Фото: Pixabay

Црногорскиот старт – ап Om3ga Solutions доби заедничка инвестиција од South Central Ventures (SCV) и ICT Hub Ventures за развој на софтверот Daktilograf, што говорот автоматски ги претвора во текст.

Овој софтвер препознава говор што ги поддржува јужнословенските јазици и нема ограничување во бројот на зборови што ги препознава. Daktilograf е наменет за новинари за автоматска транскрипција на аудио записи и како помош за транскрипти на состаноци на одбори на поголеми корпорации.

Ова е прва заедничка инвестиција на South Central Ventures и ITC Hub Ventures и нивна прва инвестиција во Црна Гора.