Бинис Инфо е специјализиран бизнис портал кој започна со работа по иницијатива на членовите на ЦЕЕД Бизнис и едукативниот клуб во 2012 година. Порталот е наменет за информирање на бизнисмените, претприемачите, менаџерите, вработените, сопствениците на компании, студентите, заинтересираните и широката јавност за теми од бизнисот, необременети со политика. Бизнис Инфо се води од мотото за независно и објективно информирање и содржините што ќе ги прочитате тука се независно гледање на тимот.

Бизнис Инфо својата успешна приказна ја заокужува со продажба во 2019 госина, и промена на сопственичката структура, со тоа восител на пораталот е ДНА медиа.

 

Тимот на Бизнис Инфо може да го видите тука.