за 7,1%, а во секторот Преработувачка индустрија за 0,3%.

Прочитај повеќе

Индикатор на доверба во преработувачката индустрија во декември

Индикатор на доверба во преработувачката индустрија во декември

Индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во декември 2017 година е за 0,2 процентни поени повисок во однос на претходниот месец, а во однос на декември 2016 година е зголемен за 1,5 процентни поени.

Прочитај повеќе

Зголемен индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во ноември

Зголемен индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во ноември

Индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во ноември оваа година е за 0,3 процентни поени повисок во однос на претходниот месец.

Прочитај повеќе

Зголемен индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во октомври

Зголемен индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во октомври

Индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во октомври 2017 година е за 0,1 процентен поен повисок во однос на претходниот месец, а во однос на октомври 2016 година е зголемен за 1,5 процентни поени.

Прочитај повеќе

Индикатор на доверба во преработувачката индустрија во септември

Индикатор на доверба во преработувачката индустрија во септември

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во септември 2017 година е за 0,1 процентен поен повисок во однос на претходниот месец, а во однос на септември 2016 година е зголемен за 1,4 процентни поени.

Прочитај повеќе

Повисок индикаторот во преработувачката индустрија во август

Повисок индикаторот во преработувачката индустрија во август

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачка индустрија во август 2017 година е за 0,4 процентни поени повисок во однос на претходниот месец, а во однос на август 2016 година е зголемен за 1,9 процентни поени.

Прочитај повеќе

Горе